Avkastningsskatt för tjänstepension – så fungerar det

Har du funderat på hur och när pengarna som sätts av till din tjänstepension ska beskattas? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om avkastningsskatt för tjänstepension.

Avkastningsskatt för tjänstepension – så fungerar det

Vad är avkastningsskatt för tjänstepension?

Avkastningsskatt är en schablonskatt som dras från din ihopsparade tjänstepension varje år, vanligtvis i början på året. Trots namnet beräknas skatten inte utifrån den avkastning du gjort, utan från skatteunderlaget samt föregående års genomsnittliga statslåneränta.

Läs mer: Skatt på pension & Ta ut tjänstepension

Hur fungerar avkastningsskatt för tjänstepension?

Som försäkringstagare behöver du själv inte räkna ut eller betala in avkastningsskatten till staten, det ansvarar det försäkringsbolag som förvaltar din pension för. Det skatteunderlag som beräkningen av avkastningsskatten baseras på är försäkringskapitalets värde vid årets ingång. För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.

Formel för beräkning av avkastningsskatt för tjänstepension:
Skatteunderlag x 0,15 x föregående års statslåneränta

Räkneexempel:
Din ihopsparade tjänstepension uppgår till 650 000 kronor vid årets ingång, vilket ger ett skatteunderlag på 97 500 (650 000 x 0,15) kronor. Denna summa multipliceras sedan med föregående års statslåneränta, vilket är 2,62 procent för år 2024. Det innebär att försäkringsbolaget drar 2 554 kronor (97 500 x 0,0262) från ditt pensionskapital.

Läs mer: Vad innebär kapitalförlust?

Vanliga frågor om avkastningsskatt för tjänstepension

Hur mycket är avkastningsskatten på tjänstepension?

Skattesatsen för avkastningsskatten är 15 procent av föregående års genomsnittliga statslåneränta, och varierar därför från år till år.

Hur betalas avkastningsskatten för tjänstepension?

Avkastningsskatten dras automatiskt från ditt pensionskapital, du behöver alltså inte göra något själv.

Varför betalar man avkastningsskatt på tjänstepension?

Det beror på att tjänstepensionen placeras i en försäkring, och enligt lag ska avkastningsskatt appliceras på alla typer av pensionsförsäkringar.