Så fungerar GTP tjänstepension – en guide

Så fungerar GTP tjänstepension – en guide

Du som arbetar inom kooperationen har antingen en tjänstepension som heter GTP eller KTP. Nedan går Lannebo igenom allt du behöver veta om tjänstepensionsavtalet GTP så att du ska ha koll på vad det innebär i praktiken.

Vad är GTP?

GTP står för Gemensam Tjänstepension och är en kollektivavtalad tjänstepension mellan Fremia och LO. Om du har GTP sätter din arbetsgivare av motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 557 250 kronor från att du är 22 år. På lönedelar som överstiger det beloppet sätter arbetsgivaren av motsvarande 30 procent.

Läs mer: Tjänstepension – åldersgränser att ha koll på

Vem omfattas av GTP?

GTP omfattar dig som är arbetare eller personlig assistent inom kooperationen och har en arbetsgivare som är medlem i Fremia. Om du är född efter 1981 och är tjänsteman är det sannolikt att du istället har tjänstepensionen KTP 1.

Var placeras pengarna om jag har GTP tjänstepension?

Om du inte gör ett aktivt val kring din tjänstepension placerar valcentralen Pensionsvalet pengarna i en traditionell försäkring hos Folksam Liv. Ifall du hellre vill bestämma själv vilka fonder pensionen ska placeras i kan du byta till en fondförsäkring, det gör du genom att logga in på Pensionsvalets hemsida. Tänk dock på att jämföra de olika försäkringsbolagens avgifter så att du väljer det billigaste alternativet.

När kan jag börja ta ut min pension om jag har GTP?

Utbetalningarna av din tjänstepension börjar automatiskt när du fyller 65 år, men du kan börja ta ut från tjänstepensionen redan när du är 55. Pensionen betalas ut så länge du lever om du inte kontaktar ditt försäkringsbolag och väljer en kortare utbetalningsperiod.

Vilka försäkringar och förmåner ingår i GTP?

Återbetalningsskydd
Det är upp till dig att bestämma om du vill att det ska ingå ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Ett sådant skydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till dina efterlevande om du skulle avlida innan du går i pension. Att inte teckna ett återbetalningsskydd leder till en högre pension eftersom du får ta del av andra sparares pensionsrätter.

Familjeskydd
Så länge du är anställd omfattas du av ett familjeskydd som ger din familj rätt till ekonomisk ersättning om du skulle avlida. Skyddet ingår i ditt kollektivavtal och påverkar inte storleken på din pension.

Avtalsgrupplivförsäkring
Om du avlider innan du är 65 år och arbetar minst 16 timmar i veckan kan dina efterlevande ha rätt till ersättning från avtalsgrupplivförsäkringen (AGL). Storleken på beloppet beror på hur gammal du är när du avlider samt vilka dina förmånstagare är.

Vanliga frågor om GTP

Vad står GTP för?

GTP är en förkortning för Gemensam Tjänstepension, vilket är en avtalspension för dig som är anställd inom kooperationen.

Vad är avtalspension GTP?

GTP är en kollektivavtalad tjänstepension för arbetare som omfattas av Fremias och LO:s avtalsförsäkringar.

Var kan man se sin tjänstepension?

För att se hur mycket tjänstepension du hittills har sparat ihop via din anställning loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida.

Är GTP en premie- eller förmånsbestämd tjänstepension?

GTP är premiebestämd, vilket innebär att arbetsgivaren sätter av ett visst belopp till tjänstepensionen utifrån storleken på den anställdes lön.