Faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Vi ringar in nio viktiga faktorer i Lannebos förvaltning som gör skillnad.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

1. Ansvar & analys

Vi investerar andra människors pengar och med det kommer ett stort ansvar. Till grund för alla våra beslut – oavsett om vi bestämmer oss för att göra en investering, behålla eller avstå en investering – ligger en fundamental bolagsanalys. I den analyserar vi bolagets risker men också möjligheter inom hållbarhet. Det är förvaltarna som gör hållbarhetsanalyserna och de inkluderar cirka 50 hållbarhetsfrågor som vi har bedömt som centrala att analysera i investeringsprocessen. Det ger oss en tydlig bild av hur bolagen arbetar med väsentliga hållbarhetsområden.

Office_Carsten_Ulrik_Desk2 kopiera

2. Kvalitet framför kvantitet

Vi investerar aldrig i fler bolag än våra förvaltare mäktar med att följa. Hellre färre innehav än för många. En investering måste alltid kvalificera sig på egna meriter samt tillföra något till portföljsammansättningen för att få ingå i våra fonder.

3. Hållbart över tiden

Vi är långsiktiga i vår förvaltning och för att vi ska investera i ett bolag kräver vi att det delar vår syn på värdeskapande och hållbarhet. Det är bolagets förmåga att skapa värde över tid som är intressant för oss, inte att utnyttja marknadens svängningar från kvartal till kvartal.

4. Vi är oberoende

Lannebo är ett fristående fondbolag som inte ägs av någon bank eller något försäkringsbolag. Det innebär en rad fördelar: Vi kan följa vår egen tro och övertygelse i alla lägen. Beslutsprocesserna blir kortare och spetsigare. Vi behöver bara förvalta och starta fonder som vi verkligen tror på, och inte för att ha ›hyll- och beställningsprodukter‹.

5. Aktiva på fältet

På Lannebo hedrar vi verkligen begreppet ›aktiv förvaltning‹. Våra förvaltare och analytiker nöjer sig inte med att sitta framför dataskärmar och läsa rapporter. Det handlar om att förstå verkligheten och därför är vi ofta ute på fältet och träffar bolagen vi investerar i. Vi besöker bland annat bolagens fabriker för att förstå operativa processer – allt som kan hjälpa oss att analysera bolagets verksamhet.

“Som aktiv förvaltare har man ett löfte att leva upp till.”

Martin Wallin, förvaltare Lannebo Sverige och Sverige Plus
_Z7M4255-Förbättrat 1600×900

6. Synliga ägare

Fondbolag kallas ibland för det ansiktslösa kapitalet. Det stämmer inte in på Lannebo. Vi är synliga och aktiva ägare i de bolag som vi investerar i. Vi engagerar oss i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och träffar bolagsledningar för att uppmuntra bolagen att bli mer hållbara. Där vi kan, delar vi med oss av erfarenheter som bolaget kan gynnas av. Vi är en ägare som kontinuerligt ställer frågor och vi ger oss inte utan svar.

7. Människor – inte robotar

På fondmarknaden finns det ett stort utbud av fonder som låter en robot eller algoritm välja vilka aktier eller räntor som ska köpas eller säljas. Så jobbar inte vi. Alla våra investeringar baseras på ett aktivt val av våra förvaltare. Beslutet att köpa eller sälja baseras på vår grundliga analys av bolagets framtidsmöjligheter och inte beroende på bolagets andel av något index – vi går alltid vår egen väg.

8. Höga kundkrav

Eftersom vi är ett fristående fondbolag får vi inga nya kunder per automatik. Alla våra kunder har aktivt valt att investera i någon av våra fonder. Det ställer höga krav på en ansvarsfull förvaltning som kunderna känner sig trygga med och vi arbetar varje dag för att kunna leverera vad kunderna förväntar sig.

9. Att göra skillnad

Det största värdet adderar vi när vi träffar bolagen och stöttar dem i deras utveckling, men vi vill också vara med och driva på en hållbar utveckling för fondbranschen i stort. Därför har vi skrivit på PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, är medlemmar i Swesif (Sweden’s Sustainable Investment Forum) och deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhet och ägarfrågor. Vi arbetar också med våra leverantörer av bolagsanalys för att få dem att inkludera hållbarhet i de finansiella analyserna. Vi vill göra skillnad på alla sätt vi kan.