Resereportage: kontrasternas Kina

"Kina är komplext och mångfacetterat. Många saker fascinerar, inte minst samspelet mellan teknisk utveckling och samhällsstagnation", skriver förvaltaren Robin Pettersson i ett resereportage.
Nyheter
Nyhetsbild Kina

– Vi människor generaliserar ofta och förenklar för att förstå samband eller en helhet. Flitigt använt kan det vara en källa till felaktiga antaganden och uppfattningar om bolag, affärsmodeller eller ett samhälle. Vid en sammanfattning av en resa till Kina med flertalet bolagsmöten är det därför viktigt att vara medveten om just detta. Nedan följer min generaliserande bild.

– Kina är ett komplext och mångfacetterat land. Det finns många saker som fascinerar där bland annat samspelet mellan teknisk utveckling och samhällsstagnation är tydlig. Mobiltelefonen är en central del i den tekniska revolution som skett och fortfarande sker. I förhållande till antalet användningsområden av denna pryl är kineser ganska långt före oss skandinaver. Kina har kommit betydligt längre än västvärlden vad gäller mobila betalningar där kort och kontanter har blivit marginaliserade. Ett tydligt tekniksprång återspeglas då man bokar och betalar en taxi i Hongkong via en mobilapplikation, Didi, för att sedan bli upphämtad i en gammal Toyota.

Toyota

Modern app för taxibokning möter urgammal Toyota i kontrasternas Kina.

– Artificiell intelligens (AI) som med andra ord kan beskrivas som maskinell förmåga för inlärning och beräkning är ett fokusområde i Kina. I landets uttalade strategi, “Made in China 2025”, är AI en central del. Strategin innebär att Kina till större grad ska bli självförsörjande inom industriella komponenter och militära materiel samt vara ledande inom AI. Det kan handla om avancerade robotar för kontors- eller hemmamiljöer eller algoritmer som drar slutsatser av enorma datamängder. Exempelvis använder polismyndigheten i vissa delar av Kina idag en programvara i publika övervakningskameror för ansiktsigenkänning. Kamerorna som är placerade på gator och torg kan med över 97 procents säkerhet matcha individer från brottsregistret varpå polisen åker ut och arresterar personerna. Mycket bra för brottsbekämpning men också problematiskt för den personliga integriteten. I samtid med denna avancerade teknologi återfinns elledningar och telefonkablar hur som helst längs husfasader och hängande i vägkorsningar. Ett annat tydligt exempel är byggnadsställningar som i fortsatt stor utsträckning är tillverkade i bambu.

Kina byggnadsställning i bambu

Byggnadsställning i bambu.

– Kina agerar idag kraftfullt för att minska de miljöproblem som länge varit diskuterade. Genom statens hårdare reglering med inspektioner och efterföljande sanktioner har luftkvalitén förbättrats. Att industrin i större utsträckning renar sina utsläpp har en bidragande effekt, även om en del av framstegen hittills kommit från en förflyttning av fabriker, bort från storstadsområden. Att miljöproblemen nu tas på allvar i landet återspeglas i optimismen hos bolag som levererar produkter för industriell rening.

– Kinesiska industribolag är jämfört med skandinaviska bolag fortsatt mer fokuserade på kvantitet och pris än kvalité. Mentaliteten verkar ändå gradvis förändras mot att se till hela produktlivskostnaden än enbart så låg inköpskostnad som möjligt. Reservdelar och underhåll är vanligen en väldigt lönsam affär på skandinaviska marknader, vilket alltså skiljer sig från marknaden i Kina. I omställningen mot en mer livscykelbaserad syn, är västerländska bolag och deras produkter fortsatt en viktig del i den kinesiska ekonomin.

– Nya användningsområden för mobiltelefonnätets femte generation, 5G, är en flitigt diskuterad fråga för operatörer och radiotillverkarare. Kinesiska mobiloperatörer har idag testprojekt i flera större städer där den nya tekniken innebär högre hastigheter, lägre fördröjning samt förbättrad kapacitet. För tillfället är det svårt för Kinas tre statliga operatörer att se en bra avkastning på en investering i ett modernare mobiltelefonnät. Hård konkurrens och låg marginalkostnad har medfört en prispress på mobiltelefonabonnemang både i Kina och Europa. En marknad med generiska produkter och tydlig prisfokusering främjar inte större investeringar. Trots att mobiltelefonen idag blivit en allt viktigare del i vår vardag har betalningsviljan på senare år inte prövats. Det borde inte vara orimligt att slutkonsumenten skulle vara villig att betala dubbelt så mycket eller mer för ett abonnemang idag. Viljan borde också bli större och större i takt med att vi utvidgar mobiltelefonens möjligheter.

– Klart är att Kina är ett fascinerande land med stor kunskapsrik befolkning och bra förutsättningar för god ekonomisk tillväxt. Idag befinner vi oss dock i högkonjunktur samtidigt som det finns partimål om att den kinesiska statskulden i förhållande till BNP inte längre ska stiga. En avsvalnande marknad tillsammans med minskade statliga stimulanser ger, generellt, lägre efterfrågan på bolagens produkter. Resan till Kina gav svar på flera frågor men också en hel del nya tankar om framtiden.

Robin Pettersson, den 29 juni 2018.

Robin förvaltar tillsammans med Martin Wallin fonderna Lannebo Sverige  och Lannebo Sverige Plus

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer