Förvaltarintervju: Martin Wallin tar huvudansvaret för Lannebo Sverige, Sverige Plus och Utdelningsfonden

Lannebo Sverige var en av de fem ursprungsfonderna när Lannebo Fonder startade år 2000. Den som placerat i fonden sedan start kan idag glädjas åt en avkastning på totalt 347 procent*. Bakom fondens framgångar står förvaltarteamet Martin Wallin och Lars Bergkvist. Nu går Lars i pension och Martin tar huvudansvaret för teamets fonder. Läs en intervju med förvaltarna.
Nyheter
Martin Wallin, Lannebo

Hur skulle ni beskriva de fonder ni förvaltar?

– Fonderna är aktivt förvaltade med koncentrerade portföljer. Det betyder att vi bildar oss en tydlig uppfattning om varje bolag innan vi investerar och att vi vill äga det under lång tid. Fokus i vår förvaltning är bolag, vi är stock pickers och investerar i bolag vars aktier vi tycker har en bra potential i förhållande till de risker som är kopplade till investeringen.

– Vi har ett opportunistiskt förhållningssätt och går ofta mot strömmen eftersom vi lägger mycket arbete på att kunna ha en tydlig uppfattning om ett bolags underliggande värde. När en aktiekurs faller omotiverat mycket ökar vi i de flesta fall på våra innehav. Det omvända gäller också. När enskilda innehav handlas nära, eller över vår värdeuppfattning skalas innehavet ned eller avvecklas helt.

Martin, hur kommer du att fortsätta arbetet nu när Lars slutar?

– Jag fortsätter på exakt samma sätt med aktiv förvaltning baserad på oberoende, långsiktighet och riskmedvetenhet. Vi har haft ett tight samarbete i sex år och har (och har över tid) haft en stor samsyn kring bolag och hur vi investerar. Så inget förändras i samband med att jag nu tar huvudansvaret. Samtidigt är vi igång med tillsättning av en assisterande portföljförvaltare som ska ha analytisk bakgrund och som kommer att arbeta som stöd med analys för investeringar i samtliga tre fonder som jag ansvarar för: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Tillsammans arbetar vi för att, likt Lars och jag gjort, skapa långsiktigt värde med ett opportunistiskt förhållningssätt där utgångspunkten är att varje investering baseras på en tydlig och egen uppfattning om aktiens långsiktiga värde.

Lars, varför slutar du nu?

Det var 45 år sedan jag köpte mina första aktier. Jag har arbetat i branschen i 28 år, varav 17 år som förvaltare! De senaste 10 åren på Lannebo Fonder har varit de roligaste och mest givande i mitt liv. Martin och jag har arbetat tillsammans i sex år, levererat stark performance, uppnått hög rating och fondens tillgångar har ökat från 700 miljoner kronor till 12 miljarder kronor. Jag är 57 år gammal och känner att timingen för reträtt är optimal. På sikt kommer jag på heltid ägna mig åt personliga intressen såsom familj, idrott, natur och resor. Jag kommer vara kvar ett tag till för att säkerställa högsta kvalitet i överlämningen. Därtill har jag åtaganden i valberedningar och kommer att vara fortsatt engagerad i dessa å Lannebo Fonders vägnar fram till våren 2018.

Martin, vilka blir utmaningarna framöver?

– Eftersom vi fokuserar på bolag, inte index, är det alltid helt avgörande att vi kan göra bra prognoser och analyser av varje företag.

– Marknaden kan vara både hänsynslös och ignorant. Vi lägger mycket tid på framtidsspaningar och omvärldsbevakning och måste kunna värdera de förändringar som bolagen står inför och när de kan tänkas få genomslag. Det blir särskilt viktigt i takt med förändringstrender och disruptiva förlopp som vi ser i flera branscher.

Martin avslutar:

– Jag brukar ibland jämföra investeringsarbetet med att hitta pusselbitar för att lösa problem. Det är ett stimulerande arbete där man lär sig nya saker och bygger erfarenhet. Jag har ett stort ansvar för våra kunders pengar och förvaltar det förtroendet med ödmjukhet och riskmedvetenhet.

Vid frågor, välkommen att kontakta Johanna Hoffstedt, Kommunikationsansvarig:

johanna.hoffstedt@lannebofonder.se

*Avkastning från fondens startdatum 2000-08-04 till 2017-08-31. Utvecklingen av fondens jämförelseindex SIXPRX under samma period var +235%. Läs mer om fonden här

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer