Våra samhällsengagemang

Lannebo är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Varje år avsätter vi en miljon kronor till välgörenhetsorganisationer och sponsrar utöver det enskilda samhällsengagemang och forskning. Vårt mål är precis som för verksamheten i stort att investera klokt för en bättre framtid.

Lannebo fonder, investeringsstrategi

Organisationer och initiativ som Lannebo stöttar 2023

No description

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Psykisk ohälsa är den enskilt största sjukskrivningsorsaken i Sverige.

No description

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Projektet är kostnadsfritt och oberoende för både elever och lärare.

No description

Goodsport

Goodsport är en stiftelse som genom idrott verkar för integration.

No description

Jobbsprånget

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker. Sedan 2016 har de matchat närmare 2 200 utländska talanger med över 400 deltagande arbetsgivare i behov av deras kompetens. 7 av 10 får jobb.

No description

Swedish House of Finance

Forskningsinstitutet Swedish House of Finance grundades 2011 som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för finansforskning på högsta internationella nivå. Lannebo är sedan 2020 medfinansiär av verksamheten.

No description

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut. Lannebo är med som en av sponsorerna och stöttar centret som har ambitionen att förnya finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv.

No description

Röda korset (Ukraina)

Lanebo bidrar till Röda Korsets arbete för nödhjälp i krigets Ukraina.

No description

UNHCR (Ukraina)

Lannebo bidrar till UNHCR:s arbete för att bland annat hjälpa flyktingar från krigets Ukraina och jordbävningsdrabbade i Turkiet.

No description

Rosa bandet

Lannebo är företagsvän till Rosa Bandet 2022.

No description

Barncancerfonden

Lannebo stöttar Barncancerfonden i organisationens arbete mot visionen att inga barn ska dö i cancer.

Kontaktperson för samhällsengagemang

No description
Katarina Hammar

Katarina Hammar är ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Viktor Ström

Viktor Ström är ansvarig för marknad och kommunikation. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.