Fastighetsbranschen – en central pusselbit för ett mer hållbart samhälle

Fastighetssektorn är en nyckelbransch för att bygga en mer hållbar framtid. Det skriver Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo. 

Horisont EN HÅLLBARHETSRAPPORT FRÅN LANNEBO

Fastighetssektorn är av flera anledningar, såväl miljömässiga som sociala, en nyckelbransch för att nå ett mer hållbart samhälle. Ur ett miljöperspektiv så svarar EU:s fastighetsbestånd för 40 procent av unionens energiåtgång. En energieffektivisering av fastighetsbeståndet är en prioriterad fråga och renovering av fastigheter är därför en del av EU:s så kallade Green Deal – ett 50-punktsprogram för att göra EU klimatneutralt till 2050.

I somras presenterade EU-kommissionen även det så kallade Fit for 55-paketet – ett lagförslag för att nå EU:s klimatmål år 2030. För att förbättra energieffektiviteten i fastighetsbeståndet föreslås att medlemsstaterna årligen renoverar 3 procent av det publika fastighetsbeståndet. EU:s renoveringsvåg borde leda till en ökad efterfrågan för bland annat byggmaterialstillverkare och installatörer, exempelvis Lindab, Systemair, Bravida och Instalco, alla innehav i några av Lannebos fonder.

Lannebos hållbarhetsarbete ska bidra till en god riskjusterad avkastning för våra kunder. I en förvaltares uppdrag ingår att dagligen bedöma företags möjligheter och risker. Om ett företag inte hanterar sina hållbarhetsrisker kan det leda till en varaktig värdenedgång. Samtidigt är det centralt för en förvaltare att identifiera hållbarhetsmöjligheter. De ambitiösa programmen vad gäller energieffektivisering av fastigheter kommer exempelvis leda till en ökad efterfrågan under lång tid för flera svenska företag. Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande är Lannebos ledord.

Till 2021-års stämmosäsong deltog Lannebo i 27 valberedningar och vi har så här långt röstat på 142 bolagsstämmor. Men Lannebos aktiva ägararbete sker främst i det dagliga arbetet. Genom att vara en påläst investerare och framföra våra åsikter direkt till bolagen försöker vi på Lannebo bidra till att portföljbolagen hanterar sina hållbarhetsrisker och tillvaratar sina hållbarhetsmöjligheter.

Denna text är ett utdrag från Lannebos Hållbarhetsrapport Horisont. Läs hela rapporten här:

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

FINALIST (2)

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Henrik Johansson

Henrik Johansson visar med engagemang, kunskap och nyfikenhet en ny generation sparare rätt i sitt sparande. En insats som gör skillnad.

arets-sparprofil-2022

24 nov. 2022

Tät kamp om titeln Årets Sparprofil

Bara en vecka återstår av omröstningen till Årets Sparprofil. Två välkända sparekonomer har tagit ledningen när upploppet närmar sig.

Namnlös design

05 dec. 2022

Tre anledningar att välja Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus är en av årets främsta Sverigefonder, som dessutom presterat väl över lång tid. Läs mer om vad som gör fonden speciell.