Grön energi

För att stoppa klimatförändringarna behöver vi sluta använda fossila bränslen och ställa om till förnybar energi. Förnybar energi, även kallad grön energi, är energi som produceras från naturliga källor som ständigt förnyas. De vanligaste formerna av förnybar energi är sol, vind, vattenkraft och biomassa. Här berättar vi allt du behöver veta om grön energi och dess betydelse för en hållbar framtid.

Grön energi

Vad är grön energi?

Grön energi, eller grön el, är ett uttryck för el som produceras med förnybara källor, såsom sol, vind och vatten. För att säkerställa att elen är förnybar, bör du undersöka om elbolaget har köpt ursprungsgarantier, certifikat som visar elens ursprung. Utan dessa kan elen vara producerad med kärnkraft, som är fossilfri men inte förnybar.

Skillnaden mellan förnybar och fossilfri energi

Fossilfri energi innebär att den inte producerats från fossila bränslen som kol, olja eller gas, utan kommer från förnybara källor och kärnkraft. Kärnkraft är fossilfri men inte förnybar eftersom den produceras med uran, en begränsad resurs. Kärnkraften genererar inga koldioxidutsläpp, men däremot radioaktivt avfall som kräver långvarig förvaring för att undvika skador på människa och miljö.

Varför ska man investera i grön energi?

De senaste åren har klimatförändringarna blivit alltmer påtagliga, men så även arbetet för att motverka dem. Att spara i fonder som investerar i miljöprojekt eller bolag med ett stort hållbarhetsfokus är ett konkret sätt att stötta den gröna omställningen. Det innebär dock inte att du som sparare behöver göra avkall på god avkastning – med de internationella klimatmålen finns det tvärtom mycket som tyder på att gröna fonder kommer att få en fin tillväxt framöver.

Därför ska du välja Lannebos fonder

Något som får Lannebo att sticka ut som fondförvaltare är att vi inte bara investerar i bolag och hoppas på det bästa. Alla våra investeringsbeslut grundar sig på en noggrant utförd bolagsanalys där vi bedömer bolagets styrkor och svagheter, och om bolaget ifråga uppfyller våra hållbarhetskrav. När investeringen väl har gjorts lämnar vi inte bolaget i sticket, utan upprätthåller en nära dialog där vi använder oss av vår samlade expertis för att hjälpa företaget att utvecklas åt rätt håll. Vi är övertygade om att hållbarhet vad gäller miljö, samhälle och styrning är nyckeln till långsiktig framgång, och som aktiva ägare gör vi allt vi kan för att förverkliga detta.

Vanliga frågor om grön energi

Vad innebär grön el?

Det finns ingen bestämd definition på vad grön el är. Detta gör uttrycket luddigt eftersom det kan användas för att beskriva såväl fossilfri som förnybar energi.

Vad kan jag tjäna på att investera i miljövänliga elbolag?

Utöver att göra miljön en tjänst finns det goda skäl att tro att miljövänliga bolag kommer att växa, vilket kan leda till god avkastning för investerare.

Hur kan jag säkerställa att min el är grön?

Undersök om elbolaget köper ursprungsgarantier, certifikat som bekräftar att elen produceras från förnybara källor.

Vad är skillnaden mellan förnybar och fossilfri energi?

Förnybar energi kommer från källor som sol, vind och vatten, medan fossilfri energi inte använder fossila bränslen men kan inkludera kärnkraft, som inte är förnybar.

Vilka fördelar har grön energi för miljön?

Grön energi minskar koldioxidutsläppen och beroendet av fossila bränslen, vilket bidrar till att bromsa klimatförändringarna och skydda naturresurser.

Varför är ursprungsgarantier viktiga?

Ursprungsgarantier säkerställer att den el du köper verkligen kommer från förnybara energikällor, vilket stödjer den gröna omställningen.