Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

Vid vilken ålder kan man ta ut tjänstepensionen? Kan man ta ut tjänstepensionen under 10 år? Kan man ta ut tjänstepension som en klumpsumma? Frågan om när och hur man ska ta ut pensionen är ett klurigt område. Läs vidare så ska vi försöka bena ut frågan om hur man bäst lägger upp sitt uttag av tjänstepensionen.

Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

När ska du börja plocka ut pensionen? Hur länge tänker du dig att du behöver pension? När man pratar om pensionen hamnar man ofrånkomligen i krassa frågor om livets slutskede, men uttaget av pensionen är även klurigt rent matematiskt – och därför så intressant! Innan vi går in på tjänstepensionen ska vi lägga fast vad som gäller för den allmänna pensionen. De hänger nämligen ihop.

Vad gäller för uttag av den allmänna pensionen?

Den mest grundläggande insikten när man planerar sitt allmänna pensionsuttag är detta: Ju längre man väntar, desto mer får man ut, per månad.

Om du tittar på en pensionsprognos, till exempel på MinPension.se, ser du att för varje ytterligare år som du skjuter upp uttaget av pensionen ökar storleken på månadsutbetalningarna märkbart. Det beror på att två faktorer samverkar och förstärker varandra: Dels jobbar du längre och tillför mer kapital till pensionen. Dels förkortar du din tid som pensionär och minskar antalet utbetalningar som den insparade pensionen ska räcka till. Mer pengar på kortare tid, alltså. Så fungerar den allmänna pensionen, men för tjänstepensionen gäller delvis andra principer.

Vad gäller för uttag av tjänstepensionen?

Resonemanget ovan gäller alltså för den allmänna pensionen, där utbetalningarnas storlek bestäms av din förväntade livstid. Principen för den allmänna pensionen är ju att det ska fortsätta att komma in pengar på bankkontot så länge du lever, och pensionssystemet vill helst undvika att betala ut mer än du har jobbat ihop.

Samma princip kan även gälla för din tjänstepension – om du väljer det. Det kallas livsvarigt uttag av tjänstepension. Men för tjänstepensionen kan du även välja att ta ut hela beloppet under en bestämd tid, och sedan är den pensionen slut. Du väljer själv om du vill ta ut tjänstepensionen under en viss tid eller livsvarigt, men när valet en gång är gjort kan det inte ändras.

Att ta ut hela tjänstepensionen under en begränsad tid har en nackdel jämfört med livsvarigt uttag, i så måtto att pensionen på det senare sättet aldrig tar slut. Men begränsad löptid har också en fördel, nämligen att du på så vis hinner få ut hela beloppet och hinner använda pengarna innan det är för sent. Kalkylen för livsvarigt uttag leder ofta till att det finns en slant kvar när du är borta. Det ingår i kalkylen. Dock kan du se till att din innestående tjänstepension går i arv till dina anhöriga, så kvarstående belopp inte går ”förlorat”.

Ta ut delar av tjänstepensionen i olika takt

I korta drag är tjänstepensionen alltså en extra inkomst som du kan välja att åtnjuta under en viss tid, till exempel tio år, och när den perioden är slut går du ner på allmän pension. Det kan bli ett ganska abrupt inkomstbortfall när tjänstepensionen tar slut och du faller tillbaka på den allmänna pensionen.

I praktiken har man dock ofta ett antal olika pensionsförsäkringar i sin tjänstepension, från olika anställningar, och man kan i så fall göra olika uttagsval för de olika försäkringarna, så att de gemensamt och tillsammans med den allmänna pensionen ger en mjuk och balanserad ”utbetalningsprofil” över de kommande årtiondena.

Räkna med andra inkomster

Till inkomsten under pensionsåren kommer även eventuella besparingar. Det är viktigt att ta med det i beräkningarna av pensionsuttaget. Besparingarna kan bidra till din inkomst dels genom räntor och avkastning, dels även genom rena uttag. Det finns ingen oskriven lag som säger att man måste dö rik, utan du har alla möjligheter att ”slösa bort” ditt livs sparade kapital under pensionsåren.

De här besparingarna kan förstås till en del bestå av oförbrukad tjänstepension. Det är en aspekt som man inte heller ska tappa bort, att överskjutande pensionsutbetalningar kan sparas och investeras och på så sätt ge avkastning under kommande år när tjänstepensionen är slut. Det gäller att skilja på uttagen pension och använd pension.

hållbara fonder

Tjänstepension – ålder då man kan börja ta ut pensionen

Vad som gäller för uttag av tjänstepensionen styrs av pensionsavtalet som reglerar den försäkring (eller de försäkringar) där du eller dina arbetsgivare har betalat in pensionsavsättningar. Inom vissa ramar brukar reglerna tillåta att man själv bestämmer när man ska börja plocka ut sin tjänstepension och under hur lång löptid den ska betalas ut. En vanlig regel är att man kan börja ta ut tjänstepensionen efter 55 år fyllda.

Partiellt uttag av tjänstepensionen

Förutom att du ofta kan välja vid vilken ålder du ska börja ta ut tjänstepensionen är det vanligt att du under en tid också kan kombinera tjänstepensionen med deltidsarbete. Du tar då bara ut en del av tjänstepensionen, så kallat partiellt uttag.

Vilken pension ska man ta ut först?

Det finns många sätt att kombinera olika pensionsuttag. När det gäller den allmänna pensionen kan du välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet eller bara en del av det, och du kan ändra storleken på dina månatliga uttag när du vill. Du kan välja att bara ta ut premiepensionen, och du kan pausa hela pensionsuttaget under en period. Du kan även börja plocka ut en del av den allmänna pensionen medan du fortsätter jobba deltid. Ovanpå det kommer dina olika tjänstepensioner, som du kan välja att plocka ut oberoende av varandra under kortare eller längre perioder, som vi har beskrivit tidigare.

Allt som allt finns alltså många kranar att vrida på för att få en pensionsutbetalning som är anpassad till dina behov och övriga inkomster. Vilken pension du ska ta ut först blir då beroende av hela bilden.

Kan man ta ut tjänstepensionen på 10 år?

Ja, det är vanligt att avtalet för en tjänstepension tillåter att man tar ut hela beloppet under till exempel en tioårsperiod. Det har också blivit vanligare att man gör just det. En möjlighet som lockar många är att ta ut pensionen under kort tid och investera den, för att på så sätt skapa ett kapital som man själv råder över under åren framöver.

En fara med att plocka ut hela tjänstepensionen under kort tid är att dina månadsbetalningar sedan kommer att sjunka betydligt, och det kan bli svårt att klara den löpande ekonomin. Det här problemet ökar i betydelse i takt med att vi lever allt längre. Ett alternativ som tar hänsyn till det är det som kallas ”livsvarigt uttag”. Det innebär att man väljer att få ut tjänstepensionen under resten av livet. Det blir förstås mindre per månad i början, men i gengäld högre och mer förutsägbara utbetalningar senare i livet.

Kan man ta ut hela tjänstepensionen på en gång?

Nej. Att plocka ut hela tjänstepensionen i en klumpsumma kallas ”återköp” och är inte tillåtet enligt lag. Tjänstepensionen kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas.