Så här fungerar IPS

Att spara på ett IPS-konto är endast fördelaktigt i några specifika situationer. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om IPS – vad det är, hur det fungerar och vad som krävs för att du ska få göra avdrag på kapitalet som sätts in.

Så här fungerar IPS

Vad är IPS?

IPS är en förkortning för ”individuellt pensionssparande” och är ett bundet pensionskonto. Det kan vara ett alternativ för dig som driver eget företag eller inte får någon tjänstepension genom din anställning.

Hur fungerar individuellt pensionssparande?

Ett IPS-konto är ett bundet pensionskonto, vilket innebär att du inte kan göra utbetalningar från kontot förrän du har uppnått en viss ålder. Syftet med detta är att trygga din ålderdom genom att förhindra att du använder pengarna innan du faktiskt går i pension. I övrigt fungerar IPS ungefär som ett ISK – du bestämmer själv när och hur mycket du ska sätta in, samt om du ska spara i aktier, fonder, andra typer av värdepapper eller använda det som ett vanligt sparkonto. Vissa sparinstitut kan dock ha egna regler kring hur kapitalet får placeras. Jämför därför IPS-konton från flera aktörer så att du är säker på att du kan investera i de värdepapper du vill.

Hur fungerar utbetalningarna från IPS?

Rutiner och regler kring utbetalningar från IPS kan skilja sig beroende på vilket sparinstitut som förvaltar kontot, men vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis under 5 till 20 år. Du behöver dock ha fyllt 55 år för att kunna göra utbetalningar från kontot.

Vem kan spara i IPS?

Nuförtiden är IPS endast ett bra alternativ för dig som inte får tjänstepension av din arbetsgivare eller är egenföretagare eftersom du då får göra avdrag för pensionssparandet i din inkomstdeklaration. Sparformen är särskilt fördelaktig för dig som har en lön som överstiger 46 438 kronor per månad (2023), det vill säga brytgränsen för statlig skatt. Genom att sätta in pengar på IPS-kontot istället för att ta ut dem i lön kan du undvika att betala 50 procent i skatt, eftersom du troligtvis inte kommer att ta ut en pension som är lika hög som din nuvarande lön.

Varför kan jag inte spara i IPS om jag har tjänstepension?

Anledningen till att IPS inte längre är tillgängligt för dig som har tjänstepension är för att du inte får göra skatteavdrag och istället blir dubbelbeskattad. Det är med andra ord inte längre ekonomiskt fördelaktigt. Om du stämmer in på den här profilen och vill pensionsspara privat kan du exempelvis spara på ett ISK eller i en kapitalförsäkring.

Hur fungerar avdraget för IPS?

Avdrag för privat pensionssparande kan endast användas av de som inte har tjänstepension genom sin anställning. Avdraget innebär att du får dra av upp till 35 procent av din lön upp till max 10 prisbasbelopp (525 000 kr år 2023) i samband med att du deklarerar.

Hur beskattas individuellt pensionssparande?

Avkastningsskatt

Kapital på IPS-konton beskattas med en särskild avkastningsskatt. I beräkningen av hur mycket skatt du ska betala används föregående års genomsnittliga statslåneränta, som sedan multipliceras med värdet på ditt pensionssparande den första januari varje år. På detta värde dras sedan en skatt på 15 procent. Du behöver själv inte räkna ut och deklarera skatten utan banken som förvaltar IPS-kontot skickar de aktuella uppgifterna direkt till Skatteverket.

Skatt på utbetalningar

Du behöver även betala skatt i samband med att pensionen betalas ut. IPS beskattas som inkomst av tjänst och den exakta procentsatsen kan därför variera beroende på utbetalningens storlek och var du bor.

Vad händer med mitt IPS om jag skiljer mig?

Till skillnad från allmän pension och tjänstepension är ett IPS-konto inte personligt och ska precis som andra tillgångar ingå i bodelningen om du skiljer dig. Det finns dock undantag, några exempel är om du och din make/maka kommer överens om att det inte ska ingå eller om det finns några ekonomiska omständigheter som gör det oskäligt.

Vad händer med mitt IPS om jag avlider?

Du som har ett IPS-sparande kan utse en eller flera förmånstagare som kontot ska tillfalla om du avlider innan pengarna betalats ut. Ifall du inte gör det kommer kontot att ingå i dödsboet.

Hur gör jag för att öppna ett IPS-konto?

För att öppna ett IPS-konto behöver du vända dig till ett sparinstitut, såsom en bank, ett värdepappersbolag eller ett företag som bedriver värdepappersrörelse. Innan du bestämmer dig för ett alternativ är det viktigt att du jämför sparinstitutens avgifter och undersöker om det finns några specifika regler du behöver förhålla dig till när du sparar hos dem.

Läs mer: Pensionstips

Vanliga frågor om individuellt pensionssparande

Vad betyder IPS?

IPS är en förkortning för individuellt pensionssparande. Det är ett slags bundet sparande som kan utgöra ett alternativ för tjänstepension om du inte får det genom din anställning.

När kan man ta ut pengar från IPS-kontot?

Utbetalningar från IPS-kontot kan som tidigast sättas igång när du är 55 år, du bestämmer själv under hur lång tidsperiod pengarna ska betalas ut.

Vad är ett IPS-konto?

Ett IPS-konto är ett sparkonto som används för privat pensionssparande. Kapitalet som sätts in på kontot är bundet fram tills du uppnår pensionsålder.

Hur beskattas IPS vid uttag?

Kapital från IPS beskattas som inkomst av tjänst i samband med att det betalas ut. Den exakta skattesatsen bestäms utifrån hur stort uttaget är och i vilken kommun du är bosatt.