Vad är flexpension (deltidspension / delpension)?

Flexpension, eller deltidspension, är en förmån som är utformad för att ge dig som anställd mer flexibilitet mot slutet av ditt arbetsliv, genom möjligheten att gå ner i arbetstid samtidigt som du får extra insättningar till din tjänstepension.

Flexpensionen består av två delar: extra pengar till din tjänstepension och möjligheten att minska din arbetstid i slutet av ditt yrkesverksamma liv. Dessa två delar är inte beroende av varandra, vilket innebär att du kan dra nytta av extra avsättningar till din pension även om du inte väljer att minska din arbetstid .

För att vara berättigad till flexpension måste du vara anställd på en arbetsplats som har kollektivavtal, och det är din arbetsgivare som betalar in den extra premien till din tjänstepension.

Flexpension ingår numer i de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner. Den innebär dels att arbetsgivaren gör större avsättningar till din tjänstepension, dels att din rätt att gå ner i tid innan din pension utökas. Det är upp till dig att bestämma om din flexpension ska användas till att förstärka din pension eller göra ditt arbetsliv mer flexibelt. Du kan även välja att avstå från flexpensionen till förmån för en högre lön.

Detaljerna kring hur flexpensionen fungerar, inklusive storleken på avsättningarna och möjligheten att minska arbetstiden, kan variera beroende på ditt kollektivavtal. Därför är det viktigt att du tar kontakt med den pensionsansvariga på din arbetsplats eller ditt fackförbund för att få information som är relevant för just din situation.

Läs mer: Tjänstepension och ålder – åldersgränser att ha koll på

Vad är flexpension (deltidspension / delpension)?

Hur fungerar flexpension?

Flexpension innebär att det sätts av en summa motsvarande en viss procentsats av din lön till din tjänstepension – utöver det avtal som ligger i grunden. Den exakta procentsatsen varierar beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, men vanligtvis ligger nivån på 0,4 – 2 procent av lönen. De flesta fackförbund har dock som målsättning att få upp flexpensionen till 2 procent.

Vem har rätt till deltidspension / flexpension?

För att få flexpension behöver du omfattas av ett kollektivavtal där den ingår. År 2023 ingår flexpension i följande avtal:

 • ITP1 och ITP2
 • PA16 avdelning 1 och 2
 • AKAP-KR, AKAP-KL och KAP-KL
 • SAF-LO

För- och nackdelar med flexpension

Fördelar

 • Det avsätts mer pengar till din tjänstepension, vilket förbättrar din ekonomiska trygghet när du blir äldre.
 • Flexpension ger dig större möjlighet att bestämma över din egen tillvaro och gör att du kan lägga mer tid på annat än ditt arbete.
 • Att gå ner i tid kan leda till att du orkar arbeta längre, vilket ökar din allmänna pension.
 • Om du känner att du har tillräckligt hög pension utan flexpensionen kan du i vissa fall avstå från den och istället få högre lön. Det är dock inte alla arbetsgivare som erbjuder detta.

Nackdelar

 • Om du inte har haft flexpension i mer än 20–30 år kommer summan du har hunnit spara ihop inte räcka till att försörja dig eller kompensera för förlorad inkomst om du går ner i tid.
 • Att arbeta deltid istället för heltid minskar din pensionsgrundande inkomst
  , vilket i sin tur kan ge dig lägre allmän pension, a-kassa och sjukpenning.

Viktigt att känna till om flexpensionen

 • Ur ett skatteperspektiv är det mer fördelaktigt att vänta med att ta ut pensionen eftersom skattesatsen blir lägre ju äldre du är.
 • Det är inte självklart att din arbetsgivare kommer att godkänna att du går ner till deltid trots att du har flexpension i din tjänstepension. De måste dock ha mycket goda skäl till att avslå din ansökan.
 • Flexpension ska inte förväxlas med löneväxling, som är en individuell lösning där du avsätter mer pengar till din pension. Detta är endast fördelaktigt om du har en lön som överstiger 50 000 kronor efter löneväxlingen.

Läs mer: Så fungerar efterlevandeskydd för tjänstepensionen

Vanliga frågor om flexpension

Vem har rätt till flexpension?

Du får flexpension om du har ett kollektivavtal där förmånen ingår. Om så inte är fallet kan du löneväxla, vilket innebär att du byter en del av din lön mot högre tjänstepension.

Hur mycket flexpension får man?

Det avsätts motsvarande 0,4-2 procent av din lön till flexpensionen, den exakta procentsatsen beror på vilket avtal du omfattas av.

När får jag gå ner i arbetstid med flexpension?

Vid vilken ålder du har rätt att gå ner i arbetstid beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Läs i ditt avtal vad som gäller för dig.

Kan jag avstå från flexpension?

Ja, om din arbetsgivare ger dig den möjligheten kan du avstå från din flexpension och istället få högre lön.

Kan man få delpension som privatanställd?

Ja, som privatanställd kan du ha rätt till delpension (flexpension) om du omfattas av ett kollektivavtal som inkluderar denna förmån. Om du omfattas av ITP1 eller ITP 2 sker avsättningarna till befintliga pensionsplaner, och du behöver inte göra något särskilt för att få denna extra premie till din tjänstepension