Intervju: ”Kvalitetsbolagen har gått lite sämre än de cykliska”

Den nya fonden Lannebo Europa Småbolag har varit igång i 1,5 månad. Vad har hänt i portföljen och hur ser förvaltarna på marknaden? Läs en intervju med Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard.

nyhet_carsten_ulrik

Lannebo Europa Småbolag har presterat något sämre än sitt jämförelseindex i november. Varför?

Huvudförklaringen är att det är cykliska bolag som drivit uppgången på marknaden den senaste månaden. De bolag som vi investerar i är inte cykliska i första hand, utan kvalitetsbolag som vi starkt tror på med långsiktigt perspektiv, förklarar Carsten Dehn.

Därtill, finns det några bolag i vår portfölj som bidragit negativt till fondens utveckling. Som aktiva förvaltare är vi noga med att undvika minor och på samma sätt som vi har en strikt investeringsrutin, har vi också en strikt säljrutin. Vi vill investera på lång sikt, helst tre år, men om vi inte tror fullt ut på bolaget, så säljer vi, berättar Ulrik Ellesgaard.

Har ni sålt något innehav i november?

Ja,det tyska fastighetsbolaget Patrizia har påverkat portföljen negativt. Utsikterna som bolaget presenterade för 2017 var en besvikelse och även om vi utgår ifrån att utsikterna är konservativa, tror vi att bolagets marknadsprognos måste nedgraderas. Vi ser en risk att bolaget får ett lägre inflöde av kunder om räntorna stiger, vilket skulle slå både mot den återkommande förvaltningsavgiften och de prestationsbaserade avgifterna. Vi har därför sålt hela vår position.

Ett annat bolag som bidragit negativt är Inwido, ledande tillverkare av fönster och dörrar på den nordiska marknaden. I kvartalsrapporten meddelade ledningen att den organiska tillväxten varit negativ, främst i Sverige. Marknaden reagerade negativt, men vi tror det är överdrivet. Vi behåller vårt ägande och räknar med att den organiska tillväxten kommer att vända och hamna på plus igen nästa år.

Vilka bolag har gått bäst?

Hiss- och plattformstillverkaren Alimak har bidragit positivt. Orderingången var stark under kvartalet och servicedelen av verksamheten var fortsatt stabil. Förvärvet av FAG kommer att förbättra serviceverksamheten ytterligare och förbättra vinsten per aktie med cirka 20 procent. Vi ökade vår position under november.

Brittiska Rotork har också bidragit positivt under månaden. Bolaget är en marknadsledare inom tillverkning av manöverdon och flödeskontrollprodukter och har stor exponering mot olje- och gasindustrin. Trots de svåra marknadsförhållandena har bolaget lyckats behålla sina mycket höga marginaler. Orderingången börjar peka i rätt riktning.

Några nya bolag i portföljen?

Vi har investerat i tre nya bolag i november som vi har träffat och tror mycket på.

Volution Group är en leverantör av ventilationsprodukter i Storbritannien och norra Europa. Den brittiska marknaden för reparation och underhåll har haft det tufft den senaste tiden, men Volution har lyckats få verksamheten att växa genom att satsa på nybyggen och göra värdeskapande förvärv utanför Storbritannien. För fem år sedan hade Volution knappt någon internationell exponering; numera kommer 32 procent av omsättningen från andra länder. Denna trend förväntas fortsätta.

Vi har även investerat i Skandiabanken, nätbanken som främst är exponerad mot fastighetslån men som även erbjuder ett stort utbud av andra banktjänster till privatkunder. Banken förväntas öka sin marknadsandel betydligt under kommande kvartal, då konkurrenterna har meddelat räntehöjningar och Skandiabanken beslutat att inte följa i deras spår på kort sikt. Kreditförlusterna är små och avkastningen på eget kapital är bättre än konkurrenternas. Vi förutspår goda tillväxtmöjligheter för banken inom fastighetslån och korsförsäljning av andra banktjänster.

Det tredje bolaget är också inom finans: SpareBank 1 Nord-Norge som säljer

finansiella tjänster till privatpersoner och små- och medelstora företag. Banken har en försiktig riskprofil och mycket låg exponering mot olje- och gasindustrin. Balansräkningen är stark och fokuserar på kostnadsminskningar, och vi tror att avkastningen på eget kapital kommer att öka de närmaste åren.

Vad tror ni om kommande månader? Vad vill ni säga till de sparare som investerat i fonden?

Jag tror att riskaptiten hos investerare generellt kommer att vara fortsatt hög kommande månader: och det är positivt för europeiska småbolag som tillgångslag. Jag tror också att det cykliska rally vi sett den senaste tiden kommer att avmattas. Det vill säga att bolag som följer konjunktursvängningar, som exempelvis stål- och verkstadsbolag kommer vara mindre dominanta. Vi räknar med att kvalitetsbolag som vi fokuserar på kommer att prestera bättre och det gynnar naturligtvis Lannebo Europa Småbolag. Därtill är det viktigt att säga att vi investerar i bolag vi tror på, på lång sikt. De som sparar i vår fond bör ha minst 5 års placeringshorisont, avslutar Carsten Dehn.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Nicklas Andersson Avanza Årets Sparprofil

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Nicklas Andersson

Finns det egentligen någon som brinner lika mycket för aktier som Nicklas Andersson? Med en entusiasm som kan flytta berg sprider han sparinspiration till såväl proffs som nybörjare.

FINALIST (2)

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Henrik Johansson

Henrik Johansson visar med engagemang, kunskap och nyfikenhet en ny generation sparare rätt i sitt sparande. En insats som gör skillnad.

arets-sparprofil-2022

24 nov. 2022

Tät kamp om titeln Årets Sparprofil

Bara en vecka återstår av omröstningen till Årets Sparprofil. Två välkända sparekonomer har tagit ledningen när upploppet närmar sig.