Vilka är möjligheterna inom IT-sektorn?

Hur har IT-sektorn förändrats från början av 2000-talet till idag? Kännetecknas sektorn fortfarande av höga värderingar? Läs en analys skriven av Claes Murander, förvaltare av Lannebo Vision, om en sektor i kraftig förändring.
Nyheter
tablet

Under det senaste årtiondet har stora förändringar skett inom IT-sektorn. 2005 var de ledande mobiltillverkarna Nokia, BlackBerry och Motorola. Idag domineras marknaden av de två amerikanska företagen Apple och Google. Enligt marknadsundersökningsföretaget IDC fanns Googles operativsystem i över 80 procent av samtliga mobiltelefoner som såldes under det andra kvartalet 2015. I de resterande 20 procenten fanns nästan uteslutande Apples iOS. Tiderna förändras snabbt och skapar intressanta investeringsmöjligheter.

Mobil

Enligt IDC kommer det att säljas 1,8 miljarder smarta mobiler 2018 vilket kan jämföras med 1,2 miljarder 2014. Samtidigt som fler människor får tillgång till smarta mobiler ökar också hastigheterna i mobilnäten och antalet wifi-nät. Smartare och mer avancerade mobiler med bättre uppkoppling skapar stora möjligheter för bolag som levererar applikationer och tjänster till mobiler. Av Facebooks 1,5 miljarder användare besökte 1,3 miljarder av dem Facebook via sin mobiltelefon under det andra kvartalet 2015. Speloperatören Unibets mobila intäkter ökade med närmare 70 procent i andra kvartalet vilket kan jämföras med de totala intäkterna som ökade med 21 procent under samma period. Nya tjänster växer fram men även befintliga branscher transformeras. Det San Francisco-baserade mobilbolaget Über kopplar, med hjälp av en app, ihop en person som har en bil med en person som behöver åka någonstans. Förr kallades det taxi.

Utvecklingen inom mobiltelefoner är bara en av många transformerande trender inom IT-sektorn vilket skapar möjligheter för investerare. Cloud computing eller ”molnet”, som det kallas på svenska, är en annan trend som förändrar det dagliga livet både för privatpersoner och företag. Istället för att lagra information eller köra program lokalt på en dator kopplar man upp sig mot ”molnet” där informationen och programmen finns lagrade. Fördelar med detta är dels att det behövs mindre datakraft lokalt, dels att informationen går att nå från olika enheter. Molnet ger också en ökad flexibilitet både operationellt och ekonomiskt. Andra trender som är starka är Big data, Business Intelligence och Internet of Things.

Värdering

När IT-bolag och värdering nämns i samma sammanhang pratas det ofta om fantasivärderingar. Låt oss reda ut detta. Det IT-bolag med högst börsvärde globalt är Apple med ett börsvärde på 640 miljarder dollar. Det motsvarar ungefär tio stycken H&M – för att sätta det i ett perspektiv. Ställer vi aktiens pris i relation till företagets vinst får vi P/E-talet vilket är ett av många värderingsmått. Ett lågt P/E-tal betyder att förväntningarna är låga kring den framtida tillväxten men det varierar för olika branscher. Apples P/E-tal för 2015 är 12 och om man justerar för bolagets nettokassa på 150 miljarder dollar blir P/E-talet 10. Det är låga förväntningar på bolaget trots att det utvecklas mycket starkt. Det genomsnittliga P/E-talet för amerikanska börsen (S&P 500) är 17 för 2015. Av de 500 bolag som ingår i indexet är 69 av dem IT-bolag. IT-bolagens genomsnittliga P/E-tal uppgår till 16 för 2015, alltså lägre än amerikanska börsen som helhet. Om vi tar hänsyn till balansräkningarna blir värderingsskillnaden ännu större då IT-bolagen i genomsnitt har pengar på banken medan snittbolaget i S&P 500 är skuldsatt. Det mest intressanta är inte bara att IT-bolagen värderas lägre utan också att de gör det trots en högre historisk vinsttillväxt. Dessutom förväntas IT-bolagen växa snabbare än genomsnittsbolaget i S&P 500 både innevarande år och nästa år.

Möjligheter

+ Strukturell tillväxt

+ Värdering

+ Teknisk utveckling

Hot

– Teknikskiften

– Prispress inom vissa sektorer

– Global konjunktur

/Claes Murander

Oktober 2015

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här...

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer