Lannebo lanserar global teknikfond

Med den nya fonden Lannebo Teknik Småbolag vill förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke vaska fram de långsiktiga vinnarna ur den snabba teknikutvecklingen runt om i världen. För att klara det har duon identifierat sex tillväxtteman som investeringarna kretsar kring.
Nyheter

»Utgångspunkten till att vi startat den här fonden är att vi är övertygade om att teknisk utveckling är nyckeln till tillväxt och en mer hållbar framtid. Vi tror att bolag som fokuserar mer på nästa generation än nästa kvartal kommer att vara vinnare i längden«, säger Helen Broman.

Sedan i våras har förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke arbetat med framtagandet av Lannebo Teknik Småbolag, en ny småbolagsfond från Lannebo som lanseras i november.

»Vi började med sätta oss i ett rum med ett blankt papper och ställde oss ett antal frågor. Hur kan vi ta Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen? Hur gör vi för att hitta de mest attraktiva teknikdrivna småbolagen oavsett geografisk hemvist?« säger Johan Nilke.

Det duon kom fram till var att ha ett »tematiskt« investeringsupplägg där fonden placerar i teknikbolag från hela världen utifrån maximalt tio tillväxtteman. De sex teman man identifierat för 2019 är: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

»Vi gick igenom en massa externa analyser och framtidsrapporter som identifierar globala tech-trender och har sedan filtrerat ut vilka tillväxtområden som vi ser som mest kommersiellt gångbara«, säger Johan Nilke.

Hur har ni kommit fram till ett tema som »datahantering«?

»Data är vår tids guld och företag måste investera i att samla in, lagra, analysera och ta beslut på data för att vara konkurrenskraftiga framöver. Inom det här temat finns en rad intressanta bolag som bland annat sysslar med sensorer för datainsamling, leverantörer till datacenter och mjukvara för att analysera beslutsunderlag.«

Enligt Johan Nilke, som sedan tidigare förvaltar Lannebos högpresterande teknikfond Lannebo Vision , räcker det inte bara att välja rätt bolag när det kommer till investeringar i den bubblande tekniksektorn. Det gäller också att tajma rätt.

»Ett vanligt misstag många gör är att de går in för tidigt när hajpen är som störst. Vi placerar in alla bolag i en hajpcykelkurva, och om de ligger för tidigt i cykeln så väntar vi med investeringen.«

Den analysmetoden har gjort att AI, artificiell intelligens, inte kvalade in som ett av fondens investeringsteman för 2019.

»AI-utvecklingen är jätteintressant, vi har koll på den och följer de framsteg som görs, men ännu finns för många fallgropar att gå i för att investera i rena AI-bolag«, säger Johan Nilke.

Det varnas återkommande för bubblor i techvärlden, där upphaussade bolag tar in miljarder i riskkapital och gör stora förluster i jakten på tillväxt. Tidigare i höstas avbröts börsnoteringen av coworkingspaceföretaget Wework, efter att den skyhöga bolagsvärderingen först slaktats från 47 miljarder dollar till 10 miljarder dollar. Sådana bolag faller dock tidigt bort i Lannebos strikta urvalsprocess.

»Våra investeringar bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag. De bolag vi söker ska vara lönsamma, eller det ska finnas en tydlig väg till lönsamhet, ha goda tillväxtmöjligheter, en attraktiv värdering och en modern syn på hållbarhet. Wework är ett typiskt bolag som vi inte skulle investera i, dels för att vi ser det som ett fastighetsbolag som inte har en digital affärsmodell, dels ser vi ingen tydlig väg till lönsamhet«, säger Helen Broman.

Hur globala kommer ni vara – kommer ni göra investeringar i till exempel Afrika?

»Vi kommer leta över hela världen, men det kommer sannolikt att vara en övervikt av amerikanska och nordiska bolag i portföljen. Det är där vi ser flera marknadsledande investeringsbara bolag, samt i ett par andra länder i Europa och Asien. Några afrikanska bolag tror jag inte att vi kommer ha från start, men vi kan ändå ta del av tillväxten i regionen genom att investera i europeiska teknikbolag med verksamhet i Afrika«, säger Helen Broman.

Experterna tycks övertygade om att vi går mot en svagare världskonjunktur – hur påverkar det fonden?

»Det gör att vårt fokus på bolagens fundamenta bara blir än viktigare. De bolag som har uthållighet och en underliggande tillväxt kommer prestera bäst i motvind. Det är inte helt dumt att få tillbaka fokus på bolagens värderingar, efter att vi haft en period där momentum och en tweet har kunnat styra världens börskurser«, säger Johan Nilke.

»Poängen med de tillväxtteman som vi identifierat är att det kommer att finnas en strukturell tillväxt inom de områdena även om världskonjunkturen går ned. Många av de teknikbolag som vi investerar i har en hög intjäningsförmåga, återkommande stabila intäkter, låg skuldsättning och erbjuder affärskritiska produkter«, säger Helen Broman.

Skillnaden mellan Lannebos existerande teknikfond Lannebo Vision och den nya fonden är att Vision-fonden investerar i alla typer av teknikbolag men har en övervikt av större globala techjättar som Microsoft och Alphabet, medan Lannebo Teknik Småbolag endast kommer investera i bolag med ett börsvärde under 5 miljarder dollar.

»Storleken på bolagen vi investerar i kommer variera kraftigt och det finns egentligen ingen nedre gräns. De bolag vi investerar i måste ha utrymme att växa och inte direkt bli större än 5 miljarder dollar när de utvecklas«, säger Helen Broman.

Helen Broman har tidigare varit analytiker på Lannebo Micro- och NanoCapfonder och har innan det varit aktieanalytiker på Carnegie. Förvaltarnas olika bakgrund och ålder (Johan är 40 år och Helen 28) ser de själva som en fördel när de nu ska leda Lannebo Teknik Småbolag tillsammans. De förenas även i bägges genuina intresse för ny teknik.

Vad har ni för avkastningsmål?

»Vi jämför oss inte själva med något index, men ambitionen är att ge en betydligt bättre avkastning än breda globalfonder.«

Mer information och faktablad om Lannebo Teknik Småbolag

Helen Broman 

  • Ålder: 28 år.
  • Familj: Fästmannen Gustav.
  • Bakgrund: Började på Lannebo i december 2017 och har fram till augusti jobbat i förvaltarteamet för Lannebo Microcap, MicrocapII och Nanocap. Dessförinnan jobbade hon på Carnegie som analytiker.
  • Utbildning: Masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Intressen: Teknik och sporta (helst längdskidor, golf och tennis).

Johan Nilke

  • Ålder: 40 år.
  • Familj: Sambon Erika och dottern Elisia.
  • Bakgrund: Kom till Lannebo i april 2018 och förvaltar sedan tidigare Lannebo Vision. Innan dess jobbade han på Öhman Fonder i 11 år, dels som förvaltare av fonderna Global Growth och Global Sustainable Brands, dels med tech-investeringar inom övriga globala mandat.
  • Utbildning: Investment Analysis på Handelshögskolan IFL i Stockholm. Civilekonomutbildning med inriktning på finans/redovisning på magisternivå från Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Kansai Gaidai Universitet i Osaka, Japan.
  • Intressen: Teknik, natur; framförallt skärgården och båtliv, utförsåkning och gokart.

Investeringsteman för Lannebo Teknik Småbolag

1. Säkerhet
Data är i dag en av de viktigaste tillgångarna och antalet hacker-attacker mot företag ökar. Samtidigt blir företagens it- och infrastrukturer allt mer komplexa med molntjänster och mängder av uppkopplade enheter. Det gör att efterfrågan på it-säkerhet ökar. Vi fokuserar på investeringar i mjukvara inom säkerhet.

2. Hälsa
Hälsosektorn står inför stora utmaningar. Teknik behövs både för att effektivisera vårdprocessen men även för att förbättra den faktiska vården. Ny teknik ger bland annat tillgång till mer patientdata som innebär en möjlighet till bättre diagnoser och förebyggande hälsoåtgärder. Vi fokuserar på investeringar inom medtech samt mjukvara som kan effektivisera processer inom vården.

3. Miljö
Globala miljöutmaningar är i fokus för många nationer, företag och privatpersoner. Ny teknik är en central lösning för att klara dessa utmaningar. Ett viktigt paradigmskifte har inträffat där investeringar i sol-, vind- och vattenkraft inte behöver subventioneras utan är lönsamma och står på egna ben. Vi fokuserar på investeringar där teknik bidrar till mer miljövänlig transport, industri och energi.

4. Digitalt innehåll
Människan är ett flockdjur och har i alla tider velat vara en del av ett sammanhang. Historiskt samlades man ofta kring lägereldar och berättade historier och delade kunskap. Behovet av sammanhang finns kvar men tar sig ut i andra uttryck. Hur ser nutidens lägereldar ut och vem skapar dem?

I dag utgörs lägereldarna ofta av digitalt innehåll i sociala medier, dataspel, tv-serier, utbildning eller liknande. Vi fokuserar på investeringar i bolag som skapar, publicerar eller utvecklar plattformar för digitalt innehåll.

5. Datahantering
Data har kommit att bli en alltmer central tillgång för alla företag, inte minst för att förstå kundbeteenden och intern produktivitet. Företag måste därför i framtiden fokusera på att samla in, lagra, analysera och ta beslut på data för att vara konkurrenskraftiga. Vi fokuserar på investeringar i bolag som bland annat sysslar med sensorer för datainsamling, leverantörer till datacenter och mjukvara för att analysera och skapa beslutsunderlag

6. Resurseffektivisering
Många jobb kommer i framtiden att vara överflödiga och gradvis ersättas av mjukvara i takt med att företag digitaliseras. Samtidigt kommer också fler plattformar där människor och företag kan dela på resurser såsom bilar, boende, maskiner, kunskap och andra tillgångar. Vi fokuserar på investeringar i bolag som utvecklar mjukvarulösningar och plattformar inom resurseffektivisering.

Mer information och faktablad om Lannebo Teknik Småbolag

Text: Henrik Huldschinner

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer