PRIIP-faktablad (arkiv)

Här hittar du alla tidigare versioner av våra PRIIP-faktablad.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.