Branschanalys – teknologisektorn

Halvvägs in i rapportsäsongen för det första kvartalet 2016 är det tydligt att tillväxten för flera stora globala företag är svag. Den svenska kullagertillverkaren, SKF, som brukar vara en bra indikator på den globala industrikonjunkturen, tappade 9 procent av försäljningen varav 6 procent var organiskt. Caterpillar, som är en av världens största tillverkare av utrustning för gruv- och anläggningsarbeten, tappade 24 procent av försäljningen under årets första kvartal. Den internationella valutafonden, IMF, har successivt justerat ner prognosen för global BNP-tillväxt under 2016 vilket även syns i aktieanalytikernas negativa vinstrevideringar för året. Men finns det bolag som trots en svag konjunktur lyckas växa?
Nyheter
tablet

ex-rel-img

Fyrtal i tillväxt

Det sociala nätverksföretaget Facebook har under de senaste åren växt makalöst. Försäljningstillväxten uppgick 2015 till 44 procent i amerikanska dollar och då påverkades siffrorna negativt av en stark dollar. Under det första kvartalet 2016 steg omsättningen med 52 procent och vinsten per aktie steg med 85 procent. Tillväxten drivs av att fler och fler använder bolagets tjänster samt att användarna spenderar mer tid på tjänsterna. Vid utgången av det första kvartalet uppgick antalet dagliga användare av Facebook till 1,1 miljarder vilket var en ökning på 17 procent jämfört med året innan, på månadsbasis uppgick antalet aktiva användare till 1,65 miljarder.

Ett annat amerikanskt bolag som uppvisade en god tillväxt under det första kvartalet är Google (Alphabet) som växte försäljningen med 23 procent i lokala valutor under kvartalet (17 procent i dollar). Den främsta tillväxtdrivaren är den traditionella ”sök-affären” men även YouTube bidrar till försäljningsökningen.

NetEnt är ett intressant svenskt mjukvarubolag som utvecklar casinospel främst för internet. NetEnt uppvisade en försäljningstillväxt på hela 34 procent och en vinst per aktie som steg med 63 procent under årets första kvartal. Bolaget drar nytta av att spel sker på internet istället för i butiker och på kasinon. Flera marknader som har varit stängda för spel är på väg att öppnas upp, bland annat flera stater i USA och länder i Latinamerika. Detta skapar fantastiska tillväxtmöjligheter för NetEnt.

Det fjärde bolaget är e-handelsbolaget Amazon. Amazon började med att sälja böcker på nätet men har nu breddat verksamheten till att sälja i princip alla varor och tjänster. Amazons försäljning uppgick till dryga 29 miljarder dollar i första kvartalet vilket motsvarar en ökning på 28 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Amazon är ledande på e-handel i USA och är den stora vinnaren när handeln flyttar från fysiska butiker till internet. Amazon är även ledande inom ”moln-tjänster”, Amazon Web Services växte med 64 procent jämfört med året innan.

Även om många företag kämpar med att tillväxten globalt är svag finns det undantag. Inom teknologisektorn skapar många strukturella förändringar tillväxtmöjligheter. Vi människor förändrar bland annat var vi spenderar vår tid och vad vi är beredda att betala för. Fler och fler människor globalt använder smarta mobiltelefoner och det totala antalet användare beräknas dubblas de kommande åren enligt branschbedömare. Cloud eller ”molnet”, som det kallas på svenska, är en annan trend som förändrar det dagliga livet både för privatpersoner och företag. Istället för att lagra information eller köra program lokalt på en dator kopplar man upp sig mot ”molnet” där informationen och programmen finns lagrade. Fördelar med detta är dels att det behövs mindre datakraft lokalt, dels att informationen går att nå från olika enheter. Molnet ger också en ökad flexibilitet både operationellt och ekonomiskt.

Innebär hög tillväxt också hög värdering?

Det är klart att värderingen för vissa av tillväxtföretagen är lite högre än genomsnittet. Facebook handlas till ungefär 20 gånger det förväntade rörelseresultatet för 2016 vilket är högre än genomsnittet på den amerikanska börsen men med hänsyn till bolagets tillväxt är det rättfärdigat. Generellt handlas den amerikanska börsen (S&P 500) till P/E 17 för 2016. Av de 500 bolag som ingår i indexet är 69 av dem IT-bolag och det genomsnittliga P/E-talet för IT-bolagen uppgår till 16 för 2016, alltså lägre än den amerikanska börsen som helhet. Om vi tar hänsyn till balansräkningarna blir värderingsskillnaden ännu större då IT-bolagen i genomsnitt har pengar på banken medan snittbolaget på den amerikanska börsen är skuldsatt. Det mest intressanta är inte bara att IT-bolagen värderas lägre utan också att de gör det trots en högre historisk vinsttillväxt. Dessutom förväntas IT-bolagen växa snabbare än snittbolaget på den amerikanska börsen både innevarande år och nästa år.

 

Möjligheter

Strukturell tillväxt

Värdering

Teknisk utveckling

Hot

Teknikskiften

Prispress inom vissa sektorer

Global konjunktur

Skriven av Claes Murander, förvaltare av Lannebo Vision

Claes_M

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer