Lannebo Europe Green Transition A EUR – Miljöfond

En miljöfond för dig som vill investera i den gröna omställningen.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%
Översikt

Lannebo Europe Green Transition – miljöfond med fokus på grön omställning

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europiska bolag. Fonden klassas som en artikel 9-fond vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. Rent praktiskt innebär det att fonden bara investerar i bolag som klassas som hållbara och som bidrar till den gröna omställningen.

Fonden passar dig som:

• Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
• Vill bidra till Europas gröna omställning.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en miljöfond med fokus på grön omställning?

En miljöfond är en aktiefond med särskilt fokus på att investera i bolag som bidrar till en hållbar framtid. Genom att investera i en miljöfond vet du som sparare att ditt sparande placeras i verksamheter som möjliggör en grön omställning. Lannebo Europe Green Transition en är en så kallad mörkgrön fond vilket innebär att fonden endast investerar i bolag som klassas som hållbara.

Varför investera i Lannebo Europe Green Transition?

Lannebo Europe Green Transition är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa med fokus på grön omställning. Fonden förvaltas av ett mycket erfaret team som bevakat den europeiska aktiemarknaden under lång tid. Genom ledorden långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet är fondens mål att över tid uppnå en så god riskjusterad avkastning som möjligt.

Förvaltare

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Philip Andreasen

Philip Andreasen arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Europe Green Transition

Lannebo Europe Green Transition klassas som en mörkgrön, artikel 9-fond. Det innebär att fonden väljer in bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Dessa bolag identifieras genom förvaltarnas egen hållbarhetsanalys, vilken beaktar hur väl ett bolags verksamhet bidrar till den gröna omställningen som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det sker genom att fonden investerar i bolag som bidrar till eller möjliggör en grön omställning.

En grön omställningsbedömning görs på alla bolag utifrån det egenutvecklade ramverket med kriterier för att kunna klassificera ett bolags positiva miljömässiga inverkan. Minst 25 % av omsättningen ska bidra till ett hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålet ska vara ett miljömässigt hållbart mål enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning, eller ett miljömål eller som hör till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Förvaltarna bedriver även ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Förvaltarna träffar bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Resultat

10 största innehav Lannebo Europe Green Transition

Branschfördelning Lannebo Europe Green Transition

Vilken risk har Lannebo Europe Green Transition?

Lannebo Europe Green Transition har risknivå 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Lannebo Europe Green Transition

Vad är en artikel 9-fond?

En artikel 9-fond, eller en mörkgrön fond har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som klassas som hållbara och bidrar till den gröna omställningen.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i en Miljöfond?

Då investeringshorisonten för aktiefonder med miljöinriktning oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en grön obligationsfond.

Var kan man investera i Lannebo Europe Green Transition?

Lannebo Europe Green Transition lanseras i september 2022 och finns då tillgänglig via Lannebo, Avanza och Nordnet. Hos Lannebo kan du kostandasfritt öppna ett ISK-konto och få tillgång till hela vårt fondutbud.

Hur ser den geografiska fördelningen ut i Miljöfonden?

Fonden investerar i bolag noterade i Europa. Andelen aktier från respektive europeisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn.

Vilka är de största innehaven i Miljöfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2022-09-19
ISINSE0017885064
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%