Lannebo lanserar global teknikfond

Med den nya fonden Lannebo Teknik Småbolag vill förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke vaska fram de långsiktiga vinnarna ur den snabba teknikutvecklingen runt om i världen. För att klara det har duon identifierat sex tillväxtteman som investeringarna kretsar kring.
Nyheter

»Utgångspunkten till att vi startat den här fonden är att vi är övertygade om att teknisk utveckling är nyckeln till tillväxt och en mer hållbar framtid. Vi tror att bolag som fokuserar mer på nästa generation än nästa kvartal kommer att vara vinnare i längden«, säger Helen Broman.

Sedan i våras har förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke arbetat med framtagandet av Lannebo Teknik Småbolag, en ny småbolagsfond från Lannebo som lanseras i november.

»Vi började med sätta oss i ett rum med ett blankt papper och ställde oss ett antal frågor. Hur kan vi ta Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen? Hur gör vi för att hitta de mest attraktiva teknikdrivna småbolagen oavsett geografisk hemvist?« säger Johan Nilke.

Det duon kom fram till var att ha ett »tematiskt« investeringsupplägg där fonden placerar i teknikbolag från hela världen utifrån maximalt tio tillväxtteman. De sex teman man identifierat för 2019 är: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

»Vi gick igenom en massa externa analyser och framtidsrapporter som identifierar globala tech-trender och har sedan filtrerat ut vilka tillväxtområden som vi ser som mest kommersiellt gångbara«, säger Johan Nilke.

Hur har ni kommit fram till ett tema som »datahantering«?

»Data är vår tids guld och företag måste investera i att samla in, lagra, analysera och ta beslut på data för att vara konkurrenskraftiga framöver. Inom det här temat finns en rad intressanta bolag som bland annat sysslar med sensorer för datainsamling, leverantörer till datacenter och mjukvara för att analysera beslutsunderlag.«

Enligt Johan Nilke, som sedan tidigare förvaltar Lannebos högpresterande teknikfond Lannebo Vision , räcker det inte bara att välja rätt bolag när det kommer till investeringar i den bubblande tekniksektorn. Det gäller också att tajma rätt.

»Ett vanligt misstag många gör är att de går in för tidigt när hajpen är som störst. Vi placerar in alla bolag i en hajpcykelkurva, och om de ligger för tidigt i cykeln så väntar vi med investeringen.«

Den analysmetoden har gjort att AI, artificiell intelligens, inte kvalade in som ett av fondens investeringsteman för 2019.

»AI-utvecklingen är jätteintressant, vi har koll på den och följer de framsteg som görs, men ännu finns för många fallgropar att gå i för att investera i rena AI-bolag«, säger Johan Nilke.

Det varnas återkommande för bubblor i techvärlden, där upphaussade bolag tar in miljarder i riskkapital och gör stora förluster i jakten på tillväxt. Tidigare i höstas avbröts börsnoteringen av coworkingspaceföretaget Wework, efter att den skyhöga bolagsvärderingen först slaktats från 47 miljarder dollar till 10 miljarder dollar. Sådana bolag faller dock tidigt bort i Lannebos strikta urvalsprocess.

»Våra investeringar bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag. De bolag vi söker ska vara lönsamma, eller det ska finnas en tydlig väg till lönsamhet, ha goda tillväxtmöjligheter, en attraktiv värdering och en modern syn på hållbarhet. Wework är ett typiskt bolag som vi inte skulle investera i, dels för att vi ser det som ett fastighetsbolag som inte har en digital affärsmodell, dels ser vi ingen tydlig väg till lönsamhet«, säger Helen Broman.

Hur globala kommer ni vara – kommer ni göra investeringar i till exempel Afrika?

»Vi kommer leta över hela världen, men det kommer sannolikt att vara en övervikt av amerikanska och nordiska bolag i portföljen. Det är där vi ser flera marknadsledande investeringsbara bolag, samt i ett par andra länder i Europa och Asien. Några afrikanska bolag tror jag inte att vi kommer ha från start, men vi kan ändå ta del av tillväxten i regionen genom att investera i europeiska teknikbolag med verksamhet i Afrika«, säger Helen Broman.

Experterna tycks övertygade om att vi går mot en svagare världskonjunktur – hur påverkar det fonden?

»Det gör att vårt fokus på bolagens fundamenta bara blir än viktigare. De bolag som har uthållighet och en underliggande tillväxt kommer prestera bäst i motvind. Det är inte helt dumt att få tillbaka fokus på bolagens värderingar, efter att vi haft en period där momentum och en tweet har kunnat styra världens börskurser«, säger Johan Nilke.

»Poängen med de tillväxtteman som vi identifierat är att det kommer att finnas en strukturell tillväxt inom de områdena även om världskonjunkturen går ned. Många av de teknikbolag som vi investerar i har en hög intjäningsförmåga, återkommande stabila intäkter, låg skuldsättning och erbjuder affärskritiska produkter«, säger Helen Broman.

Skillnaden mellan Lannebos existerande teknikfond Lannebo Vision och den nya fonden är att Vision-fonden investerar i alla typer av teknikbolag men har en övervikt av större globala techjättar som Microsoft och Alphabet, medan Lannebo Teknik Småbolag endast kommer investera i bolag med ett börsvärde under 5 miljarder dollar.

»Storleken på bolagen vi investerar i kommer variera kraftigt och det finns egentligen ingen nedre gräns. De bolag vi investerar i måste ha utrymme att växa och inte direkt bli större än 5 miljarder dollar när de utvecklas«, säger Helen Broman.

Helen Broman har tidigare varit analytiker på Lannebo Micro- och NanoCapfonder och har innan det varit aktieanalytiker på Carnegie. Förvaltarnas olika bakgrund och ålder (Johan är 40 år och Helen 28) ser de själva som en fördel när de nu ska leda Lannebo Teknik Småbolag tillsammans. De förenas även i bägges genuina intresse för ny teknik.

Vad har ni för avkastningsmål?

»Vi jämför oss inte själva med något index, men ambitionen är att ge en betydligt bättre avkastning än breda globalfonder.«

Mer information och faktablad om Lannebo Teknik Småbolag

Helen Broman 

  • Ålder: 28 år.
  • Familj: Fästmannen Gustav.
  • Bakgrund: Började på Lannebo i december 2017 och har fram till augusti jobbat i förvaltarteamet för Lannebo Microcap, MicrocapII och Nanocap. Dessförinnan jobbade hon på Carnegie som analytiker.
  • Utbildning: Masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Intressen: Teknik och sporta (helst längdskidor, golf och tennis).

Johan Nilke

  • Ålder: 40 år.
  • Familj: Sambon Erika och dottern Elisia.
  • Bakgrund: Kom till Lannebo i april 2018 och förvaltar sedan tidigare Lannebo Vision. Innan dess jobbade han på Öhman Fonder i 11 år, dels som förvaltare av fonderna Global Growth och Global Sustainable Brands, dels med tech-investeringar inom övriga globala mandat.
  • Utbildning: Investment Analysis på Handelshögskolan IFL i Stockholm. Civilekonomutbildning med inriktning på finans/redovisning på magisternivå från Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Kansai Gaidai Universitet i Osaka, Japan.
  • Intressen: Teknik, natur; framförallt skärgården och båtliv, utförsåkning och gokart.

Investeringsteman för Lannebo Teknik Småbolag

1. Säkerhet
Data är i dag en av de viktigaste tillgångarna och antalet hacker-attacker mot företag ökar. Samtidigt blir företagens it- och infrastrukturer allt mer komplexa med molntjänster och mängder av uppkopplade enheter. Det gör att efterfrågan på it-säkerhet ökar. Vi fokuserar på investeringar i mjukvara inom säkerhet.

2. Hälsa
Hälsosektorn står inför stora utmaningar. Teknik behövs både för att effektivisera vårdprocessen men även för att förbättra den faktiska vården. Ny teknik ger bland annat tillgång till mer patientdata som innebär en möjlighet till bättre diagnoser och förebyggande hälsoåtgärder. Vi fokuserar på investeringar inom medtech samt mjukvara som kan effektivisera processer inom vården.

3. Miljö
Globala miljöutmaningar är i fokus för många nationer, företag och privatpersoner. Ny teknik är en central lösning för att klara dessa utmaningar. Ett viktigt paradigmskifte har inträffat där investeringar i sol-, vind- och vattenkraft inte behöver subventioneras utan är lönsamma och står på egna ben. Vi fokuserar på investeringar där teknik bidrar till mer miljövänlig transport, industri och energi.

4. Digitalt innehåll
Människan är ett flockdjur och har i alla tider velat vara en del av ett sammanhang. Historiskt samlades man ofta kring lägereldar och berättade historier och delade kunskap. Behovet av sammanhang finns kvar men tar sig ut i andra uttryck. Hur ser nutidens lägereldar ut och vem skapar dem?

I dag utgörs lägereldarna ofta av digitalt innehåll i sociala medier, dataspel, tv-serier, utbildning eller liknande. Vi fokuserar på investeringar i bolag som skapar, publicerar eller utvecklar plattformar för digitalt innehåll.

5. Datahantering
Data har kommit att bli en alltmer central tillgång för alla företag, inte minst för att förstå kundbeteenden och intern produktivitet. Företag måste därför i framtiden fokusera på att samla in, lagra, analysera och ta beslut på data för att vara konkurrenskraftiga. Vi fokuserar på investeringar i bolag som bland annat sysslar med sensorer för datainsamling, leverantörer till datacenter och mjukvara för att analysera och skapa beslutsunderlag

6. Resurseffektivisering
Många jobb kommer i framtiden att vara överflödiga och gradvis ersättas av mjukvara i takt med att företag digitaliseras. Samtidigt kommer också fler plattformar där människor och företag kan dela på resurser såsom bilar, boende, maskiner, kunskap och andra tillgångar. Vi fokuserar på investeringar i bolag som utvecklar mjukvarulösningar och plattformar inom resurseffektivisering.

Mer information och faktablad om Lannebo Teknik Småbolag

Text: Henrik Huldschinner

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer