Pensionsval – en guide från Lannebo

Att göra medvetna val för din tjänstepension är ett enkelt sätt att se till att du och dina närstående får ut så mycket som möjligt av förmånen. I den här guiden berättar vi mer om vilka individuella val du kan göra och vad som är viktigt att känna till när du gör dem.

Pensionsval – en guide från Lannebo

Vad är pensionsval?

Pensionsval är de personliga val du kan göra för din tjänstepension så att förmånen anpassas efter din livssituation. Några exempel är var och hur de inbetalda pengarna ska placeras och om det ska ingå något efterlevandeskydd. Anledningen till att dessa frågor är viktiga att fundera över är dels att dina val kan påverka storleken på din pension, dels vara avgörande för dina familjemedlemmars livskvalitet om du skulle gå bort.

Läs mer: Pensionstips

Vilka pensionsval kan jag göra?

Placering av tjänstepension

Om din tjänstepension är förmånsbestämd har du möjlighet att välja vilken typ av kapitalförsäkring den ska placeras i. Gör du inget val placeras den i en så kallad traditionell försäkring som anpassas efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Om du vill ha större kontroll över din pension kan du välja en fondförsäkring, då får du möjlighet att själv handplocka vilka fonder du ska spara i. Det gör att du kan anpassa sparandets risknivå utifrån när du planerar att gå i pension, vilket är särskilt viktigt om du vill jobba några år extra. Genom att bibehålla en högre risknivå ökar nämligen chansen till högre avkastning, men innebär också att sparandets värde kan svänga mer på kort sikt. Tänk dock på att jämföra avgifterna för olika försäkringar så att du inte betalar mer än du faktiskt behöver.

Läs mer: Placera tjänstepensionen på bästa sätt

Efterlevandeskydd

I kollektivavtalade tjänstepensioner ingår olika typer av efterlevandeskydd som syftar till att skydda dina anhöriga om du skulle gå bort. Villkoren för dessa kan dock variera och därför behöver du kolla upp vad som gäller i ditt fall. Något som är viktigt att känna till om många efterlevandeskydd är att de medför att din egen pension blir lägre till följd av avgifter eller att du avsäger dig rätten till andra försäkringstagares arvsvinster. Att teckna efterlevandeskydd är därför främst aktuellt om du har barn som inte kan försörja sig eller en partner som skulle få ekonomiska problem om du gick bort.

Vanliga frågor om pensionsval

Vad innebär pensionsval?

Med begreppet pensionsval avses vanligtvis de individuella val du kan göra för din tjänstepension så att förmånen anpassas efter smak och behov.

Hur gör man pensionsval?

För att göra olika pensionsval vänder du dig till den valcentral som administrerar din tjänstepension.

Vem kan göra pensionsval?

Tjänstepensionen är personlig och därför är det endast förmånstagaren som har möjlighet att göra individuella val för sin pension.

När kan man göra pensionsval?

I de flesta fall kan du ändra dina val fram till dess att utbetalningarna av tjänstepensionen startat. Kontakta din valcentral för att ta reda på vad som gäller för just dig.