Förvaltarintervju: Martin Wallin tar huvudansvaret för Lannebo Sverige, Sverige Plus och Utdelningsfonden

Lannebo Sverige var en av de fem ursprungsfonderna när Lannebo Fonder startade år 2000. Den som placerat i fonden sedan start kan idag glädjas åt en avkastning på totalt 347 procent*. Bakom fondens framgångar står förvaltarteamet Martin Wallin och Lars Bergkvist. Nu går Lars i pension och Martin tar huvudansvaret för teamets fonder. Läs en intervju med förvaltarna.

Martin Wallin, Lannebo

Hur skulle ni beskriva de fonder ni förvaltar?

– Fonderna är aktivt förvaltade med koncentrerade portföljer. Det betyder att vi bildar oss en tydlig uppfattning om varje bolag innan vi investerar och att vi vill äga det under lång tid. Fokus i vår förvaltning är bolag, vi är stock pickers och investerar i bolag vars aktier vi tycker har en bra potential i förhållande till de risker som är kopplade till investeringen.

– Vi har ett opportunistiskt förhållningssätt och går ofta mot strömmen eftersom vi lägger mycket arbete på att kunna ha en tydlig uppfattning om ett bolags underliggande värde. När en aktiekurs faller omotiverat mycket ökar vi i de flesta fall på våra innehav. Det omvända gäller också. När enskilda innehav handlas nära, eller över vår värdeuppfattning skalas innehavet ned eller avvecklas helt.

Martin, hur kommer du att fortsätta arbetet nu när Lars slutar?

– Jag fortsätter på exakt samma sätt med aktiv förvaltning baserad på oberoende, långsiktighet och riskmedvetenhet. Vi har haft ett tight samarbete i sex år och har (och har över tid) haft en stor samsyn kring bolag och hur vi investerar. Så inget förändras i samband med att jag nu tar huvudansvaret. Samtidigt är vi igång med tillsättning av en assisterande portföljförvaltare som ska ha analytisk bakgrund och som kommer att arbeta som stöd med analys för investeringar i samtliga tre fonder som jag ansvarar för: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Tillsammans arbetar vi för att, likt Lars och jag gjort, skapa långsiktigt värde med ett opportunistiskt förhållningssätt där utgångspunkten är att varje investering baseras på en tydlig och egen uppfattning om aktiens långsiktiga värde.

Lars, varför slutar du nu?

Det var 45 år sedan jag köpte mina första aktier. Jag har arbetat i branschen i 28 år, varav 17 år som förvaltare! De senaste 10 åren på Lannebo Fonder har varit de roligaste och mest givande i mitt liv. Martin och jag har arbetat tillsammans i sex år, levererat stark performance, uppnått hög rating och fondens tillgångar har ökat från 700 miljoner kronor till 12 miljarder kronor. Jag är 57 år gammal och känner att timingen för reträtt är optimal. På sikt kommer jag på heltid ägna mig åt personliga intressen såsom familj, idrott, natur och resor. Jag kommer vara kvar ett tag till för att säkerställa högsta kvalitet i överlämningen. Därtill har jag åtaganden i valberedningar och kommer att vara fortsatt engagerad i dessa å Lannebo Fonders vägnar fram till våren 2018.

Martin, vilka blir utmaningarna framöver?

– Eftersom vi fokuserar på bolag, inte index, är det alltid helt avgörande att vi kan göra bra prognoser och analyser av varje företag.

– Marknaden kan vara både hänsynslös och ignorant. Vi lägger mycket tid på framtidsspaningar och omvärldsbevakning och måste kunna värdera de förändringar som bolagen står inför och när de kan tänkas få genomslag. Det blir särskilt viktigt i takt med förändringstrender och disruptiva förlopp som vi ser i flera branscher.

Martin avslutar:

– Jag brukar ibland jämföra investeringsarbetet med att hitta pusselbitar för att lösa problem. Det är ett stimulerande arbete där man lär sig nya saker och bygger erfarenhet. Jag har ett stort ansvar för våra kunders pengar och förvaltar det förtroendet med ödmjukhet och riskmedvetenhet.

Vid frågor, välkommen att kontakta Johanna Hoffstedt, Kommunikationsansvarig:

johanna.hoffstedt@lannebofonder.se

*Avkastning från fondens startdatum 2000-08-04 till 2017-08-31. Utvecklingen av fondens jämförelseindex SIXPRX under samma period var +235%. Läs mer om fonden här

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.