Dessa Lannebo fonder finns tillgängliga hos Länsförsäkringar Unit Linked

Spara i Lannebos fonder via Länsförsäkringar Unit Linked

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.