Reportage: möt Lannebo Fonders ränteförvaltare

Långräntorna har börjat krypa uppåt. Då gäller det att ha räntefonder som har förutsättningar att klara sig bra ändå. Våra räntefonder fokuserar på kreditrisk och minimerar ränterisken. Varje investering görs utifrån en grundlig kreditanalys av bolagens förmåga att fullgöra sina åtaganden. Läs ett reportage med ränteförvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach.

Karin och Kattis på Cramobygge mini
– Många traditionella räntefonder fokuserar främst på om marknadsräntorna är på väg uppåt eller nedåt. Det är inte så konstigt, eftersom stigande räntor gör en fastränteobligation mindre värd. Men vi väljer nästan alltid obligationer med rörliga räntor för att minimera räntelägets inverkan, berättar Katarina och Karin fortsätter:

– Eftersom vi investerar i företagsobligationer kan vi fokusera på fundamental analys av bolagen och deras kreditrisk. Vi bedömer bolagen precis som om det gällde aktieplaceringar, men utifrån ett kreditperspektiv. Vi vill helt enkelt hitta bolag med goda förutsättningar att klara av sina betalningar.

Byggbolaget Cramo är en ny emittent i Lannebo Corporate Bond. Vi vill alltid träffa bolagens ledningar för att få grepp om deras affärsmodeller innan vi investerar. Får vi inte den information vi behöver tackar vi nej och avstår från emissionen. “Vi bedömer bolagen precis som om det gällde aktieplaceringar och vi samarbetar nära våra kollegor som förvaltar aktiefonder”, berättar Katarina Ponsbach.

Företagsbesök

En annan emittent är det norska rederiföretaget Color Group. Bolaget bedöms som stabilt och som en investering som kommer generera förväntad avkastning. 

Lyckad modell

Förvaltarnas modell att välja kort räntebindning, göra ingående bolagsanalys och ha koncentrerade portföljer har fungerat bra så här långt:

– Ett sätt att parera räntesvängningarna är att behålla innehaven hela löptiden ut, vilket ibland kan vara en bra affär. Vår noggranna kreditvärdering har också lett till att vi ännu inte har drabbats av inställda betalningar i någon av fonderna – inte ens i Lannebo High Yield där inte alla placeringar håller så kallad Investment Grade, säger Katarina som är ganska nöjd med dagens klimat för nordiska krediter:

– Det finns en viss oro för stigande räntor. Få tror väl att de kan fortsätta nedåt, Riksbankens sänkningar har med stor sannolikhet nått vägs ände. Faktum är att ett lite högre ränteläge vore sunt för investeringsklimatet som helhet.

Nordisk spridning

Lannebo Likviditetsfond placerar enbart i räntepapper utgivna i svenska kronor och med kort löptid, medan företagsobligationsfonderna Corporate Bond och High Yield får placera i hela Norden.

– Vi breddar oss hela tiden, framförallt i Corporate Bond som har många nordiska bolag i portföljen. Det senaste tillskottet är Helsingforsbaserade Cramo som hyr ut maskiner och baracker till byggbranschen. Det känns som en bra placering inför en stundande byggboom. I nuläget är det alltså inga problem att hitta intressanta affärer, men om bankerna blir mer aggressiva i sin utlåning kan det bli slagsmål om emissionerna, menar Karin.

Hur ser investeringsprocessen ut när det handlar om företagsobligationer?

– Vi vill alltid träffa bolagens ledningar för att få grepp om deras affärsmodeller innan vi investerar. Får vi inte den information vi behöver tackar vi nej och avstår från emissionen. Det finns ingen anledning att låta sig hetsas till snabba affärer – vi kan ju alltid köpa obligationen på andrahandsmarknaden senare när vi känner att vi vet tillräckligt. Sedan bedömer vi förstås också kreditvärdigheten och kommer fram till vad vi tycker är ett rimligt pris. Om det då matchar villkoren blir det affär, säger Katarina.

Varför väljer ett företag att ge ut obligationer istället för att ta banklån?

– Det handlar ofta om stora belopp, från runt en kvarts miljard upp till kanske tio gånger mer, så det är inte givet att banklån är ett passande alternativ. Men det kan också vara en snabbare process att ge ut obligationer än att inleda nya bankkontakter på sådana nivåer. Obligationsspåret kan vara en mer flexibel finansieringskälla och många bolag väljer att både ge ut obligationer och ta banklån för att diversifiera sin upplåning. Obligationsmarknaden ställer inte heller samma krav på löpande kontakter som aktiemarknaden – här handlar det huvudsakligen om att bevaka att inget går snett. Vart aktiekursen tar vägen under löptiden är mindre intressant så länge bolagen sköter sina åtaganden, berättar Karin.

Men trots detta gör Karin och Katarina en hel del företagsbesök även under investeringsperioderna. De är till exempel nyss hemkomna från det norska kryssningsrederiet Color Group. Här var hållbarhetsarbetet i fokus, en viktig komponent i deras bedömning av bolagens framtida möjligheter.

Gillar familjeföretag

– De hade mycket spännande på gång, som tillgång till landström i allt fler hamnar och reningsteknik som ger samma låga utsläpp som miljödiesel med vanlig bulkolja. Att investera i en kapitalintensiv bransch är inte riskfritt, men här rör det sig om ett välskött bolag som ingår i den familjeägda koncernen ON Sunde AS. Familjeägda bolag av det här slaget är ofta våra favoriter. Då finns det en ”riktig” ägare med ett ansikte, någon som tar ansvar för bolaget som blir som ett barn för dem, fortsätter Katarina som menar att det är värdefullt att lära känna bolagens affärsmodeller och marknadsförutsättningar ordentligt.

– I sann Lannebo-anda tar vi inga onödiga risker. Vi håller oss till affärsmodeller vi förstår och satsar hellre på stabilitet än att söka den allra sista tiondelen i avkastning. Vi sprider dessutom riskerna över tid genom att investera i olika sektorer, valutor och löptider, med egna kreditbedömningar och bolagsanalyser som grund – ett arbete där vi har stor nytta av våra kollegor som förvaltar aktiefonder, med deras gedigna kunskaper om bolagen, säger Karin till sist.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

_Z9M8849 1600x900

17 apr. 2023

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Martin och Robin utan 10 1600x900

08 maj 2023

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.