Läs Peter Lagerlöfs intryck från en vecka i Indien och Singapore

Under en veckas tid har jag varit i Indien och Singapore för att besöka nordiska och internationella bolag samt makroekonomer. Syftet har dels varit att bättre lära känna de nordiska bolagens verksamhet i den här delen av världen, dels att ta tempen på regionens ekonomiska utveckling.
Nyheter
Bild 2
Bild 1
Indiens främsta tillgång är deras unga och växande befolkning.
Tillväxtpotentialen är hög men det finns strukturella faktorer som
håller tillbaka utvecklingen och landet har släpat långt efter den andra
asiatiska giganten, Kina. BNP per capita är mer än dubbelt så hög i Kina
jämfört med Indien, dessutom är inkomstklyftorna gigantiska.

Det knöts stora förväntningar på en rivstart för ett ambitiöst reformarbete då Kongresspartiet tappade sitt långa regeringsinnehav i valet 2014 och den reforminriktade Narendra Modi tillträdde som premiärminister. Positiva förändringar har skett sedan dess men de viktigaste tillväxthämmarna finns kvar. Det är det komplicerade skattesystemet som bl a innebär att varje delstat har olika momssatser och avgifter, vilket kräver förtullning av varor vid delstatsgränserna. Komplexiteten i skattesystemet hindrar såväl handel inom landet som utrikeshandeln.

Det andra är att det oerhört svårt för staten att bygga infrastruktur då det är komplicerat att förvärva mark från privata markägare. Resultatet är att infrastrukturen i allmänhet är dålig och hindrar den ekonomiska utvecklingen. Ett exempel är att genomsnittshastigheten på indiska motorvägar sägs vara 40 km/h!

Bild 2

Min bedömning är att det kommer ta lång tid
innan Indien blir en viktig marknad för de svenska verkstadsbolagen. Vi
träffade under resan bl a Atlas Copco, Scania och Volvo. Investeringsvolymerna är låga och
typiska svenska verkstadsprodukter är fortfarande för dyra för den indiska
marknaden.

Bild 3

Ett intressantare investeringstema i Indien är istället den starka tillväxten i konsumtionen. Den drivs av befolkningstillväxten och den växande medelklassen. Det gör att fler har råd att köpa kylskåp, spisar, motorcyklar och bilar. Särskilt intressant är dock framväxten av ett mer västerländskt konsumtionsmönster där man handlar förpackade varor i affärer istället för oförpackade varor på marknader. Tillväxten i detta segment är mycket stark och gynnar t ex det finska bolaget Huhtamäki, där Lannebo är stor ägare, som har en stark position på den indiska marknaden. Kraven på säkrare matproduktion och distribution kommer att vara ett tillväxttema under lång tid framöver och behoven är stora. Se bara på bilden nedan där man rensar räkor.

Bild 4

Kontrasten mellan de indiska storstäderna (vi besökte Mumbai, Pune och Bangalore) och Singapore är oerhört stor. Det gäller i princip inom alla områden och syns direkt när man stiger av flygplanet i det välordnade och skinande rena Singapore. BNP per capita är bland de högsta i världen och är dubbelt så hög som i Sverige. Landet ligger strategiskt och har utvecklats till en central ”hub” för asiatisk handel. Hamnen hör till världens största och i princip alla stora internationella företag har representation i landet.

Bild 5

Singapores roll som knytpunkt för den sydostasiatiska handeln gör att man får mycket god inblick i bl a utvecklingen i Kina. Mitt intryck efter att ha träffat nordiska och internationella bolag är att man inte behöver vara orolig för en kraschlandning av den ekonomiska tillväxten i Kina. Däremot är det ingen tvekan om att tillväxttakten framöver kommer att vara väsentligt lägre än den var under boomen 2003 till 2007. Den kommer också vara mer driven av konsumtion och tjänster än investeringar. Allt detta är i linje med målen för den ekonomiska utvecklingen i den nya femårsplanen.

Min bedömning är också att man inte behöver vara rädd för en kraftig nedgång på den kinesiska bostadsmarknaden. Priserna är på väg upp igen i de mest utvecklade städerna och investeringarna har stabiliserats. Det är också sannolikt att det kommer mer räntesänkningar och lättnader i kreditgivningen till bostäder vilket kommer att bidra till god efterfrågan. Ett bolag som gynnas av en sådan utveckling är finska hiss- och rulltrappstillverkaren Kone, som har omkring 40 procent av sin omsättning i Kina.

Ett annat viktigt investeringstema är Kinas ökade ansträngningar att komma tillrätta med sina miljöproblem. Dålig luftkvalité, brist på rent vatten och omfattande markföroreningar; listan kan göras lång på vilka utmaningar som landet har inom detta område. Inte minst ökad energieffektivitet är i fokus.

Slutligen kan nämnas att Kina förefaller sätta stor vikt på att utveckla nya och förbättrade handelsrutter. ”One belt, one road” är mantrat som upprepas av kinesiska ledare och är ett viktigt ämne i deras kontakter med andra länder. Tanken är att det ska byggas bättre vägnät över hela den euroasiatiska kontinenten i väst-östlig riktning för att Europa och Kina ska komma närmare varandra. Detsamma gäller sjövägen. Det här kommer ni alla höra talas mycket om framöver.

Bild 6

peter140x177

/Peter Lagerlöf

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer

”Jobbar man med försäljning måste man ha klipp i steget”

Det har bara gått lite drygt två månader sedan Gustav Larsson klev ombord på Lannebo som ny marknads- och försäljningschef. Med sig i bagaget har han en karriär med en rad spännande och ibland oväntat...

Läs mer

Lannebo deltar i Nature Action 100

Lannebo deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur....

Läs mer