Event med förvaltarna

Två topp-presterande danskar, vi kan skapa avkastning i räntefonder och vikten av att inte bli kompis med investeringsbolagen – det var några av budskapen när Lannebo Fonder bjöd in 200 kunder till Fotografiska museet.
Nyheter
Förvaltare Lannebo Europa Småbolag

När Lannebo Fonders kunder bjöds in till en träff med fondförvaltarna var budskapen och insikterna många. Frågorna från publiken handlade om läget i Europa, varför småbolag är intressanta och vad som driver tillväxt. 

Fotografiska museet, Stockholm den 4 oktober 2016
”Varför två danskar?”, ordförande Göran Espelund
”Det ekonomiska läget”, förvaltare Peter Lagerlöf
”Hur skapa avkastning i en räntefond?”förvaltare Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach
”Varför Europeiska småbolag?” förvaltare Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard


Ordförande Göran Espelund
inledde presentationen med att berätta om den nya fonden Lannebo Europa Småbolag:

”Ni kanske undrar varför vi tar in två danskar? Svaret är enkelt. De är de bästa. Vi på Lannebo Fonder har ytterst höga ambitioner. Vi vill vara i världsklass inom våra fondkategorier. Med vår framgång inom Sverige, Norden och småbolag är det naturligt att bredda utbudet med en europeisk småbolagsfond. Och då vill vi såklart ha in de bästa förvaltarna till Lannebo Europa Småbolag. Men det räcker inte. De måste dela vår övertygelse om vikten av aktiv förvaltning och det värde det skapar för er kunder. Vi har ”känt på varandra” ordentligt och säkerställt våra inställningar. Nu vet jag att vi delar uppfattning.

För många handlar aktiv förvaltning om att ha en fond vars sammansättning av bolag avviker från börsindex, men det är bara en del av aktiv förvaltning. För oss handlar aktiv förvaltning om att träffa bolagen, delta i valberedningar, vara kritiska, ha en ytterst noggrann process för analys och djupdyka i bolagets finansiella position och marknadsutsikter. Detta delar vi med Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard och nu ska de förvalta Lannebo Europa Småbolag som startar den 17 oktober.

Peter

”Tillväxten i Europa är bättre än sitt rykte”, sa förvaltare och makroekonom Peter Lagerlöf och visade hur Europas tillväxt varit starkare än USA:s de senaste tre kvartalen, främst på grund av att tillväxten här drivs av både konsumtion och investeringar (investeringstakten i USA är lägre). Peter Lagerlöf fortsatte med prognoser för 2017, bl.a. med förväntad global BNP på 3% och fortsatt låg inflation. Han avslutade med att visa hur avkastning från olika tillgångsslag fördelat sig de senaste 20 åren.”Den årliga avkastningen de senaste 20 åren har fördelat sig på 10,5% för aktier, 5,5% för obligationer, 3,3% för råvaror och 2,3% för kassa.

Mot bakgrund av detta skulle jag säga att man över tid får väldigt bra betalt för risken i en väldiversifierad portfölj”, avslutade Peter.

Räntefonder

”Vi har en unik situation med negativ statsränta, men det går att skapa avkastning i räntefonder”, inledde ränteförvaltare Katarina Ponsbach och visade hur Lannebo Fonders tre räntefonder investerar i företagsobligationer. ”Vi lånar ut pengar till bolag som vi förstår och tror på långsiktigt, de som har stabila balansräkningar, starka ledningar och goda marknadspositioner. Vi letar inte efter den högsta tillväxtpotentialen, utan de mest stabila bolagen. Då kan vi räkna med att få den avtalade räntan under hela löptiden och vi skapar långsiktig avkastning för våra kunder”, fortsatte Katarina.

Förvaltarkollegan Karin Haraldsson berättade om några intressanta bolag där de köpt obligationer, t.ex. norska färjerederiet Color Line. Bolaget har stabila finanser, verkar i en konjunktur-okänslig bransch, har starka ägare och är en vinnare på lågt oljepris.

Från publiken kom frågan: ”För vem passar räntefonder egentligen?” Karin svarade: ”För den som vill placera på några års sikt, som är missnöjd med bankernas räntekonto och som därför kan tänka sig en lite högre risk jämfört med ett bankkonto men inte vill investera i en aktiefond.”

Ulrik1
” Av Europas 9 000 börsnoterade bolag är 8 000 småbolag. Vi har investerat i dem i 10 år och har superkoll på dem. Det är en förutsättning för att kunna fånga investeringsmöjligheter tidigt och samtidigt ha en djup och tydlig bild av bolagets risk och framtidsutsikter.”, inledde Ulrik Ellesgaard och fortsatte: ”Faktum är att färre analytiker följer småbolagen, vilket skapar möjligheter att hitta bolag som andra inte ser. Det gör att vi kan köpa aktier till fördelaktiga priser och följa med tidigt på en stabil tillväxtresa. Vi följer bolagen ytterst noggrant och om vi inte längre tror på dem tvekar vi inte att sälja. Det gäller att vara disciplinerad både inför köp och försäljning. Vi är aldrig kompisar med företagsledningarna och vi är mycket kritiska för att inte missa risker.”

Carsten

Carsten Dehn visade hur han och kollegan Ulrik har en strukturerad process och filosofi som de följer inför, under och efter varje investering. ”Vi lär av våra framgångar och misstag. Det är lång erfarenhet och ett stort nätverk som byggt upp vår process.”

En gäst i publiken frågade: ”Jag har en europeisk småbolagsfond från en annan förvaltare som gått uselt. Jag är skeptisk till Europa, där är skakigt och jag vet inte om jag kan tro på småbolagen på den marknaden. Varför skulle jag investera i er europeiska småbolagsfond?” Carsten svarade: ”Europa har 8 000 börsnoterade småbolag. Bland dem finns stabila företag med starka positioner, vi känner många av dem och vi följer dem mer noggrant än andra. De bolagen finns oavsett en skakig geo- och finanspolitisk situation. Det är genom vår aktiva förvaltning vi hittar dem och följer dem. Om du skulle följa index förstår jag att du är skeptisk, men med aktiv förvaltning hittar vi de bolag som på lång sikt kan skapa högre avkastning än de stora bolagen, oavsett marknadsläge”, avslutade Carsten Dehn.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer