Så fungerar en traditionell försäkring – en guide

En traditionell försäkring är en trygg och skattemässigt förmånlig sparform för dig som vill spara privat eller genom ditt företag. I den här guiden reder vi ut vad som kännetecknar traditionella försäkringar så att du ska kunna avgöra om det är ett alternativ som passar dig.

Så fungerar en traditionell försäkring – en guide

Vad är traditionell försäkring?

En traditionell försäkring är en typ av kapitalförsäkring som används för att handla sparprodukter som aktier, räntebärande papper, fastigheter och alternativa investeringar. Jämfört med andra kapitalförsäkringar har traditionella försäkringar en lägre risk och ansvaret att förvalta och placera kapitalet ligger hos försäkringsbolaget. Vanligtvis ingår någon form av garanti på dina inbetalningar, men de exakta villkoren varierar hos olika försäkringsbolag.

Läs mer: Tjänstepension

Hur fungerar en traditionell försäkring?

I praktiken fungerar en traditionell försäkring som ett sparkonto där försäkringsbolaget placerar det insatta kapitalet i olika sparprodukter. Majoriteten av alla traditionella försäkringar omfattas av någon form av garanti, till exempel en andel av det insatta kapitalet. Om försäkringsbolaget genererar avkastning utöver garantin kommer denna fördelas mellan dig och andra försäkrade. Storleken på återbäringen är direkt kopplad till marknadsläget och det totala kapitalets utveckling, vilket betyder att återbäringsräntan kan variera från år till år.

Läs mer: Jämför kapitalförsäkringar för din tjänstepension

Hur skiljer sig en traditionell försäkring från en fondförsäkring?

Traditionella försäkringar skiljer sig från fondförsäkringar på flera sätt – inte minst vad gäller risk och vem som bär ansvaret för att placera pengarna. Med en fondförsäkring får du själv bestämma i vilka fonder dina pengarna placeras och kan därmed skräddarsy risknivån efter dina specifika sparmål. Om du inte vill handplocka fonder kan du dock välja försäkringens entrélösning, vilket är en portfölj som satts ihop av försäkringsbolaget. Generellt sett har fondförsäkringar en betydligt högre aktieandel än traditionella försäkringar. Detta skapar bättre förutsättningar för högre avkastning på lång sikt, men innebär också att sparkapitalets värde kan svänga mycket från dag till dag.

Läs mer: Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

För- och nackdelar med traditionella försäkringar

Fördelar:

 • Garanti ingår i försäkringen. Det gör att du kan känna dig trygg med att du kommer att få tillbaka en del av kapitalet du investerar – oavsett marknadens utveckling.
 • Traditionella försäkringar innehåller en lägre aktieandel än exempelvis fondförsäkringar, vilket gör att värdet ligger på en mer stabil nivå.
 • Eftersom försäkringsbolaget sköter placeringarna åt dig slipper du lägga tid och energi på att sätta dig in i vad du ska investera i.
 • I vissa fall kan du få återbäringsränta om försäkringsbolagets investeringar har genererat avkastning utöver garantin.

Nackdelar:

 • Historiskt sett har traditionella försäkringar inte genererat lika hög avkastning som fondförsäkringar eftersom portföljen inte innehåller en lika stor andel aktier.
 • Portföljens risk kan bli för låg om du har en lång sparhorisont, exempelvis om du planerar att använda pengarna om tio år eller mer.
 • Du har ingen möjlighet att bestämma inriktning för ditt sparande, vilket kan få konsekvensen att du investerar i branscher som inte går i linje med dina värderingar.
 • Eftersom ansvaret att placera pengarna ligger på försäkringsbolaget kan du inte skräddarsy din portfölj utifrån ett visst sparmål.

Så beskattas en traditionell försäkring

Med en traditionell försäkring behöver du inte betala inkomstskatt i samband med utbetalningarna, istället ansvarar försäkringsbolaget för att betala en årlig schablonskatt som beräknas utifrån försäkringens kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är försäkringens värde vid årets ingång, samt hela värdet av insättningarna du gör under den första delen av året och halva värdet av insättningarna den andra delen. Detta belopp multipliceras med föregående års statslåneränta ökad med 1 procentenhet, och avrundas sedan ner till helt hundratal kronor. Därefter dras en skatt på 30 procent, ofta direkt från försäkringskapitalet. År 2023 är skattesatsen 0,882 procent (0,3 x 2,94 procent).

När ska jag välja en traditionell försäkring?

Att spara i en traditionell försäkring passar dig som vill:

 • använda pengarna inom tio år
 • undvika att försäkringskapitalets värde svänger
 • att ansvaret att förvalta och placera pengarna ska ligga hos försäkringsbolaget
 • ha någon typ av garanti.

Avgifter för traditionella försäkringar

Många försäkringsbolag tar inte ut någon avgift när du sparar i en traditionell försäkring, utan drar istället sina förvaltningskostnader från bolagets totala förvaltade kapital. Detta ger dock en lägre återbäringsränta.

Vad händer med min traditionella försäkring när jag dör?

I kapitalförsäkringar, inklusive traditionella försäkringar, ingår alltid återbetalningsskydd. Ett återbetalningsskydd innebär att försäkringskapitalet tilldelas ditt dödsbo, alternativt din/dina valda förmånstagare, om du skulle avlida innan pengarna betalas ut. Skyddet är inte kostnadsfritt utan försäkringsbolaget tar ut en årlig avgift som baseras på din ålder.

Vanliga frågor om traditionella försäkringar

Vad är bäst; traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Om en fondförsäkring eller traditionell försäkring är bäst beror på din sparhorisont och hur hög risk du är beredd att ta för högre avkastning. Det varierar därmed för olika personer.

När lönar det sig med traditionell försäkring?

Att välja en traditionell försäkring är vanligtvis det bästa alternativet om du planerar att använda pengarna inom 10 år och inte vill att kapitalets värde ska svänga särskilt mycket.