Reportage: möt Lannebo Fonders ränteförvaltare

Långräntorna har börjat krypa uppåt. Då gäller det att ha räntefonder som har förutsättningar att klara sig bra ändå. Våra räntefonder fokuserar på kreditrisk och minimerar ränterisken. Varje investering görs utifrån en grundlig kreditanalys av bolagens förmåga att fullgöra sina åtaganden. Läs ett reportage med ränteförvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach.
Nyheter
Karin och Kattis på Cramobygge mini
– Många traditionella räntefonder fokuserar främst på om marknadsräntorna är på väg uppåt eller nedåt. Det är inte så konstigt, eftersom stigande räntor gör en fastränteobligation mindre värd. Men vi väljer nästan alltid obligationer med rörliga räntor för att minimera räntelägets inverkan, berättar Katarina och Karin fortsätter:

– Eftersom vi investerar i företagsobligationer kan vi fokusera på fundamental analys av bolagen och deras kreditrisk. Vi bedömer bolagen precis som om det gällde aktieplaceringar, men utifrån ett kreditperspektiv. Vi vill helt enkelt hitta bolag med goda förutsättningar att klara av sina betalningar.

Byggbolaget Cramo är en ny emittent i Lannebo Corporate Bond. Vi vill alltid träffa bolagens ledningar för att få grepp om deras affärsmodeller innan vi investerar. Får vi inte den information vi behöver tackar vi nej och avstår från emissionen. “Vi bedömer bolagen precis som om det gällde aktieplaceringar och vi samarbetar nära våra kollegor som förvaltar aktiefonder”, berättar Katarina Ponsbach.

Företagsbesök

En annan emittent är det norska rederiföretaget Color Group. Bolaget bedöms som stabilt och som en investering som kommer generera förväntad avkastning. 

Lyckad modell

Förvaltarnas modell att välja kort räntebindning, göra ingående bolagsanalys och ha koncentrerade portföljer har fungerat bra så här långt:

– Ett sätt att parera räntesvängningarna är att behålla innehaven hela löptiden ut, vilket ibland kan vara en bra affär. Vår noggranna kreditvärdering har också lett till att vi ännu inte har drabbats av inställda betalningar i någon av fonderna – inte ens i Lannebo High Yield där inte alla placeringar håller så kallad Investment Grade, säger Katarina som är ganska nöjd med dagens klimat för nordiska krediter:

– Det finns en viss oro för stigande räntor. Få tror väl att de kan fortsätta nedåt, Riksbankens sänkningar har med stor sannolikhet nått vägs ände. Faktum är att ett lite högre ränteläge vore sunt för investeringsklimatet som helhet.

Nordisk spridning

Lannebo Likviditetsfond placerar enbart i räntepapper utgivna i svenska kronor och med kort löptid, medan företagsobligationsfonderna Corporate Bond och High Yield får placera i hela Norden.

– Vi breddar oss hela tiden, framförallt i Corporate Bond som har många nordiska bolag i portföljen. Det senaste tillskottet är Helsingforsbaserade Cramo som hyr ut maskiner och baracker till byggbranschen. Det känns som en bra placering inför en stundande byggboom. I nuläget är det alltså inga problem att hitta intressanta affärer, men om bankerna blir mer aggressiva i sin utlåning kan det bli slagsmål om emissionerna, menar Karin.

Hur ser investeringsprocessen ut när det handlar om företagsobligationer?

– Vi vill alltid träffa bolagens ledningar för att få grepp om deras affärsmodeller innan vi investerar. Får vi inte den information vi behöver tackar vi nej och avstår från emissionen. Det finns ingen anledning att låta sig hetsas till snabba affärer – vi kan ju alltid köpa obligationen på andrahandsmarknaden senare när vi känner att vi vet tillräckligt. Sedan bedömer vi förstås också kreditvärdigheten och kommer fram till vad vi tycker är ett rimligt pris. Om det då matchar villkoren blir det affär, säger Katarina.

Varför väljer ett företag att ge ut obligationer istället för att ta banklån?

– Det handlar ofta om stora belopp, från runt en kvarts miljard upp till kanske tio gånger mer, så det är inte givet att banklån är ett passande alternativ. Men det kan också vara en snabbare process att ge ut obligationer än att inleda nya bankkontakter på sådana nivåer. Obligationsspåret kan vara en mer flexibel finansieringskälla och många bolag väljer att både ge ut obligationer och ta banklån för att diversifiera sin upplåning. Obligationsmarknaden ställer inte heller samma krav på löpande kontakter som aktiemarknaden – här handlar det huvudsakligen om att bevaka att inget går snett. Vart aktiekursen tar vägen under löptiden är mindre intressant så länge bolagen sköter sina åtaganden, berättar Karin.

Men trots detta gör Karin och Katarina en hel del företagsbesök även under investeringsperioderna. De är till exempel nyss hemkomna från det norska kryssningsrederiet Color Group. Här var hållbarhetsarbetet i fokus, en viktig komponent i deras bedömning av bolagens framtida möjligheter.

Gillar familjeföretag

– De hade mycket spännande på gång, som tillgång till landström i allt fler hamnar och reningsteknik som ger samma låga utsläpp som miljödiesel med vanlig bulkolja. Att investera i en kapitalintensiv bransch är inte riskfritt, men här rör det sig om ett välskött bolag som ingår i den familjeägda koncernen ON Sunde AS. Familjeägda bolag av det här slaget är ofta våra favoriter. Då finns det en ”riktig” ägare med ett ansikte, någon som tar ansvar för bolaget som blir som ett barn för dem, fortsätter Katarina som menar att det är värdefullt att lära känna bolagens affärsmodeller och marknadsförutsättningar ordentligt.

– I sann Lannebo-anda tar vi inga onödiga risker. Vi håller oss till affärsmodeller vi förstår och satsar hellre på stabilitet än att söka den allra sista tiondelen i avkastning. Vi sprider dessutom riskerna över tid genom att investera i olika sektorer, valutor och löptider, med egna kreditbedömningar och bolagsanalyser som grund – ett arbete där vi har stor nytta av våra kollegor som förvaltar aktiefonder, med deras gedigna kunskaper om bolagen, säger Karin till sist.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer