Våra samhällsengagemang

Lannebo är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Under perioden 2018-2022 ligger fokus på fyra noggrant utvalda organisationer genom vilka vi tror att vi kan göra skillnad i vår geografiska närhet.

Lannebo fonder, investeringsstrategi

Ersta diakoni

 Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg. Två utvalda enheter får bidrag av Lannebo under perioden 2018-2022.

  • Ersta Fristad – ett skyddat boende för kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.
  • Vändpunkten – Sveriges första verksamhet för anhöriga till personer med beroendesjukdomar och först i Sverige att arbeta med medberoende.

“Ersta Vändpunktens och Ersta Fristads arbete för barn är helt beroende av gåvor och bidrag vilket gör det långsiktiga stödet extra viktig”, säger Pia Watkinson, insamlingschef på Ersta Diakoni.

Goodsport

Good Sport är en stiftelse som genom idrott verkar för integration.

“Utan stöd från samhällsmedvetna företag som Lannebo skulle vi inte lyckas med integration genom idrott i den omfattning som vi gör idag – tillsammans gör vi skillnad i samhället”, säger Patrik Asplund, VD Goodsport

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Psykisk ohälsa är den enskilt största sjukskrivningsorsaken i Sverige. 2017 tog Mind emot 24 000 samtal i sina stödlinjer. 300 volontärer hjälper till med bemanningen, men endast 10 procent av samtalen hinner tas emot.

“Lannebo visar genom sitt stöd till Mind att de anser att vi behöver göra psykisk ohälsa pratbart genom våra stödlinjer. Nu ska vi väsentligt öka kapaciteten att ta emot samtal”, säger Karin Schulz, Generalsekreterare Mind.

Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

“Genom vårt mentorprogram Mitt Livs Chans kan företag som Lannebo hjälpa till att öppna dörrar för utländska akademiker som vill in på arbetsmarknaden samt öka sin mångfaldskompetens inom företage”t, säger Sofia Appelgren, Mitt Livs grundare.

Swedish House of Finance

Forskningsinstitutet Swedish House of Finance grundades 2011 som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för finansforskning på högsta internationella nivå. Lannebo är sedan 2020 medfinansiär av verksamheten.

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader. Lannebo är med som en av sponsorerna och stöttar centret som har ambitionen att förnya finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Mats Gustafsson förvaltare ägaransvarig Lannebo

Universitet och högskolor

Lannebo stödjer och samarbetar även med universitet och högskolor i form av mentorskap och gästföreläsningar.

Kontaktperson för samhällsengagemang

No description
Mats Gustafsson

Mats Gustafsson är ansvarig för Lannebos ägarfrågor och arbetar även övergripande med Lannebos hållbarhetsarbete. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2005.