Nordnet tar in nya fonden Lannebo Europe Green Transition

Från och med november finns miljöfonden Lannebo Europe Green Transition tillgänglig för Nordnets kunder i Sverige och Danmark.
Nyheter
Låt ditt sparande lämna ett grönt avtryck

I september lanserade Lannebo fonden Europe Green Transition som investerar i bolag som leder Europas gröna omställning. Fonden har fått en stark start, trots ett bistert börsklimat i övrigt, och har lockat mer än 1 000 nya sparare de första två månaderna.
”Det är verkligen glädjande att så många sparare delar vår bild av att det finns en god långsiktig investeringsmöjlighet i Europas gröna omställning. Det krävs givetvis mod för att investera när börsen är skakig som nu men det är också just då de bästa affärerna går att göra”, säger Daniel Sundqvist, försäljningschef på Lannebo.

Fonden lockar inte bara vanliga sparare utan de första institutionella investerarna har nu också bestämt sig för att investera i fonden.
”Det är ett fint kvitto på att vårt team och vår strategi är så pass robust att professionella investerare med höga krav väljer oss”, säger Daniel Sundqvist.

Lannebo Europe Green Transition har nu dessutom lyfts in på Nordnets plattform i Sverige och Danmark vilket gör den tillgänglig för flera sparare.
“Eftersom fonden förvaltas av ett välkänt danskt förvaltarteam med bas i Köpenhamn känns det roligt att den nu också blir tillgänglig för sparare i Danmark”, säger Daniel Sundqvist.

Lannebo Europe Green Transition förvaltas av Carsten Dehn, Ulrik Ellesgaard och Philip Andreasen med lång erfarenhet av att investera i europeiska småbolag. Fonden är en mörkgrön miljöfond och investerar enbart i bolag som bidrar till den gröna omställningen i Europa.

Fonden går att köpa via Lannebo, Avanza och Nordnet.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer