Lannebo Teknik är stängd för handel till följd av helgdag i USA. Se mer information i handelskalendern.

Se handelskalender

Fastighetsbranschen – en central pusselbit för ett mer hållbart samhälle

Fastighetssektorn är en nyckelbransch för att bygga en mer hållbar framtid. Det skriver Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo. 

Horisont EN HÅLLBARHETSRAPPORT FRÅN LANNEBO

Fastighetssektorn är av flera anledningar, såväl miljömässiga som sociala, en nyckelbransch för att nå ett mer hållbart samhälle. Ur ett miljöperspektiv så svarar EU:s fastighetsbestånd för 40 procent av unionens energiåtgång. En energieffektivisering av fastighetsbeståndet är en prioriterad fråga och renovering av fastigheter är därför en del av EU:s så kallade Green Deal – ett 50-punktsprogram för att göra EU klimatneutralt till 2050.

I somras presenterade EU-kommissionen även det så kallade Fit for 55-paketet – ett lagförslag för att nå EU:s klimatmål år 2030. För att förbättra energieffektiviteten i fastighetsbeståndet föreslås att medlemsstaterna årligen renoverar 3 procent av det publika fastighetsbeståndet. EU:s renoveringsvåg borde leda till en ökad efterfrågan för bland annat byggmaterialstillverkare och installatörer, exempelvis Lindab, Systemair, Bravida och Instalco, alla innehav i några av Lannebos fonder.

Lannebos hållbarhetsarbete ska bidra till en god riskjusterad avkastning för våra kunder. I en förvaltares uppdrag ingår att dagligen bedöma företags möjligheter och risker. Om ett företag inte hanterar sina hållbarhetsrisker kan det leda till en varaktig värdenedgång. Samtidigt är det centralt för en förvaltare att identifiera hållbarhetsmöjligheter. De ambitiösa programmen vad gäller energieffektivisering av fastigheter kommer exempelvis leda till en ökad efterfrågan under lång tid för flera svenska företag. Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande är Lannebos ledord.

Till 2021-års stämmosäsong deltog Lannebo i 27 valberedningar och vi har så här långt röstat på 142 bolagsstämmor. Men Lannebos aktiva ägararbete sker främst i det dagliga arbetet. Genom att vara en påläst investerare och framföra våra åsikter direkt till bolagen försöker vi på Lannebo bidra till att portföljbolagen hanterar sina hållbarhetsrisker och tillvaratar sina hållbarhetsmöjligheter.

Denna text är ett utdrag från Lannebos Hållbarhetsrapport Horisont. Läs hela rapporten här:

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (23)

20 juni 2022

Lannebo accepterar bud på Momentum Software

Tyska Aaeron AG har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Software. Lannebo som är bolagets tredje största aktieägare accepterar budet.

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2002-2021

22 juni 2022

20 år av förändring i börsbolagens styrelser

De svenska börsbolagens styrelser har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ett enträget arbete i valberedningar har gjort styrelserna mer diversifierade, internationella och professionella.

Namnlös design

22 juni 2022

Ny på jobbet: Philip Garde

Philip Garde är nyanställd som försäljningansvarig i Danmark. Han leder arbetet med att nå ut till institutionella investerare på den danska marknaden.