Lannebo Teknik är stängd för handel till följd av helgdag i USA. Se mer information i handelskalendern.

Se handelskalender

Dessa Lannebo fonder finns tillgängliga hos Folksam

Spara i Lannebos fonder via Folksam

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.