Varför spara i svenska fonder

Den svenska börsen har de senaste 150 åren varit en av de bästa platserna i världen att investera. En global indexfond har inte haft en chans mot Stockholmsbörsen. Läs varför svenska fonder passar utmärkt för ett långsiktigt sparande.

Svenska fonder bland världens bästa

Den svenska aktiemarknaden har i flera rapporter visat sig ha gett bäst eller näst bäst avkastning över mycket långa tidsperioder. Under perioden 1870-2015 avkastade den svenska aktiemarknaden i snitt 8 procent per år vilket är den tredje högsta årliga ökningen i världen (bara Finland och USA var bättre).

Tittar man på de senaste 50 åren, 1970-2020, tar den svenska aktiemarknaden förstaplatsen med en årlig avkastning på 9,2 procent per år (Finland kommer tvåa och Danmark trea).

För fondsparare har det alltså varit ett synnerligen lyckat beslut att spara i svenska fonder de senaste 150 åren. Om det kommer att se likadant ut i framtiden är svårt att säga men det finns definitivt ett antal faktorer som är positiva för sparare i svenska fonder även i framtiden.

Svenska fonder mer aktiva ägare

Alla aktiebolag styrs genom en slags intern företagsdemokrati. Alla aktieägare har rösträtt på bolagsstämman som fattar viktiga beslut om bolagets framtid. I Norden fungerar bolagsstyrningen på ett annat sätt än i till exempel USA och Storbritannien. I USA är det ett bolags styrelse som tar fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen och ägarna får sedan rösta om förslaget på bolagsstämman.

I Norden styr ägarna (till exempel fondförvaltare) i högre utsträckning bolagen. Det är till exempel ägarna som tar fram förslag på styrelse och sedan röstar om det. Den nordiska ägarstyrningsmodellen har fungerat väl och vi är av åsikten att det är en viktig förklaring till bolagens framgång och aktiemarknadens goda avkastning.

Svenska bolag satsar internationellt tidigt

Eftersom Sverige är en liten marknad väljer många bolag tidigt att satsa på att nå en internationell marknad. Det gör att många svenska bolag varit framgångsrika på att expandera internationellt. Detta har varit fallet från förra sekelskiftets snillebolag som Alfa Laval till 2000-talets it-företag som Spotify. Eftersom Sverige alltjämt är ett litet land talar det för att svenska företagsledare även i framtiden kommer att satsa internationellt och skapa framgångsrika storföretag – något som gynnar aktieutvecklingen.

Svenska fonder passar dig som bor i Sverige

Om du bor och arbetar i Sverige och dessutom planerar att pensionera dig i Sverige finns det en särskild poäng med att ha en stor del av ditt sparande i svenska fonder.

Låt säga att du valt att placera i en bred global indexfond för 50 år sedan. Ditt sparande skulle då ha vuxit med runt 6 procent per år samtidigt som den svenska aktiemarknaden ökat med drygt 9 procent per år (och bostadspriserna steg med drygt 8 procent). Du skulle alltså, trots värdeökningen, kontinuerligt blivit relativt fattigare mot din omgivning. Genom att spara i svenska fonder kommer din värdetillväxt att i högre utsträckning ske i takt med prisökningar i din omgivning.

Svenska fonder

Svenska fonder ger en god riskspridning

Den svenska aktiemarknaden består till stor del av bolag med global verksamhet. H&M säljer sina kläder över hela världen och Volvo säljer lastbilar till alla marknader. Det innebär att en svensk fond med svenska bolag faktiskt ger en bred riskspridning med exponering mot mängder av olika marknader. Bara för att aktierna handlas på Stockholmsbörsen betyder det inte att bolagens intäkter endast kommer från Stockholmsområdet.

Svenska fonder står under Finansinspektionens tillsyn

Fonder som är registrerade i Sverige står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Finansinspektionen ansvarar för att se till att fonderna lever upp till högt ställda krav på allt från riskhantering till intressekonflikter. De skandaler och rena brott som skett i finansbranschen har oftast skett i fonder med legalt säte i länder med svaga tillsynsmyndigheter och dålig transparens som exempelvis Malta. Genom att investera i en svenskregistrerad fond vet du att fonden kontinuerligt granskas av svenska myndigheter.

Lannebos svenska fonder

När du bygger en fondportfölj kan en svensk fond vara ett gott alternativ som grunden i ditt sparande. Lannebo är ett svenskt bolag och samtliga fonder står under Finansinspektionens tillsyn. Av Lannebos 16 aktiefonder investerar 5 av dem i huvudsak i svenska aktier:

Nedan presenterar vi dessa fonder i korthet. Klicka gärna vidare till respektive fond för att ta del av mer information om våra svenska fonder.

Om Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad fond som investerar i mindre och medelstora nordiska bolag, med fokus på Sverige. Såväl svenska som nordiska bolag av mindre storlek har historiskt sett haft en stor tillväxtpotential och presterat bättre än börsen som helhet. Fonden investerar i bolag med ett börsvärde på upp till 1 procent av den svenska börsens sammanräknade börsvärde vid det tillfälle som investeringen görs.

Om Lannebo Småbolag Select

Lannebo Småbolag Select är en fond som investerar i små och medelstora företag. Aktiefonden är aktivt förvaltad och placerar i de nordiska länderna, med speciellt fokus på Sverige. Detta är en specialfond, vilket bland annat betyder att fonden har frihet att placera i ett mindre antal bolag än vanliga aktiefonder.

Om Lannebo Sverige

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond där tonvikten ligger på välskötta bolag med hemvist i Sverige. Flera av dessa företag och också ledande inom sitt område globalt. Detta är en av våra svenska fonder som du kan spara i för att ta del av den utveckling som sker i företag som Alfa Laval, Atlas Copco, Ericsson med flera.

Om Lannebo Sverige Hållbar

Lannebo Sverige Hållbar är en av våra populära svenska fonder. Fonden uppmärksammades nyligen av Privata Affärer som som en ny favoritfond hos affärstidningen. Tidigare har fonden även rekommenderats av Länsförsäkringar och av andra aktörer på finansmarknaden.

Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin och det händer mycket spännande saker på området. Sverige Hållbar är en aktiefond med aktiv förvaltning som i huvudsak investerar i svenska aktiebolag, men även har en mindre andel av fondens kapital placerat i övriga nordiska länder. Fondens förvaltare handplockar bolag som arbetar inom hållbarhet och spås ha en långsiktigt god utveckling.

Om Lannebo Sverige Plus

Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige Plus investerar främst i svenska bolag. Fonden kan samtidigt också investera i nordiska bolag med potential.

Lannebo Sverige Plus har möjlighet att investera 10 procent på utländska marknader. Om förvaltaren bedömer att vissa aktier kommer ha en negativ utveckling, så finns också möjlighet för fonden att blanka aktier. Tanken med blankningarna är att frigöra kapital som istället kan användas för investeringar i bolag med större utvecklingspotential.