Skatt på ärva fonder – så fungerar det

Har du ärvt fonder och undrar hur dessa ska beskattas? I den här artikeln går vi igenom vad som gäller och vad som är bra att tänka på när du ärver fonder eller andra värdepapper från närstående.

Skatt på ärva fonder – så fungerar det

Vad händer med fonder vid dödsfall?

När en person som äger fonder eller andra värdepapper går bort kommer innehaven först att föras över till dödsboet, och därefter tilldelas den avlidnes arvingar. I vilken form beror dock på aktuell sparform. Sparade den avlidne i ett ISK eller aktiekonto skrivs kontot över på arvingen, men om fondsparandet var via en kapitalförsäkring säljs innehaven och pengarna betalas ut till arvingen.

Källa: Nordnet

Här kan du läsa om vad som händer med pensionen vid dödsfall.

Hur beskattas ärvda fonder?

När du ärver fonder är det kontotypen som avgör hur fonderna ska beskattas, men du behöver inte betala någon skatt i samband med att du tilldelas arvet. Ligger fonderna på ett aktie- eller fondkonto betalar du 30 procent i skatt på vinsten när du säljer fondandelar eller får utdelning, samt en årlig schablonskatt på 0,12 procent av fondvärdet i början av året. Har du däremot ärvt ett ISK med fonder betalar du istället en årlig schablonskatt som baseras på innehavens sammanlagda värde och statslåneräntan föregående år. Du behöver alltså inte betala skatt på enskilda vinster eller utdelningar.

Källa: Skatteverket: Fonder, Kvittning och kvotering samt Skatt på investeringssparkonto

Vad ska jag göra med fonderna jag har ärvt?

Vad som är bäst att göra med de fonder du har ärvt beror främst på din egen livssituation, din sparportfölj och var pengarna skulle göra mest nytta. För vissa kan det vara mer lönsamt att sälja fonderna och använda kapitalet till att exempelvis amortera på bolån, medan andra kan ha mer nytta av att låta dem ligga kvar i fonder och växa till sig ytterligare.

Oavsett vad du kommer fram till är det dock viktigt att du ser över vad det är för slags konto fonderna ligger i. Om fonderna ligger på ett aktiekonto kan det vara aktuellt att byta till ISK på grund av skatteskäl. Detta är främst relevant om det inte ligger några stora vinster på kontot, eftersom du då ändå inte behöver betala så mycket skatt. Är situationen den omvända kan det vara mer fördelaktigt att låta fonderna ligga kvar på aktiekontot, eftersom den del som annars skulle ha skattats bort ligger till grund för ytterligare tillväxt.

Läs mer: Beskattning av fonder.

Vanliga frågor om skatt på ärvda fonder

Behöver jag betala skatt för de fonder jag ärvt?

Nej, du behöver inte betala någon skatt i samband med att innehaven skrivs över på dig.

Måste jag sälja de fonder jag har ärvt?

Nej, du bestämmer själv om du ska behålla innehaven eller om du ska sälja av dem.

Vad händer med mina fonder när jag dör?

När du dör kommer dina fonder kommer först att ingå i dödsboet, och därefter tilldelas dina arvingar.

Kan man ärva en kapitalförsäkring med fonder?

Nej, huvudregeln är att innehav i en kapitalförsäkring säljs av och betalas ut till förmånstagaren eller förmånstagarna. Det finns dock olika möjligheter i en kapitalförsäkring varför det är viktigt att undersöka hur det ser ut för just dig.