Pensionstips

Det inte bara din premiepension som du har möjlighet att påverka för att din pension ska bli så hög som möjligt, många har också möjlighet att påverka sin tjänstepension. I den här artikeln får du Lannebos bästa tips för en bättre framtid – med fokus på tjänstepensionen.

Pensionstips

Vad är tjänstepension?

Förenklat består pensionen av tre delar: allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension.

Tjänstepension är den del som betalas av din arbetsgivare och kan se olika ut beroende på var du arbetar. Om din arbetsplats har kollektivavtal eller om du jobbar inom kommun, region eller statligt kan du vara säker på att du får tjänstepension. Arbetar du däremot för en privat arbetsgivare kan det vara bra att dubbelkolla att du får individuell tjänstepension. Får du inte det behöver du spara mer privat för att kompensera för detta.

Därför är tjänstepensionen så viktig

Även om den allmänna pensionen utgör en stor del av dina totala pensionsavsättningar är tjänstepensionen för många en mycket viktig del. Ofta är det också så att man inte kan tala om tjänstepensionen som en del, om du har bytt arbetsgivare några gånger har du sannolikt flera olika tjänstepensioner på olika ställen.

Anledningen till att tjänstepensionen är så viktig för många är bland annat att den allmänna pensionen har ett tak. År 2022 ligger taket vid inkomster över 44 375 kronor/månad. Inkomster över detta tak påverkar alltså inte din allmänna pension.

Får du inte tjänstepension via din arbetsgivare eller har eget företag, bör du spara runt 5 procent av din lön för att kompensera detta.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring

Så väljer du fonder för din tjänstepension

Beroende på hur gammal du är och var du arbetar har du antingen en premiebestämd eller en förmånsbestämd tjänstepension. Om du har en förmånsbestämd tjänstepension innebär det att du vet hur mycket pengar du kommer att få som pensionär och du kan inte påverka detta genom att själv välja hur pengarna ska placeras.

Om du däremot har en premiebestämd tjänstepension har du ofta möjlighet att placera hela eller delar av din tjänstepension i en fondförsäkring. Men detta kräver i regel ett aktivt val. Om du inte agerar alls kommer tjänstepensionen att placeras i en så kallad traditionell försäkring, och pensionsbolaget kommer då att investera pengarna i aktier, räntebärande papper och fastigheter. Något som är bra att känna till om den traditionella fondförsäkringen är att risken och den förväntade framtida avkastningen generellt sett är lägre än för aktiefonder.

Därför är det för många som har långt kvar till pensionen en god idé att placera i en fondförsäkring med aktiefonder. Exakt vilka fonder som är valbara för just dig beror på vilket pensionsbolag du har, men de flesta större pensionsbolag erbjuder Lannebos fonder i sina fondförsäkringar. För att se dina tjänstepensionsförsäkringar och göra ett aktivt pensionsval loggar du in på valcentralen med ditt bank-ID.

Tjänstepension och risknivå

Den risknivå du väljer för ditt sparande har stor betydelse för storleken på din slutgiltiga pension. Högre risk innebär större värdesvängningar på kort sikt, men också potentiellt högre avkastning. Hög risk passar bäst om du är yngre än 60 år eller har mer än 5 år kvar till pensionen, och i det fallet är en aktiefond ett bra val för att du ska få bästa möjliga avkastning på ditt sparande. Om du däremot närmar dig pensionsutbetalning kan det vara bättre att placera tillgångarna i fonder med lägre risknivå.

När ska man börja spara till pensionen?

Det är aldrig för tidigt att börja spara till pensionen, och en liten summa är bättre än ingen alls. Även små sparbelopp kan med tiden växa sig riktigt stora. Börja med att logga in på Minpension för att få en överblick över din situation.

Vanliga frågor kring tjänstepension

Hur mycket får man i tjänstepension?

Det beror dels på hur länge du arbetat, vilket tjänstepensionsavtal du haft och hur värdetillväxten för ditt kapital har varit.

Är tjänstepensionen viktig?

Ja, tjänstepensionen kommer med största sannolikhet att göra stor skillnad för din ekonomiska situation när du blir pensionär.

Hur kan jag påverka min tjänstepension?

För att få hög avkastning på ditt sparande kan du byta till en fondförsäkring där du själv bestämmer vilka fonder du ska placera i

Bör jag välja en fond med hög risknivå för min tjänstepension?

Ja, om du har mer än 5 år kvar till pension har du mycket att tjäna på att välja en fond med hög risknivå, såsom en aktiefond.