Vilka är möjligheterna inom IT-sektorn?

Hur har IT-sektorn förändrats från början av 2000-talet till idag? Kännetecknas sektorn fortfarande av höga värderingar? Läs en analys skriven av Claes Murander, förvaltare av Lannebo Vision, om en sektor i kraftig förändring.
Nyheter
tablet

Under det senaste årtiondet har stora förändringar skett inom IT-sektorn. 2005 var de ledande mobiltillverkarna Nokia, BlackBerry och Motorola. Idag domineras marknaden av de två amerikanska företagen Apple och Google. Enligt marknadsundersökningsföretaget IDC fanns Googles operativsystem i över 80 procent av samtliga mobiltelefoner som såldes under det andra kvartalet 2015. I de resterande 20 procenten fanns nästan uteslutande Apples iOS. Tiderna förändras snabbt och skapar intressanta investeringsmöjligheter.

Mobil

Enligt IDC kommer det att säljas 1,8 miljarder smarta mobiler 2018 vilket kan jämföras med 1,2 miljarder 2014. Samtidigt som fler människor får tillgång till smarta mobiler ökar också hastigheterna i mobilnäten och antalet wifi-nät. Smartare och mer avancerade mobiler med bättre uppkoppling skapar stora möjligheter för bolag som levererar applikationer och tjänster till mobiler. Av Facebooks 1,5 miljarder användare besökte 1,3 miljarder av dem Facebook via sin mobiltelefon under det andra kvartalet 2015. Speloperatören Unibets mobila intäkter ökade med närmare 70 procent i andra kvartalet vilket kan jämföras med de totala intäkterna som ökade med 21 procent under samma period. Nya tjänster växer fram men även befintliga branscher transformeras. Det San Francisco-baserade mobilbolaget Über kopplar, med hjälp av en app, ihop en person som har en bil med en person som behöver åka någonstans. Förr kallades det taxi.

Utvecklingen inom mobiltelefoner är bara en av många transformerande trender inom IT-sektorn vilket skapar möjligheter för investerare. Cloud computing eller ”molnet”, som det kallas på svenska, är en annan trend som förändrar det dagliga livet både för privatpersoner och företag. Istället för att lagra information eller köra program lokalt på en dator kopplar man upp sig mot ”molnet” där informationen och programmen finns lagrade. Fördelar med detta är dels att det behövs mindre datakraft lokalt, dels att informationen går att nå från olika enheter. Molnet ger också en ökad flexibilitet både operationellt och ekonomiskt. Andra trender som är starka är Big data, Business Intelligence och Internet of Things.

Värdering

När IT-bolag och värdering nämns i samma sammanhang pratas det ofta om fantasivärderingar. Låt oss reda ut detta. Det IT-bolag med högst börsvärde globalt är Apple med ett börsvärde på 640 miljarder dollar. Det motsvarar ungefär tio stycken H&M – för att sätta det i ett perspektiv. Ställer vi aktiens pris i relation till företagets vinst får vi P/E-talet vilket är ett av många värderingsmått. Ett lågt P/E-tal betyder att förväntningarna är låga kring den framtida tillväxten men det varierar för olika branscher. Apples P/E-tal för 2015 är 12 och om man justerar för bolagets nettokassa på 150 miljarder dollar blir P/E-talet 10. Det är låga förväntningar på bolaget trots att det utvecklas mycket starkt. Det genomsnittliga P/E-talet för amerikanska börsen (S&P 500) är 17 för 2015. Av de 500 bolag som ingår i indexet är 69 av dem IT-bolag. IT-bolagens genomsnittliga P/E-tal uppgår till 16 för 2015, alltså lägre än amerikanska börsen som helhet. Om vi tar hänsyn till balansräkningarna blir värderingsskillnaden ännu större då IT-bolagen i genomsnitt har pengar på banken medan snittbolaget i S&P 500 är skuldsatt. Det mest intressanta är inte bara att IT-bolagen värderas lägre utan också att de gör det trots en högre historisk vinsttillväxt. Dessutom förväntas IT-bolagen växa snabbare än genomsnittsbolaget i S&P 500 både innevarande år och nästa år.

Möjligheter

+ Strukturell tillväxt

+ Värdering

+ Teknisk utveckling

Hot

– Teknikskiften

– Prispress inom vissa sektorer

– Global konjunktur

/Claes Murander

Oktober 2015

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer