Småbolag

Småbolag SEK C

En småbolagsfond för dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

-1,37%

Sedan start

93,38%

I år

12,70%

5 år

75,96%

Fondfakta

Startdatum2018-07-03
ISINSE0010662817
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *0,9%
Risk5/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vi investeringstillfället.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Hållbarhet

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vi investeringstillfället.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.