Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Corporate Bond finns tillgänglig hos flera distributörer. Välj var du vill investera i fonden. 

Köp fonden via Lannebo

Köp fonden via Länsförsäkringar

Köp fonden via Avanza

Köp fonden via Skandia

Köp fonden via Nordea

Köp fonden via SEB

Köp fonden via Handelsbanken

Köp fonden via Nordnet

Köp fonden via Garantum

Köp fonden via Danske Bank

Köp fonden via Strivo

Köp fonden via Fondmarknaden

Köp fonden via Alpcot

Köp fonden via Fondo