Europa Småbolag

Europa Småbolag A EUR

En småbolagsfond med ett erfaret förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning ut i Europa.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,51%

Sedan start

36,12%

I år

6,05%

5 år

27,63%

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
ISINSE0008092282
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,9%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europeiska bolag. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Fonden har även en andelsklass som handlas i svenska kronor, Lannebo Europa Småbolag.

Förvaltare

Andreas Mattson och Anna Eliason (Uppdragsavtal med Öhman Fonder)

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.