Fonder när börsen faller

När du sparar på börsen kommer du förr eller senare vara med om ett börsfall, det vill säga en kraftig börsnedgång som omfattar många bolag och branscher. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om fonder vid börsfall och hur du kan agera med ditt sparande i skakiga tider.

Fonder när börsen faller

Vad händer vid börsfall?

Börsfall utlöses ofta av negativa händelser som leder till att aktiekurserna över en hel marknad faller med många procent. Hur länge nedgången varar beror på den utlösande händelsens karaktär – ibland återhämtar sig kurserna inom ett par timmar, men om det är början på en lågkonjunktur kan det dröja betydligt längre tid än så. Historiskt sett har börsen dock alltid återhämtat sig från sämre tider, även sådana som varat i flera år.

Hur påverkas aktiefonder vid börsfall?

Eftersom en aktiefond främst består av aktier kommer fondens värde med största sannolikhet att minska vid ett börsfall, men den exakta värdeminskningen beror på innehavens sammanvägda förändring.

En vanlig aktiefond har placeringsregler som gör att den måste ha en viss minsta riskspridning. Detta kallas ofta för 5-10-40-regeln vilket innebär att inget innehav får utgöra mer än 10 procent av portföljen och de 4 största innehaven får utgöra max 40 procent av portföljen och resterande innehav maximalt 5 procent av portföljen. Krångligt? Ja, lite kanske men konsekvensen blir att en aktiefond alltid måste innehålla minst 16 olika aktier vilket ger den god riskspridning i händelse av börsfall.

Här kan du läsa om hur räntefonder påverkas vid börsras.

Hur ska man agera när börsen går dåligt?

Som investerare behöver du vara inställd på att det ligger i börsens natur att gå upp och ned. Att försöka tajma in upp- och nedgångar brukar sällan vara lika lyckat som att hålla sig till sin ursprungliga plan och månadsspara som vanligt.

Det talas ibland om att “sitta still i båten” men som fondsparare i aktivt förvaltade fonder sitter ditt sparande aldrig still. Även om du inte agerar själv så är det en fondförvaltare som agerar åt dig och förhoppningsvis drar nytta av marknadens svängningar.

Vanliga frågor om fonder när börsen faller

Ska jag sälja eller behålla fonder när börsen faller?

Om din livssituation och ditt sparmål inte förändrats bör du inte heller ändra på ditt sparande. Att försöka tajma marknaden är sällan lönsamt.

Vad händer med fonder vid börskrasch?

Det beror på vad det är för typ av fond – aktiefonders värde sjunker i regel medan vissa räntefonder kan förbli opåverkade.

Kan jag förlora pengar om jag investerar i fonder och börsen faller?

Ja, om du investerar i aktiefonder och börsen går ned är det stor sannolikhet att du förlorar pengar åtminstone tillfälligt. På lång sikt brukar dock börsen återhämta sig och sannolikheten att du förlorar pengar minskar ju längre du sparar.