Bli kund hos oss eller logga in för att investera i Lannebo Europa EUR.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Europa Småbolag EUR går endast att investera i via Lannebo och Nordnet Danmark. För att höra mer om Lannebos specialfonder, andelsklasser och investeringsmöjligheter, vänligen kontakta direktkundsansvarig Karin Jilkén:

Tel: 08-5622 5247
Mail: karin.jilken@lannebo.se

No description

Karin Jilkén

Direktkundsansvarig

Läs mer