Dessa fonder finns tillgängliga hos Swedbank

Spara i Lannebos fonder via Swedbank

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.