Fastighetsbranschen – en central pusselbit för ett mer hållbart samhälle

Fastighetssektorn är en nyckelbransch för att bygga en mer hållbar framtid. Det skriver Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo. 

Horisont EN HÅLLBARHETSRAPPORT FRÅN LANNEBO

Fastighetssektorn är av flera anledningar, såväl miljömässiga som sociala, en nyckelbransch för att nå ett mer hållbart samhälle. Ur ett miljöperspektiv så svarar EU:s fastighetsbestånd för 40 procent av unionens energiåtgång. En energieffektivisering av fastighetsbeståndet är en prioriterad fråga och renovering av fastigheter är därför en del av EU:s så kallade Green Deal – ett 50-punktsprogram för att göra EU klimatneutralt till 2050.

I somras presenterade EU-kommissionen även det så kallade Fit for 55-paketet – ett lagförslag för att nå EU:s klimatmål år 2030. För att förbättra energieffektiviteten i fastighetsbeståndet föreslås att medlemsstaterna årligen renoverar 3 procent av det publika fastighetsbeståndet. EU:s renoveringsvåg borde leda till en ökad efterfrågan för bland annat byggmaterialstillverkare och installatörer, exempelvis Lindab, Systemair, Bravida och Instalco, alla innehav i några av Lannebos fonder.

Lannebos hållbarhetsarbete ska bidra till en god riskjusterad avkastning för våra kunder. I en förvaltares uppdrag ingår att dagligen bedöma företags möjligheter och risker. Om ett företag inte hanterar sina hållbarhetsrisker kan det leda till en varaktig värdenedgång. Samtidigt är det centralt för en förvaltare att identifiera hållbarhetsmöjligheter. De ambitiösa programmen vad gäller energieffektivisering av fastigheter kommer exempelvis leda till en ökad efterfrågan under lång tid för flera svenska företag. Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande är Lannebos ledord.

Till 2021-års stämmosäsong deltog Lannebo i 27 valberedningar och vi har så här långt röstat på 142 bolagsstämmor. Men Lannebos aktiva ägararbete sker främst i det dagliga arbetet. Genom att vara en påläst investerare och framföra våra åsikter direkt till bolagen försöker vi på Lannebo bidra till att portföljbolagen hanterar sina hållbarhetsrisker och tillvaratar sina hållbarhetsmöjligheter.

Denna text är ett utdrag från Lannebos Hållbarhetsrapport Horisont. Läs hela rapporten här:

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

Ilmeg-3069 1600x900

22 mars 2023

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.