Intervju: ”Kvalitetsbolagen har gått lite sämre än de cykliska”

Den nya fonden Lannebo Europa Småbolag har varit igång i 1,5 månad. Vad har hänt i portföljen och hur ser förvaltarna på marknaden? Läs en intervju med Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard.
Nyheter
nyhet_carsten_ulrik

Lannebo Europa Småbolag har presterat något sämre än sitt jämförelseindex i november. Varför?

Huvudförklaringen är att det är cykliska bolag som drivit uppgången på marknaden den senaste månaden. De bolag som vi investerar i är inte cykliska i första hand, utan kvalitetsbolag som vi starkt tror på med långsiktigt perspektiv, förklarar Carsten Dehn.

Därtill, finns det några bolag i vår portfölj som bidragit negativt till fondens utveckling. Som aktiva förvaltare är vi noga med att undvika minor och på samma sätt som vi har en strikt investeringsrutin, har vi också en strikt säljrutin. Vi vill investera på lång sikt, helst tre år, men om vi inte tror fullt ut på bolaget, så säljer vi, berättar Ulrik Ellesgaard.

Har ni sålt något innehav i november?

Ja,det tyska fastighetsbolaget Patrizia har påverkat portföljen negativt. Utsikterna som bolaget presenterade för 2017 var en besvikelse och även om vi utgår ifrån att utsikterna är konservativa, tror vi att bolagets marknadsprognos måste nedgraderas. Vi ser en risk att bolaget får ett lägre inflöde av kunder om räntorna stiger, vilket skulle slå både mot den återkommande förvaltningsavgiften och de prestationsbaserade avgifterna. Vi har därför sålt hela vår position.

Ett annat bolag som bidragit negativt är Inwido, ledande tillverkare av fönster och dörrar på den nordiska marknaden. I kvartalsrapporten meddelade ledningen att den organiska tillväxten varit negativ, främst i Sverige. Marknaden reagerade negativt, men vi tror det är överdrivet. Vi behåller vårt ägande och räknar med att den organiska tillväxten kommer att vända och hamna på plus igen nästa år.

Vilka bolag har gått bäst?

Hiss- och plattformstillverkaren Alimak har bidragit positivt. Orderingången var stark under kvartalet och servicedelen av verksamheten var fortsatt stabil. Förvärvet av FAG kommer att förbättra serviceverksamheten ytterligare och förbättra vinsten per aktie med cirka 20 procent. Vi ökade vår position under november.

Brittiska Rotork har också bidragit positivt under månaden. Bolaget är en marknadsledare inom tillverkning av manöverdon och flödeskontrollprodukter och har stor exponering mot olje- och gasindustrin. Trots de svåra marknadsförhållandena har bolaget lyckats behålla sina mycket höga marginaler. Orderingången börjar peka i rätt riktning.

Några nya bolag i portföljen?

Vi har investerat i tre nya bolag i november som vi har träffat och tror mycket på.

Volution Group är en leverantör av ventilationsprodukter i Storbritannien och norra Europa. Den brittiska marknaden för reparation och underhåll har haft det tufft den senaste tiden, men Volution har lyckats få verksamheten att växa genom att satsa på nybyggen och göra värdeskapande förvärv utanför Storbritannien. För fem år sedan hade Volution knappt någon internationell exponering; numera kommer 32 procent av omsättningen från andra länder. Denna trend förväntas fortsätta.

Vi har även investerat i Skandiabanken, nätbanken som främst är exponerad mot fastighetslån men som även erbjuder ett stort utbud av andra banktjänster till privatkunder. Banken förväntas öka sin marknadsandel betydligt under kommande kvartal, då konkurrenterna har meddelat räntehöjningar och Skandiabanken beslutat att inte följa i deras spår på kort sikt. Kreditförlusterna är små och avkastningen på eget kapital är bättre än konkurrenternas. Vi förutspår goda tillväxtmöjligheter för banken inom fastighetslån och korsförsäljning av andra banktjänster.

Det tredje bolaget är också inom finans: SpareBank 1 Nord-Norge som säljer

finansiella tjänster till privatpersoner och små- och medelstora företag. Banken har en försiktig riskprofil och mycket låg exponering mot olje- och gasindustrin. Balansräkningen är stark och fokuserar på kostnadsminskningar, och vi tror att avkastningen på eget kapital kommer att öka de närmaste åren.

Vad tror ni om kommande månader? Vad vill ni säga till de sparare som investerat i fonden?

Jag tror att riskaptiten hos investerare generellt kommer att vara fortsatt hög kommande månader: och det är positivt för europeiska småbolag som tillgångslag. Jag tror också att det cykliska rally vi sett den senaste tiden kommer att avmattas. Det vill säga att bolag som följer konjunktursvängningar, som exempelvis stål- och verkstadsbolag kommer vara mindre dominanta. Vi räknar med att kvalitetsbolag som vi fokuserar på kommer att prestera bättre och det gynnar naturligtvis Lannebo Europa Småbolag. Därtill är det viktigt att säga att vi investerar i bolag vi tror på, på lång sikt. De som sparar i vår fond bör ha minst 5 års placeringshorisont, avslutar Carsten Dehn.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer