SAF-LO – en komplett guide till din tjänstepension

Om du är privatanställd arbetare och arbetar på ett företag med kollektivavtal omfattas du troligtvis av tjänstepensionen SAF-LO. Här går vi på Lannebo igenom allt du behöver känna till om ditt tjänstepensionsavtal.

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Vad är SAF-LO?

SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension som förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO. Om du omfattas av SAF-LO innebär det att din arbetsgivare betalar in tjänstepension till dig, vilket är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du har även rätt att välja till andra förmåner, såsom återbetalningsskydd och familjeskydd.

Vilka omfattas av SAF-LO?

För att ha SAF-LO behöver du vara privatanställd arbetare på en arbetsplats med kollektivavtal. Om så är fallet börjar du tjäna in till din tjänstepension från den månad du fyller 22 år fram tills du är 65.

Läs mer: Tjänstepension – åldersgränser att ha koll på

Hur mycket pengar sätts av om jag har SAF-LO?

Om du har SAF-LO sätter din arbetsgivare av ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (557 250 kronor år 2023), samt 30 procent på lönedelar som överstiger det beloppet. Vissa branscher har dessutom särskilda avtal som innebär att det görs extra avsättningar i form av delpension. Du hittar mer information om branschavtalens villkor hos valcentralen Fora.

När kan jag ta ut min tjänstepension om jag har SAF-LO?

Utbetalningarna av din tjänstepension sker automatiskt när du fyller 65 år. Du kan dock välja att starta utbetalningarna redan från att du fyller 55, alternativt vänta tills efter du är 65. Om du skulle vilja gå på deltid mot slutet av ditt arbetsliv har du möjlighet att göra ett så kallat partiellt uttag och endast ta ut en del av tjänstepensionen. Utbetalningarna sker livsvarigt såvida du inte kontaktar din pensionsförvaltare och väljer en kortare utbetalningsperiod, såsom 5, 10, 15 eller 20 år.

Var placeras pengarna om jag har SAF-LO?

Det är upp till dig att bestämma om din pension ska placeras i en fondförsäkring eller traditionell försäkring. Den främsta skillnaden mellan sparformerna är hur pengarna förvaltas. Med en traditionell försäkring ligger ansvaret att placera pengarna hos försäkringsbolaget. Väljer du däremot en fondförsäkring får du själv bestämma vilka fonder din pension ska placeras i. För att göra dina val loggar du in på valcentralen Foras hemsida. Gör du inte ett eget val placeras pengarna i ett förvalsalternativ hos AMF, vilket är en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd.

Vilka försäkringar ingår i SAF-LO?

Återbetalningsskydd

Om du vill att ditt hopsparade pensionskapital ska tilldelas dina efterlevande om du skulle avlida kan du teckna ett återbetalningsskydd. Att teckna skyddet är kostnadsfritt, men innebär att du avsäger dig rätten till andra sparares arvsvinster eftersom du låter din egen arvsvinst gå till din familj. Återbetalningsskyddet leder därför till att du får en lägre pension än om du inte hade tecknat skyddet.

Familjeskydd

Familjeskydd är ett skydd som innebär att din familj får ett månatligt belopp om du skulle avlida före du fyller 65 år. Familjeskyddet är inte kostnadsfritt utan avgiften dras från pensionspremierna som din arbetsgivare betalar in, vilket betyder att din egen pension blir lägre. Att teckna ett familjeskydd är därför inte att rekommendera om du är ensamstående utan barn.

För att teckna ett familje- eller återbetalningsskydd vänder du dig till valcentralen Fora.

Vanliga frågor om SAF-LO

Vad är avtalspension SAF-LO?

SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattar privatanställda arbetare.

När får man tjänstepension SAF-LO?

Om du har SAF-LO betalar din arbetsgivare in tjänstepension till dig från att du är 22 till 65 år.

Vem har SAF-LO?

Du har SAF-LO tjänstepension om du är privatanställd arbetare och arbetar på ett företag som har kollektivavtal.

Kan jag flytta tjänstepensionen i SAF-LO?

Ja, för att flytta eller göra andra val kring din tjänstepension loggar du in på valcentralen Foras hemsida. Där kan du läsa mer om vilka sparalternativ du har för din pension.