Räntefond Kort

Räntefond Kort B SEK

En kort räntefond för dig som vill ha lägre risk i ditt sparande.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning

1 dag

0,03%

Sedan start

7,79%

I år

2,69%

Fondfakta

Bankgiro5761-5106
ISINSE0017083116
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%
Löpande kostnader *0,3%
Risk2/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Fonden investerar främst i företagsobligationer och certifikat men får även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument. Genomgående för alla investeringar är att de sker i värdepapper med hög kreditvärdighet och kort löptid (0-2 år). Fonden riktar sig till dig som vill ha en stabil avkastning med mycket låg risk. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.

Fonden passar dig som: 

  • Har en sparhorisont på mer än ett år
  • Vill ha begränsad risk i ditt sparande

Varför investera i en kort Räntefond?

En kort räntefond är en fond som placerar i räntebärande tillgångar med kort löptid, dvs med kort tid tills låntagaren ska betala tillbaka. Det innebär att en kort räntefond generellt sett har lägre risk än en lång räntefond. En kort räntefond passar dig som har en kort horisont på ditt sparande och vet att du ska använda pengarna om 1-3 år.

Varför investera i Lannebo Räntefond Kort?

Lannebo Räntefond Kort passar dig som vill ha låg risk i ditt sparande. Fonden placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av värdepapper med hög kreditvärdighet från olika sektorer och med olika riskprofil.

Hållbarhet

Lannebo Räntefond Kort bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Vanliga frågor om Lannebo Räntefond Kort

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Räntefond Kort?

Pengar som du ska använda inom de närmsta åren kan vara lämpliga att spara i en kort räntefond såsom Lannebo Räntefond Kort. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en aktiefond eller en småbolagsfond.

Var kan jag köpa Lannebo Räntefond Kort?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Räntefond Kort.

Finns Lannebo Räntefond Kort i PPM?