Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Lannebo har en lång tradition av utbildande insatser om sparande och placeringar i form av egna initiativ, forskningssamarbeten, föreläsningar, medverkan i media och återkommande publikationer. Vi är även med och stöttar välgörenhetsorganisationer, enskilda samhällsengagemang och forskning.

Vi ser det som en del av vårt samhällsuppdrag att värna sparande framför spekulation, att motverka kortsiktighet och att öka allmänhetens kunskap om finansiella placeringar.

Organisationer och initiativ som Lannebo stöttar

Ung Privatekonomi

Lannebo är sponsor av Ung Privatekonomi, ett utbildningsprojekt vars mål är att inspirera och utbilda ungdomar i privatekonomi. Utöver att bidra ekonomiskt anordnar vi även event och föreläsningar tillsammans med Ung Privatekonomi där vi delar med oss av vår kunskap om sparande.

Swedish House of Finance

Forskningsinstitutet Swedish House of Finance grundades 2011 som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för finansforskning på högsta internationella nivå. Lannebo är sedan 2020 medfinansiär av verksamheten.

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut. Lannebo är med som en av sponsorerna och stöttar centret som har ambitionen att förnya finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontaktpersoner för samhällsengagemang

No description

Anna Asplund

Kontorsassistent

Läs mer
No description

Karin Jilkén

Direktkundsansvarig

Läs mer