Allt om anskaffningsvärde

En förutsättning för att du ska kunna redovisa den kapitalvinst du gör till Skatteverket är att du känner till fondernas eller aktiernas anskaffningsvärde. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om anskaffningsvärde och vad som är viktigt att tänka på när du beräknar det genomsnittliga omkostnadsvärdet.

Allt om anskaffningsvärde

Vad är anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärde är en skatte- och bokföringsterm som visar hur mycket du betalade när du köpte en tillgång. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra kostnader som uppkom i samband med köpet av värdepappret, såsom courtage.

När behöver man känna till fondens eller aktiens anskaffningsvärde?

I samband med att du säljer dina aktier eller fonder behöver du uppge anskaffningsvärdet på tillgångarna till Skatteverket så att de kan räkna ut hur mycket du ska betala i skatt. Om du har köpt flera aktier i samma bolag vid olika tillfällen ska du utgå från det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Detta gäller dock endast om du har ett aktiekonto, du som har ett ISK betalar istället en schablonskatt som baseras på sammanlagda värdet på dina tillgångar. Därför har anskaffningsvärdet ingen betydelse för skatten på ISK.

Händelser som påverkar det genomsnittliga anskaffningsvärdet

För att få en sann bild av anskaffningsvärdet per aktie behöver du ta reda på om det har inträffat någon händelse i bolaget som påverkat aktiernas antal och värde. Om bolaget till exempel har gjort en split, avknoppning, nyemission eller ett inlösen påverkas nämligen ditt genomsnittliga omkostnadsvärde.

Beräkning av anskaffningsvärde

Sara har sålt en aktiepost på 100 aktier i bolaget Fabriken AB, där hon totalt hade 200 aktier. Aktierna köptes in vid tre olika tillfällen. Sara gör en tabell för att kunna beräkna det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie.

Anskaffningsvärde exempel

När Sara ska redovisa försäljningen till Skatteverket ska hon använda sig av samtliga aktiers GAV, det vill säga 94 kronor per styck. Sara ska alltså inte utgå från att hon har säljer de först inköpta aktierna först. Hon noterar GAV för de kvarvarande aktierna inför kommande försäljningar.

Omkostnadsbeloppet för aktieförsäljningen blir:
94 x 100 = 9 400 kronor

Vanliga frågor om anskaffningsvärde

Vad ingår i anskaffningsvärdet vid köp av aktier?

Utöver själva inköpssumman ingår kostnaden för eventuellt courtage i anskaffningsvärdet.

Vad betyder anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärde är en skatteterm som beskriver en produkts eller tillgångs värde vid köptillfället, det vill säga hur mycket köparen behövde betala.

Behöver man ha koll på sina tillgångars anskaffningsvärde om man har ett ISK?

Nej, om du har ett ISK behöver du inte ta reda på dina tillgångars anskaffningsvärde eftersom du inte ska betala vinstskatt utan en schablonskatt.

Hur mycket behöver man betala i skatt när går med vinst vid en aktieförsäljning?

Om du har ett aktiekonto ska du betala 30 procent skatt på vinsten du gjort vid försäljning.