Felix Lundqvist

Marknad och kommunikation


Felix Lundqvist arbetar deltid inom marknad och kommunikation. Han läser en ekonomie kandidat vid Stockholms universitet med företagsekonomi som inriktning.