Sverige Hållbar

Sverige Hållbar B SEK

För dig som vill investera i en hållbarhetsfond utan avkall på god avkastning.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

-0,35%

Sedan start

259,46%

I år

9,98%

5 år

51,79%

Fondfakta

Startdatum2010-10-01
Bankgiro653-9894
ISINSE0003462126
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,8%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden investerar enbart i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag med mycket höga hållbarhetsbetyg. Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på. Observera att andelsklass B av fonden lämnar årlig utdelning till fondens andelsägare.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill investera i de bolag som är bäst på hållbarhet och som med sina produkter och tjänster bidrar till en mer hållbar värld.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas kontant om inte återinvestering i nya andelar har begärts. Andelsklass B ska ge en årlig utdelning som lägst uppgår till fem procent av andelsklassens andel av fondförmögenheten vid utgången av föregående år. Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som är andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av januari månad påföljande år.

 

Utdelning i Lannebo Sverige Hållbar B

Andelsklassen Lannebo Sverige Hållbar B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen uppgår till minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut.

Den utdelande andelsklassen tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i den utdelande andelsklassen vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor.

Hållbarhet

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.