Vad är cykliska bolag?

Olika bolag påverkas i olika stor utsträckning av konjunkturrörelser och detta är något som kan vara bra att ta hänsyn till när du ska välja vilka aktier eller fonder du ska investera i. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om cykliska bolag och aktier.

Vad är cykliska bolag?

Cykliska bolag – konjunkturkänsliga

Cykliska bolag är bolag som är känsliga för konjunkturcykelns rörelser – de går ofta bra i högkonjunktur, och mindre bra under lågkonjunktur. Det är alltså företag som producerar den typ av varor och tjänster som många vill köpa när de har gott om pengar, men som prioriteras bort när ekonomin är sämre och hushållen behöver vara mer restriktiva med sin konsumtion. Motsatsen är kontracykliska bolag, vilka är bolag som inte påverkas särskilt mycket av det ekonomiska läget i samhället. De är med andra ord företag som producerar varor eller tjänster som hushållen inte klarar sig utan även när de har det sämre ställt.

Exempel på cykliska och kontracykliska branscher

Några klassiska exempel på konjunkturkänsliga branscher är bil-, lyx-, rese- och byggindustrin. När det är svårare att få ekonomin att gå ihop är det helt enkelt inte läge att köpa ny bil, åka på resa eller göra en större renovering. Detta gör i sin tur att även råvaruproducenter av stål och skog drabbas, och i nästa led underleverantörer till dessa. Banker är ett annat exempel på en cyklisk bransch, då de påverkas negativt under lågkonjunkturer eftersom företag investerar i mindre utsträckning och inte är i behov av ny finansiering.

Bland kontracykliska branscher hittar vi bland andra kommunikation, läkemedel och livsmedel, men även tobak, alkohol och spel. Det kan eventuellt ses som underligt att konsumenterna inte prioriterar bort alkohol och spelande under lågkonjunktur, men det är tvärtom så att hushållen unnar sig mer av detta när de inte har råd med annan, dyrare, konsumtion. Det finns dessutom kontracykliska segment i branscher som i övrigt är cykliska. Lågprisrestauranger kan få ett uppsving medan de mer lyxiga restaurangerna ekar tomma, och det kan gå oväntat bra för motell när företag inte har råd att boka in sina affärsresande på de femstjärniga alternativen.

Vad är en cyklisk aktie och vilka egenskaper har den?

Cykliska aktier är aktier vars marknadsvärde tenderar att påverkas av förändringar i konjunkturläget, vilket ofta medför att de är mer volatila än andra aktier. Teoretiskt sett ska den cykliska aktiens värde gå upp i högkonjunktur, och ned under lågkonjunktur. I praktiken påverkas aktiers marknadsvärde av många fler faktorer än bara det samhällsekonomiska läget, vilket gör att de som försöker tajma konjunktursvängningar utan att ha gjort en grundlig bolagsanalys sällan lyckas. Om du inte vill lägga tid och energi på att göra research kan ett alternativ vara att investera i exempelvis en Sverigefond. Förutom att en sådan ger dig god exponering mot både cykliska och kontracykliska bolag står fondförvaltarna för att löpande analysera samtliga innehav.

På den svenska börsen är verkstadsbolag och råvarubolag två sektorer som kategoriseras som cykliska.

Hur ska man fördela sin portfölj?

För att sprida ut risken i din portfölj bör du placera i såväl cykliska som kontracykliska aktier inom olika branscher. Fördelningen kan du eventuellt korrigera utifrån rådande konjunktur så att du antingen placerar i fler cykliska eller kontracykliska aktier beroende på vad du tror om ekonomins utveckling. Kom dock ihåg att det ofta lönar sig långsiktigt att ligga kvar vid börsfall om det cykliska bolaget är välmående i grunden. En annan aspekt att ta hänsyn till är din sparhorisont, cykliska aktier är ofta mer volatila och passar därmed bättre för långsiktiga sparmål.

Sparar du i fonder kan du se till att inte ha en för stor del av ditt totala kapital i fonder som är nischade mot en smal bransch där bolagen är cykliska. Om så är fallet kan det vara en god idé att ombalansera portföljen och investera bredare, såsom i en Nordenfond eller Sverigefond. I Lannebos förvaltning är konjunkturläget en av de faktorer som beaktas när portföljen ska balanseras för att maximera den riskjusterade avkastningen.

Vanliga frågor om cykliska bolag

Vad är defensiva bolag?

Ett defensivt eller kontracykliskt bolag är ett bolag som inte är särskilt känsligt för förändringar i konjunkturen.

Vad kännetecknar cykliska aktier?

Cykliska aktier är ofta mer volatila än kontracykliska aktier.

Ska man investera i cykliska bolag?

Absolut, att ett bolag är cykliskt utesluter inte att det kan generera god avkastning, däremot ska du inte bara ska investera i cykliska aktier.

Finns det många cykliska bolag på börsen?

Ja, en stor del av bolagen på börsen är cykliska och påverkas därmed av rådande konjunktur.

Tar Lannebo hänsyn till konjunkturen i sin förvaltning?

Ja, fonderna viktas regelbundet om så att de ska prestera så bra som möjligt oavsett konjunktur.