Lannebos styrelse

God ägarstyrning är kärnan i Lannebos investeringserbjudande. Självklart ska vi även leva som vi lär och är mycket stolta över en vår kompetenta och erfarna styrelse.

Lannebos styrelse

Lannebo ägs av bolagets grundare och medarbetare. Styrelsen består av såväl grundare och storägare som externa ledamöter med stor erfarenhet av styrelsearbete.

No description
Göran Espelund

Styrelseledamot Lannebo. Han är en av grundarna till Lannebo och har tidigare varit VD.

No description
Svante Forsberg

Styrelseledamot Lannebo

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Sara Mattsson

Styrelseledamot Lannebo