Lannebo Europa Småbolag A EUR

En småbolagsfond med ett erfaret förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning ut i Europa.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,9%

Förvaltare

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Philip Andreasen

Philip Andreasen arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med MSCI Europe Small Cap Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Europa Småbolag A EUR

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
ISINSE0008092282
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,9%