Lannebo Sverige Plus SEK F

För dig som vill ha en Sverigefond med större möjligheter
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 2,1%
Översikt

Lannebo Sverige Plus SEK F - Sverigefond

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Vill du spara i en fond som har exponering mot svenska bolag, men som också har möjlighet att investera i intressanta bolag i övriga Norden är Lannebo Sverige Plus ett alternativ för dig.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men skiljer sig framför allt på två punkter:

  • Lannebo Sverige Plus får investera upp till 10 procent i aktiemarknader utanför Sverige.
  • Lannebo Sverige Plus kan blanka aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en svag kursutveckling. Dessa blankningar kan sedan finansiera investeringar i aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en mer positiv kursutveckling.

Förvaltare

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Fondens mer flexibla placeringsbestämmelser ger möjlighet att skapa extra avkastning utan att öka nettoexponeringen mot aktiemarknaden. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger mellan 90 och 100 procent. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 25 till 35 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2019-11-04
ISINSE0013381738
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 2,1%