Ränta på ränta

Genom att spara i fonder över en längre period kommer ditt kapital att påverkas av ränta-på-ränta-effekten, det vill säga att du får avkastning på din avkastning. Detta är en stor fördel med ett långsiktigt fondsparande, då det gör att pengarna växer betydligt snabbare än på ett sparkonto utan ränta.

Ränta på ränta

Vad är ränta på ränta?

Ränta på ränta, eller sammansatt ränta, innebär att du får ränta på ditt sparade kapital samt tidigare intjänad ränta. Om du till exempel sätter in 100 kronor på ett sparkonto där månadsräntan är 2 procent kommer beloppet ha växt till 102 kronor efter en månad. Månaden därpå kommer beloppet ha växt till 104,04 kronor. Ränta-på-ränta-effekten gör helt enkelt att kapitalet växer i en allt högre takt utan att du behöver göra något.

Hur beräknar man ränta på räntan?

Formeln för att beräkna en sammansatt ränta för tre perioder är:

Startkapital x (1 + räntesats år 1) x (1 + räntesats år 2) x (1 + räntesats år 3)

Exempel:

Du sätter in 10 000 på ett sparkonto med 2 procent årlig ränta. För att beräkna hur stort kapitalet är efter 3 år gör du följande:

10 000 x (1 + 0,02) x (1 + 0,02) x (1 + 0,02) = 10 612

I det här fallet har ränta-på-ränta-effekten har alltså gjort att kapitalet vuxit med 12 kronor utöver årsräntan.

Hur får man ränta på ränta när man sparar i fonder?

När du investerar i en aktiefond avgörs avkastningen av aktiernas sammanlagda utveckling samt eventuella utdelningar. Ränta-på-ränta-effekten kan därmed även appliceras på fonder och aktier, även om det i dessa fall inte är ränta det handlar om utan avkastning. Om du till exempel investerar 10 000 kronor i en fond och fondens kurs stiger med 14 procent efter ett år kommer din investering ha växt till 11 400 kronor. Om kursen stiger ytterligare med 14 procent kommande år kommer kapitalet ha växt till 12 996 kronor. Det första året växte alltså investeringen med 1 400 kronor, och det andra året med 1 596 kronor, vilket beror på att du får avkastning på startkapitalet inklusive det första årets avkastning.

Ränta på ränta över lång tid

Den verkligt kraftfulla ränta-på-ränta-effekten uppstår när du låter kapitalet växa under lång tid. Om du till exempel sparar 10 000 kronor i en aktiefond och fonden stiger 9 procent om året i 20 år kommer ditt kapital att ha vuxit till 56 044 kronor.

Ränta på ränta och månadssparande

Kombinationen av ett kontinuerligt månadssparande och ränta-på-ränta-effekten är i vår mening det absolut effektivaste sättet att bli miljonär.

Låt säga att du började månadsspara 1 000 kronor i månaden i fonden Lannebo Småbolag för 20 år sedan. Ditt sparkapital skulle då i dag vara värt runt 1,2 miljoner kronor. Och detta alltså trots att den totala summan du satt in i fonden endast är 230 000 kronor.

Att spara 1000 kronor i månaden är möjligt för många och genom att investera i aktiemarknaden och låta ränta-på-ränta-effekten göra jobbet kan de allra flesta bli miljonärer. Det enda som krävs är tålamod.

Aktiemarknadens svängningar påverkar ränta-på-ränta-effekten i fonden

Eftersom en aktiefonds avkastning avgörs av aktiernas utveckling är det inte lika enkelt att förutspå den långsiktiga ränta-på-ränta-effekten för en fond som exempelvis ett sparkonto. Kursen kan variera stort år till år, vilket även påverkar den sammansatta avkastningen.

Exempel:

Du investerar 10 000 kronor i en aktiefond. Det första året stiger kursen med 13 procent, men året därefter inträffar ett börsras och kursen sjunker med 15 procent. Året därpå stabiliseras marknaden och fondkursen stiger med 17 procent. Så här påverkas din investering:

10 000 x (1 + 0,13) x (1 – 0,15) x (1 + 0,17) = 11 238