Fastighetsbranschen – en central pusselbit för ett mer hållbart samhälle

Fastighetssektorn är en nyckelbransch för att bygga en mer hållbar framtid. Det skriver Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo. 
Nyheter
Horisont EN HÅLLBARHETSRAPPORT FRÅN LANNEBO

Fastighetssektorn är av flera anledningar, såväl miljömässiga som sociala, en nyckelbransch för att nå ett mer hållbart samhälle. Ur ett miljöperspektiv så svarar EU:s fastighetsbestånd för 40 procent av unionens energiåtgång. En energieffektivisering av fastighetsbeståndet är en prioriterad fråga och renovering av fastigheter är därför en del av EU:s så kallade Green Deal – ett 50-punktsprogram för att göra EU klimatneutralt till 2050.

I somras presenterade EU-kommissionen även det så kallade Fit for 55-paketet – ett lagförslag för att nå EU:s klimatmål år 2030. För att förbättra energieffektiviteten i fastighetsbeståndet föreslås att medlemsstaterna årligen renoverar 3 procent av det publika fastighetsbeståndet. EU:s renoveringsvåg borde leda till en ökad efterfrågan för bland annat byggmaterialstillverkare och installatörer, exempelvis Lindab, Systemair, Bravida och Instalco, alla innehav i några av Lannebos fonder.

Lannebos hållbarhetsarbete ska bidra till en god riskjusterad avkastning för våra kunder. I en förvaltares uppdrag ingår att dagligen bedöma företags möjligheter och risker. Om ett företag inte hanterar sina hållbarhetsrisker kan det leda till en varaktig värdenedgång. Samtidigt är det centralt för en förvaltare att identifiera hållbarhetsmöjligheter. De ambitiösa programmen vad gäller energieffektivisering av fastigheter kommer exempelvis leda till en ökad efterfrågan under lång tid för flera svenska företag. Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande är Lannebos ledord.

Till 2021-års stämmosäsong deltog Lannebo i 27 valberedningar och vi har så här långt röstat på 142 bolagsstämmor. Men Lannebos aktiva ägararbete sker främst i det dagliga arbetet. Genom att vara en påläst investerare och framföra våra åsikter direkt till bolagen försöker vi på Lannebo bidra till att portföljbolagen hanterar sina hållbarhetsrisker och tillvaratar sina hållbarhetsmöjligheter.

Denna text är ett utdrag från Lannebos Hållbarhetsrapport Horisont. Läs hela rapporten här:

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer