Överlåta tjänstepension eller allmän pension till make eller maka? Så fungerar det

Funderar du på om din respektive riskerar att få mindre i pension än du och undrar hur du kan kompensera för detta ekonomiskt? I den här artikeln går vi igenom vilken del av pensionen som är möjlig att överlåta till sin make eller maka.

Överlåta tjänstepension eller allmän pension till make eller maka? Så fungerar det

Då finns risk för ojämn fördelning av pension mellan makar

Det är inte ovanligt att gifta par delar ekonomi eller är beroende av varandras inkomster för att få privatekonomin att gå ihop. Om någon av er har lägre inkomst eller arbetar mindre för att exempelvis ta hand om barnen finns dock risken att den personen får betydligt lägre pension än den som har högre inkomst eller arbetar mer. I den situationen kan det vara bra att fundera på hur den som inte får lika mycket pension också ska få en trygg ålderdom.

Går det att överlåta sin tjänstepension till sin make/maka?

Många är intresserade av att överlåta sin tjänstepension till sin make/maka, men det är dessvärre inte möjligt. Tjänstepensionen är individuell och går inte att överlåta till någon annan – även om du är gift med personen i fråga. Det finns däremot en del i den allmänna pensionen som går att föra över till sin make eller maka, premiepensionen. I praktiken innebär det att din partner får 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst från det år överföringen begärts. Du väljer sedan själv hur länge överföringen ska pågå, under en begränsad period eller för resten av livet. Skulle ni skilja er upphör överföringen automatiskt.

Läs mer: Räkna ut tjänstepension

Hur överlåter man pension till sin make/maka?
För att din make eller maka ska få din premiepension behöver du logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och anmäla överföringen. Detta måste ske före den 30 april för att överföringen ska gälla samma år, annars gäller den från det kommande året.

För- och nackdelar med att överlåta pensionen

Fördelar:

  • Den part som inte har lika hög inkomst får mer i pension.
  • Fördelningen av pensionen blir mer jämställd i familjen.
  • Överföringen kan i vissa fall leda till att hushållets skattebelastning blir lägre efter pensioneringen om den ene parten annars hade hamnat över brytpunkten för statlig skatt.
  • Det är sätt att spara åt sin partner utan att röra sin befintliga inkomst.

Nackdelar:

  • Det krävs att premiepensionen förs över i många år för att det faktiskt ska göra skillnad för mottagarens ekonomi.
  • Om mottagaren av premiepensionen avlider går pengarna till andra sparare, inte den som gett bort sin premiepension.
  • I samband med överföringen tas en avgift på 6 procent av beloppet.
  • Livet kan förändras på oväntade sätt – det kan uppstå en situation där den som gav bort sin premiepension behöver den mer än mottagaren.

Alternativ till att överlåta pension

Om du inte tycker att det räcker att överföra premiepensionen finns det andra sätt att trygga din partners framtid. Ifall ni äger er gemensamma bostad är ett alternativ att den som tjänar mest amorterar mer på bolånet. Utöver att det sänker era boendekostnader delas vinsten från försäljningen lika mellan er om ni skiljer er. En annan möjlighet är att starta ett sparande åt den som tjänar mindre och att skriva sparandet som enskild egendom, då tillfaller pengarna rätt person vid en bodelning.

Läs mer: Tjänstepension vid bodelning

Vanliga frågor om att överlåta tjänstepension

Kan man överlåta sin tjänstepension till sin make/maka?

Nej, tjänstepensionen är personlig och går inte att överlåta till sin make eller maka. Om du vill kompensera för att din respektive får mindre pension kan du dock överlåta din premiepension.

Vilka pensioner kan man överlåta till sin make/maka?

Den enda pensionsform som går att överlåta till sin make eller maka är premiepensionen, som är en del av den allmänna pensionen.