Pension vid dödsfall – hur fungerar det?

Om du dör kan dina sparade pensionspengar i vissa fall fördelas till dina efterlevande. I den här artikeln går vi igenom vad som händer med de olika pensionsdelarna när du dör och vad du själv har möjlighet att påverka.

Pension vid dödsfall – hur fungerar det?

Vad händer med pensionen när jag dör?

Allmän pension

Månaden efter att du dör upphör utbetalningen av den allmänna pensionen, resterande pensionspengar omvandlas till arvsvinster som tilldelas andra pensionssparare i samma ålder som du.

Premiepensionen

Den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka är premiepensionen. Genom att teckna ett efterlevandeskydd kommer din premiepension gå till din efterlevande sambo, make/maka eller registrerad partner. Ett efterlevandeskydd får dock konsekvensen att du säger upp din rätt att få andras arvsvinster tilldelade dig. Tecknar du inget efterlevandeskydd omvandlas pensionspengarna till arvsvinster.

Tjänstepension

Du kan teckna olika typer av återbetalningsskydd (efterlevandeskydd) för din tjänstepension så att pengarna tilldelas din familj, sambo, make/maka eller registrerade partner om du dör, men de exakta villkoren varierar beroende på vilket försäkringsbolag du har. Något som är viktigt att poängtera är att efterlevandeskydd inte är gratis. Avgiften dras från dina sparade pensionspengar, vilket gör att din tjänstepension blir lägre.

Privat pensionssparande

Vad som händer med ditt privata pensionssparande beror på vilken sparform du har valt. Om du sparar i en pensionsförsäkring har du möjlighet att skriva in förmånstagare som tilldelas pengarna. Sparar du i ett ISK är så inte fallet, då gäller istället den vanliga arvsrätten.

Olika typer av efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för de lösningar som syftar till att ge dina anhöriga ekonomiskt stöd om du dör. Nedan går vi igenom de vanligaste typerna.

  • Familjeskydd – En försäkring du kan välja att teckna via din tjänstepension. Om du dör innan du pensionerat dig får din familj ett visst belopp utbetalt under en viss period. Du har själv möjlighet att styra tidsperiod och storleken på beloppet.
  • Familjepension – En slags pension som ingår i vissa tjänstepensioner och går till efterlevande förmånstagare. Detta gäller dock endast om du har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Omställningspension – Omställningspensionen kommer från den allmänna pensionen och är ett slags försörjningsstöd under 12 månader för barn under 20 år, makar, makor och i vissa fall sambor. Den efterlevande partnern måste dock vara yngre än 65 år och ha bott tillsammans med den avlidne.
  • Återbetalningsskydd – Ett stöd som du kan välja till via din tjänstepension och som innebär att dina anhöriga får pengarna om du dör. Gör du inte det omvandlas pengarna till arvsvinster och fördelas mellan andra som inte heller tecknat återbetalningsskydd.

Vanliga frågor om pension vid dödsfall

Vad händer med pensionen när man dör?

Det varierar mellan de olika pensionsdelarna. De pensioner du själv kan påverka och i viss mån styra vad som händer när du dör är premiepensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande.

Vem har rätt till änkepension?

Du har rätt till änkepension om din make eller maka har gått bort och ni var gifta före slutet av 1989.

Hur länge får man pension efter dödsfall?

Utbetalningen av den allmänna pensionen upphör månaden efter dödsfallet, resterande pengar omvandlas till arvsvinster som går till andra pensionssparare.

Hur länge får man efterlevandepension?

Det beror på din unika situation. Inträffar ett dödsfall gör Pensionsmyndigheten en utredning och skickar sedan ett beslut om efterlevandepensionen till dödsboet.