Våra samhällsengagemang

Lannebo är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Varje år avsätter vi en miljon kronor till välgörenhetsorganisationer och sponsrar utöver det enskilda samhällsengagemang och forskning. Vårt mål är precis som för verksamheten i stort att investera klokt för en bättre framtid.

Lannebo fonder, investeringsstrategi

Organisationer och initiaiv som Lannebo stöttar 2021-2022

No description

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Psykisk ohälsa är den enskilt största sjukskrivningsorsaken i Sverige.

No description

Ersta diakoni

Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg. Lannebo stöttar Ersta Fristad, ett skyddat boende för kvinnor och barn. Samt Vändpunkten – Sveriges första verksamhet för anhöriga till personer med beroendesjukdomar.

No description

Good Sport

Good Sport är en stiftelse som genom idrott verkar för integration.

No description

Ung Företagsamhet

UF ingår i den globala och ideella utbildningsorganisationen JA Worldwide, organisationen utbildar elever i företagande över hela världen.

No description

Swedish House of Finance

Forskningsinstitutet Swedish House of Finance grundades 2011 som en del av Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är att skapa ett nationellt centrum för finansforskning på högsta internationella nivå. Lannebo är sedan 2020 medfinansiär av verksamheten.

No description

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut. Lannebo är med som en av sponsorerna och stöttar centret som har ambitionen att förnya finansmarknaden ur ett hållbarhetsperspektiv.

No description

Röda korset (Ukraina)

Lanebo bidrar till Röda Korsets arbete för nödhjälp i krigets Ukraina.

No description

UNHCR (Ukraina)

Lannebo bidrar till UNHCR:s arbete för att hjälpa flyktingar från krigets Ukraina.

No description

Rosa bandet

Lannebo är företagsvän till Rosa Bandet 2021.

No description

Viggo Foundation

Lannebo stöttar stiftelsens arbete för barn med särskilda behov.

No description

Barncancerfonden

Lannebo stöttar Barncancerfonden i organisationens arbete mot visionen att inga barn ska dö i cancer.

No description

Vi-skogen

Lannebo stöttar årligen Vi-skogen och har de senaste åren bidragit till att 7 500 träd planterats i östra Afrika.

No description

Antler

Lannebo stöttar projektet Restart The Future.

Mats Gustafsson förvaltare ägaransvarig Lannebo

Universitet och högskolor

Lannebo stödjer och samarbetar även med universitet och högskolor i form av mentorskap och gästföreläsningar.

Kontaktperson för samhällsengagemang

No description
Katarina Hammar

Katarina Hammar är ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Viktor Ström

Viktor Ström är ansvarig för marknad och kommunikation. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.