Så påverkar vi

Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vår kultur leder oss

Göran Espelund, styrelseordförande i Lannebo, berättar om hur vårt starka arbetssätt kom till – och varför äkta aktiv förvaltning gör skillnad både för fondsparare, investerade bolag och samhället.

_DSC8571 rgb

Göran Espelund, grundare och styrelseledamot Lannebo

Företagskulturen är allt. Helt enkelt för att den bestämmer färdriktningen i vardagen, som en kollektiv magkänsla. Jag är oerhört stolt över vår kultur på Lannebo, och att de principer som gällde för 20 år sedan när vi startade bolaget fortfarande gäller.

I vår bransch finns det många som betonar hur viktigt det är att vara konsekvent och tänka långsiktigt. För oss på Lannebo är detta mycket mer än bara vackra ord, det är hela vårt dna och hänger tätt ihop med vårt arbetssätt. När våra förvaltare investerar i ett bolag är det också de som gör analysen. De sätter sig noga in i vilka utmaningar och trender som gäller. Hur ser konkurrenssituationen ut? Vad har produkterna för möjlighet att klara sig i framtiden? Är affärsmodellen hållbar? Våra förvaltare vänder bokstavligen på varenda liten sten, ett engagemang som också skapar ovärderlig kunskap om bolagen.

Av samma anledning väljer vi bort bolag eller hela branscher som är svåra att värdera och räkna på, och där vi vet väldigt lite om hur produkterna kommer att klara sig i framtiden. Det är så vi arbetar: Med äkta aktiv förvaltning och målsättningen att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. I dag, när många höjer sina röster för index- och robotförvaltning, är det viktigt att poängtera skillnaden. Våra förvaltare ser möjligheter och operationella risker som en robot aldrig kan göra, inte minst när det kommer till hållbarhet.

Vi pratar hela tiden med bolagen som vi investerar i, håller oss underrättade om utvecklingen men föreslår också förändringar och förbättringar. Under 2022 deltog vi i 27 valberedningar och röstade på hela 147 bolagsstämmor. Den dialogen kan man aldrig överlåta till en algoritm.

Vi är övertygade om att bolag med hållbara affärsmodeller är mer lönsamma, och i arbetet med att identifiera dem har vår kultur en avgörande betydelse. Det är ingen tillfällighet att vår fond Lannebo Sverige Plus har vunnit många priser de senaste fem åren, senast bästa riskjusterade avkastning de senaste 3 åren (2020-2022) i Refinitiv Lipper fund Awards. Eller att vi utsågs till Best Equity House Sweden 2019 av Morningstar.

Våra medarbetare söker hela tiden efter nya kunskaper, det sitter i väggarna hos oss. Hållbarhet är helt integrerat i allt vi gör, och då är det också möjligt att på riktigt göra skillnad, såväl för våra kunder som för samhället och miljön, och något finare är svårt att önska sig. Den kraften finns i Lannebo och hos våra medarbetare.

Fondspararnas röst

Hur ska man som enskild sparare kunna påverka vad som händer i bolagen? Maria Nordqvist, senior hållbarhetsexpert på Lannebo, om ansvaret att förvalta andra människors pengar.

_39R9317

Maria Nordqvist, senior hållbarhetsexpert Lannebo

En av våra viktigaste uppgifter som aktiv ägare är att tillvarata andelsägarnas intressen. Som enskild sparare är det svårt att utöva inflytande, därför ligger det på oss som fondbolag att göra det åt dig. På Lannebo arbetar vi aktivt för att bolagen ska ha så bra styrning som möjligt. Vi har bland annat deltagit i valberedningar sedan 2004. Det är en skyldighet men också ett privilegium.

Genom valberedningarna lägger vi på årsstämman fram förslag gällande styrelseledamöter, styrelsearvoden och annat som hör årsstämman till. Vi deltar i ungefär 30 valberedningar i bolag där vi tillhör de större ägarna. Posten i valberedningen bemannas huvudsakligen av den förvaltare som valt att investera i bolaget. För oss är ägararbetet en integrerad del av förvaltningen. Utöver engagemang i valberedningar har vi kontinuerliga dialoger med bolagen och röstar på bolagsstämmor i över 100 innehav årligen. Där är det också förvaltarna själva som deltar.

Ägarstyrning handlar i grund och botten om att säga vad man tycker. Sen har man ju inte mer tyngd för sina åsikter än vad man har röster i bolaget. Ibland kanske vi har en åsikt som avviker från huvudägarens, men det är en del av analysen. Vi undviker att investera i bolag som vi tycker har dåliga huvudägare.

Ständig utveckling

Hur gör Lannebo för att pusha bolagen i rätt riktning? Förvaltaren Johan Lannebo berättar om ett systematiserat hållbarhetsarbete, påverkansdialoger och konsten att ställa rätt frågor.

Johan Lannebo, Lannebo

Johan Lannebo, förvaltare och styrelseordförande Lannebo

Som man frågar får man svar. Det är något som vi på Lannebo alltid har tagit fasta på i kontakten med bolag som vi investerar i. Vi gillar helt enkelt att vara frågvisa, för vi vet att det är en garanti för att bättre nå fram med våra åsikter och kunna påverka bolagen i rätt riktning. Det ligger i vår natur. Vi märker också att det är uppskattat bland bolagen. Därför har vi sedan lång tid tillbaka sett till att systematisera hållbarhetsarbetet. Ett bra exempel på detta är våra påverkansdialoger. Vi går självklart igenom alla bolag som vi har innehav i och håller oss informerade om utvecklingen. I utvalda bolag tar vi det ett steg längre. I de bolag där Lannebo har en större ägarandel eller där det är något vi tycker borde förändras, så tar vi initiativ till en påverkansdialog. Det kan handla om allt från bolagsstyrning, socialt ansvar och uppförandekodsfrågor, till hur leverantörerna behandlas eller vilka miljömål som har satts upp. Ibland är det bolagsspecifikt, andra gånger är det generella frågor som Lannebos förvaltare tillsammans med vår hållbarhetsansvarige diskuterar med företagsledningarna. Om vi vill sätta extra tryck i våra åsikter kan vi också involvera andra ägare, allt för att bolagen i det långa loppet ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt.

Det är så vi jobbar. Vi är engagerade, organiserade och detaljorienterade. Jag brukar internt säga att det handlar om att “vara på!”, att inte ge sig utan att hela tiden vilja hitta de bästa lösningarna.

Här vill jag gärna framhålla Maria Nordqvist, som är senior hållbarhetsexpert på Lannebo, och som på ett väldigt bra sätt har drivit på utvecklingen. Det är också kul att konstatera att det finns ett fantastiskt engagemang bland alla våra medarbetare kring hållbarhet.

Rätt ofta händer det att vi får feedback från bolagen som vi investerar i där de säger “Ni är de första som frågar efter detta”. Det gör mig lite extra stolt, för det är också ett kvitto på att vi jobbar rätt och att vårt arbete verkligen gör skillnad.

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Vi ringar in nio viktiga faktorer i vår aktiva förvaltning som gör skillnad.