Vad är stagflation?

Under 70-talet drabbades världsekonomin av stagflation för första gången – en ekonomisk situation med både hög arbetslöshet och hög inflation. Här förklarar Lannebo vad du behöver veta om stagflation, såsom varför det uppstår och hur ett fondsparande påverkas av det.

Vad är stagflation?

Stagflation – när stagnation och inflation sker samtidigt

Stagflation är ett samhällsekonomiskt tillstånd som uppstår när stagnation och inflation inträffar samtidigt, det vill säga låg ekonomisk tillväxt i kombination med att den allmänna prisnivån höjs. Normalt sett brukar arbetslöshet och ekonomisk nedgång leda till lägre inflation, eller till och med deflation. Problemet med stagflation är att de penningpolitiska åtgärderna (höjning av styrräntan) som vanligtvis tas till för att minska inflationen kan leda till mer arbetslöshet. Att inte göra någonting alls vid stagflation är inte heller ett alternativ eftersom inflationen då fortsätter att öka. Att stabilisera tillväxten motsätter inflationsbekämpningen och vice versa – det här är alltså ett mycket svårt dilemma.

Hur uppstår stagflation?

Stagflation kan uppstå av olika anledningar, såsom chockhöjning av priser, ökad penningmängd och regleringar av marknader. Ett exempel är om det uppstår elbrist i en situation där Riksbanken behöver öka penningmängden för att minska arbetslösheten i samhället. Eftersom många verksamheter är beroende av el skulle det minska produktionen och tillväxten i landet, och i kombination med den ökade penningmängden som driver inflation uppstår stagflation.

Hur påverkas aktie- och fondsparande av stagflation?

Vid stagflation är det troligt att fond– och aktiepriserna kommer att sjunka eftersom företagen påverkas negativt av den minskade tillväxten, och kan behöva sänka sina priser och säga upp personal. Normalt sett brukar aktiepriserna följa inflationen, men vid stagflation kommer inflationen stiga i en högre takt än aktiepriserna. Dock finns det bolag som påverkas mer än andra – cykliska sektorer som är känsliga för rörelser i konjunkturen kommer troligtvis att klara sig sämre än kontracykliska branscher.

Vanliga frågor om stagflation

Vad betyder stagflation?

Begreppet stagflation är en sammanslagning av orden stagnation och inflation. Det är ett allvarligt samhällsekonomiskt tillstånd.

Vilka aktier brukar klara sig bäst vid stagflation?

Kontracykliska aktier, det vill säga bolag som inte påverkas särskilt mycket av konjunkturen, brukar vara mer säkra kort vid stagflation.

Är stagflation vanligt?

Nej, stagflation är (som tur är) mycket ovanligt.

Hur ska man agera vid stagflation?

Den enklaste lösningen är att investera i fonder eller marknader som har tillväxt.