Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här går vi igenom vad du behöver känna till om etiska investeringar & fonder.

Allt om etiska investeringar & fonder

Vad är etiska investeringar?

Etiska investeringar är placeringar som uppfyller olika moraliska, sociala och/eller ekologiska kriterier, såsom investeringar i bolag som bidrar till att förbättra miljön eller göra samhället mer jämställt. Eftersom etik är något subjektivt används i många fall även så kallade negativa kriterier, det vill säga vad investeringen inte får bidra till för att räknas som etisk. Några branscher som inte räknas som etiska är tobak, cannabis, alkohol, spel, pornografi, vapen och fossila bränslen.

Vad är en etikfond?

En etikfond är en fond som lägger särskilt stor vikt vid att de bolag som den investerar i tar socialt och miljömässigt ansvar, och att bolag som inte lyckas med detta utesluts från fonden. När du väljer att investera dina pengar i en etikfond stöttar du därmed endast bolag som bedömts bidra till att förbättra miljö eller samhälle, vilket i sin tur motiverar bolagen att satsa på samhällsfrämjande alternativ. Det är dock viktigt att känna till att det inte finns några lagar kring vad som får definieras som en etisk fond, men däremot finns det krav på att fondbolaget ska informera hur fonden arbetar med hållbarhet. Innan du bestämmer dig för att spara i en viss fond kan du alltså enkelt kolla upp så att dess inriktning går i linje med dina värderingar.

Etiska fonder & avkastning

Att spara etiskt innebär inte att du behöver göra avkall på god avkastning. Tvärtom kan bolag som fokuserar på miljö och samhälle ofta vara bättre rustade inför framtiden än bolag som inte har något hållbarhetsfokus, med andra ord ökar chansen till långsiktigt god avkastning. En annan fördel med att spara i en etisk fond är att de bolag som ingår i fonden ofta är mindre eller mellanstora, vilket ofta skapar mer utrymme för tillväxt än för stora etablerade bolag.

Hur arbetar Lannebo med etik?

På Lannebo tror vi att företag som har en långsiktig strategi vad gäller miljö, samhälle och styrning är de som kommer att lyckas bäst framöver. Vi ser därför ingen anledning att investera i bolag där risken för miljöförstöring eller brott mot mänskliga rättigheter är stor – det gynnar varken världen eller våra sparare. Utöver att vi handplockar bolag utifrån positiva och negativa kriterier använder vi av oss av vår samlade expertis och erfarenhet för att aktivt hjälpa dem att utvecklas åt rätt håll.

Lannebos tre-stegs-modell

1. Bidrar investeringen till hållbarhetsmål?
Bolaget behöver bidra till att uppfylla EU:s klimatmål eller FN:s globala mål för en hållbar utveckling för att klassificeras som hållbar. Detta bedömer vi genom att analysera hur bolagets ekonomiska aktiviteter kan kopplas till målsättningarna.

2. Orsakar investeringen skada?
Bolaget får inte orsaka betydande skada för miljö eller samhälle. Vi identifierar betydande skada med hjälp av EU:s “PAI-indikatorer” (Principal Adverse Impact). Ifall ett bolag utmärker sig negativt utreder vi om vi kan stötta en förbättring eller om en investering bör undvikas.

3. Hur sköts bolaget?
Vi granskar bolagens ledningsstruktur och företagskultur, inklusive principer för ersättningar och förmåner, för att säkerställa god styrning och jämställdhet.