Ingår tjänstepensionen i bodelningen?

Ingår tjänstepensionen i bodelningen?

Du har säkert koll på att alla tillgångar ska delas lika vid skilsmässa, men hur fungerar det egentligen med pensionen? I den här artikeln beskriver vi vad som händer med din pension om du separerar från din partner.

Vad ingår i en bodelning?

Vad som ska ingå i bodelningen beror på om du och din partner är gifta eller sambor. Om ni är sambor ska endast er samboegendom ingå i bodelningen, det vill säga er bostad och det bohag som ni köpt med avsikt att använda tillsammans. Pensionen ingår därför inte i bodelningen om ni skulle separera från varandra. Är ni däremot gifta och inte har ett äktenskapsförord ska alla tillgångar delas lika mellan er om ni skiljer er, inklusive egendom som införskaffats före äktenskapet. Detta gäller dock inte pensionen som i de allra flesta fall är personlig och inte går att överlåta till sin make eller maka.

Vad händer med pensionen vid skilsmässa?

Pensionen är uppdelad i allmän pension, tjänstepension och ett eventuellt privat pensionssparande. Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen är individuell och ingår inte i bodelningen vid skilsmässa, med några få undantag. Nedan går vi igenom vad som händer med de olika pensionsdelarna om du skiljer dig.

Allmän pension och premiepension

Den allmänna pensionen är i grunden personlig och ska därför inte ingå i bodelningen. Dock finns det en del, premiepensionen, som makar har rätt att överlåta till sin respektive för att jämna ut pensionen om den ena tjänar mer än den andra. Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa, men din före detta make eller maka får behålla de premiepensionsrätter som redan har överförts.

Tjänstepension

I regel ingår tjänstepensionen inte i bodelningen eftersom det är din arbetsgivare som äger avtalet och styr över inbetalningarna av tjänstepensionen. Undantaget är om du själv äger avtalet och det är utformat så att din partner har rätt att förfoga över din tjänstepension.

Privat pensionssparande

Eftersom du själv styr över ditt privata pensionssparande räknas det som giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Vanliga frågor om pension vid bodelning

Ingår pensionen i bodelning vid separation mellan sambor?

Nej, varken allmän pension, tjänstepension eller ett privat pensionssparande ingår i en bodelning mellan sambor eftersom pension inte räknas som samboegendom.

Ingår tjänstepension i bodelning?

Det beror på villkoren i ditt tjänstepensionsavtal, vanligtvis ska tjänstepensionen inte ingå i en bodelning, men det finns undantag.

Hur delar man pensionen vid bodelning?

Din allmänna pension och tjänstepension är personlig och ingår därför inte i en bodelning. Om du däremot har fört över premiepension till din make eller maka får personen behålla den om ni skiljer er.