Samhällsengagemang

Lannebo är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Varje år avsätter vi en miljon kronor till välgörenhetsorganisationer och sponsrar utöver det enskilda samhällsengagemang och forskning. Vårt mål är precis som för verksamheten i stort att investera klokt för en bättre framtid.

Samhällsengagemang

Organisationer och initiativ som Lannebo stöttar 2023

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Psykisk ohälsa är den enskilt största sjukskrivningsorsaken i Sverige.

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Projektet är kostnadsfritt och oberoende för både elever och lärare.

Goodsport

Goodsport är en stiftelse som genom idrott verkar för integration.

Jobbsprånget

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker. Sedan 2016 har de matchat närmare 2 200 utländska talanger med över 400 deltagande arbetsgivare i behov av deras kompetens. 7 av 10 får jobb.

Swedish House of Finance

Forskningsinstitutet Swedish House of Finance grundades 2011 som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för finansforskning på högsta internationella nivå. Lannebo är sedan 2020 medfinansiär av verksamheten.

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut. Lannebo är med som en av sponsorerna och stöttar centret som har ambitionen att förnya finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Röda korset (Ukraina)

Lanebo bidrar till Röda Korsets arbete för nödhjälp i krigets Ukraina.

UNHCR (Ukraina)

Lannebo bidrar till UNHCR:s arbete för att bland annat hjälpa flyktingar från krigets Ukraina och jordbävningsdrabbade i Turkiet.

Barncancerfonden

Lannebo stöttar Barncancerfonden i organisationens arbete mot visionen att inga barn ska dö i cancer.