Resereportage: kontrasternas Kina

"Kina är komplext och mångfacetterat. Många saker fascinerar, inte minst samspelet mellan teknisk utveckling och samhällsstagnation", skriver förvaltaren Robin Pettersson i ett resereportage.
Nyheter
Nyhetsbild Kina

– Vi människor generaliserar ofta och förenklar för att förstå samband eller en helhet. Flitigt använt kan det vara en källa till felaktiga antaganden och uppfattningar om bolag, affärsmodeller eller ett samhälle. Vid en sammanfattning av en resa till Kina med flertalet bolagsmöten är det därför viktigt att vara medveten om just detta. Nedan följer min generaliserande bild.

– Kina är ett komplext och mångfacetterat land. Det finns många saker som fascinerar där bland annat samspelet mellan teknisk utveckling och samhällsstagnation är tydlig. Mobiltelefonen är en central del i den tekniska revolution som skett och fortfarande sker. I förhållande till antalet användningsområden av denna pryl är kineser ganska långt före oss skandinaver. Kina har kommit betydligt längre än västvärlden vad gäller mobila betalningar där kort och kontanter har blivit marginaliserade. Ett tydligt tekniksprång återspeglas då man bokar och betalar en taxi i Hongkong via en mobilapplikation, Didi, för att sedan bli upphämtad i en gammal Toyota.

Toyota

Modern app för taxibokning möter urgammal Toyota i kontrasternas Kina.

– Artificiell intelligens (AI) som med andra ord kan beskrivas som maskinell förmåga för inlärning och beräkning är ett fokusområde i Kina. I landets uttalade strategi, “Made in China 2025”, är AI en central del. Strategin innebär att Kina till större grad ska bli självförsörjande inom industriella komponenter och militära materiel samt vara ledande inom AI. Det kan handla om avancerade robotar för kontors- eller hemmamiljöer eller algoritmer som drar slutsatser av enorma datamängder. Exempelvis använder polismyndigheten i vissa delar av Kina idag en programvara i publika övervakningskameror för ansiktsigenkänning. Kamerorna som är placerade på gator och torg kan med över 97 procents säkerhet matcha individer från brottsregistret varpå polisen åker ut och arresterar personerna. Mycket bra för brottsbekämpning men också problematiskt för den personliga integriteten. I samtid med denna avancerade teknologi återfinns elledningar och telefonkablar hur som helst längs husfasader och hängande i vägkorsningar. Ett annat tydligt exempel är byggnadsställningar som i fortsatt stor utsträckning är tillverkade i bambu.

Kina byggnadsställning i bambu

Byggnadsställning i bambu.

– Kina agerar idag kraftfullt för att minska de miljöproblem som länge varit diskuterade. Genom statens hårdare reglering med inspektioner och efterföljande sanktioner har luftkvalitén förbättrats. Att industrin i större utsträckning renar sina utsläpp har en bidragande effekt, även om en del av framstegen hittills kommit från en förflyttning av fabriker, bort från storstadsområden. Att miljöproblemen nu tas på allvar i landet återspeglas i optimismen hos bolag som levererar produkter för industriell rening.

– Kinesiska industribolag är jämfört med skandinaviska bolag fortsatt mer fokuserade på kvantitet och pris än kvalité. Mentaliteten verkar ändå gradvis förändras mot att se till hela produktlivskostnaden än enbart så låg inköpskostnad som möjligt. Reservdelar och underhåll är vanligen en väldigt lönsam affär på skandinaviska marknader, vilket alltså skiljer sig från marknaden i Kina. I omställningen mot en mer livscykelbaserad syn, är västerländska bolag och deras produkter fortsatt en viktig del i den kinesiska ekonomin.

– Nya användningsområden för mobiltelefonnätets femte generation, 5G, är en flitigt diskuterad fråga för operatörer och radiotillverkarare. Kinesiska mobiloperatörer har idag testprojekt i flera större städer där den nya tekniken innebär högre hastigheter, lägre fördröjning samt förbättrad kapacitet. För tillfället är det svårt för Kinas tre statliga operatörer att se en bra avkastning på en investering i ett modernare mobiltelefonnät. Hård konkurrens och låg marginalkostnad har medfört en prispress på mobiltelefonabonnemang både i Kina och Europa. En marknad med generiska produkter och tydlig prisfokusering främjar inte större investeringar. Trots att mobiltelefonen idag blivit en allt viktigare del i vår vardag har betalningsviljan på senare år inte prövats. Det borde inte vara orimligt att slutkonsumenten skulle vara villig att betala dubbelt så mycket eller mer för ett abonnemang idag. Viljan borde också bli större och större i takt med att vi utvidgar mobiltelefonens möjligheter.

– Klart är att Kina är ett fascinerande land med stor kunskapsrik befolkning och bra förutsättningar för god ekonomisk tillväxt. Idag befinner vi oss dock i högkonjunktur samtidigt som det finns partimål om att den kinesiska statskulden i förhållande till BNP inte längre ska stiga. En avsvalnande marknad tillsammans med minskade statliga stimulanser ger, generellt, lägre efterfrågan på bolagens produkter. Resan till Kina gav svar på flera frågor men också en hel del nya tankar om framtiden.

Robin Pettersson, den 29 juni 2018.

Robin förvaltar tillsammans med Martin Wallin fonderna Lannebo Sverige  och Lannebo Sverige Plus

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Nyheter

Vem blir Årets Sparprofil 2023?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Läs mer

Hållbarhetsrapport hösten 2023

Mycket har hänt på hållbarhetsfronten under det senaste året. Vi lanserade vår första artikel 9-fond, anslöt till IIGCC Net Zero Engagement Initiative och utökade vår hållbarhetsrapportering - bara för att nämna några exempel. Läs mer i vår hållbarhetsrapport. 

Läs mer

Lannebo förstärker sälj- och marknadsavdelningen

Vi välkomnar Gustav Larsson som chef för försäljning och marknad (CCO) och Niklas Pantzar som ansvarig för institutionell försäljning på Lannebo.

Läs mer