Vad innebär flexpension?

Flexpension är en relativt ny förmån som ger dig mer tjänstepension och större möjlighet att bestämma över din tid när du blir äldre. I den här artikeln reder vi ut vad flexpension är, hur den fungerar och vilka konsekvenser det kan medföra om du plockar ut din pension tidigt.

Vad innebär flexpension?

Vad är flexpension?

Flexpension, eller deltidspension, är en förmån som numera ingår i de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner. Den innebär dels att arbetsgivaren gör större avsättningar till din tjänstepension, dels att din rätt att gå ner i tid innan din pension utökas. Det är upp till dig att bestämma om din flexpension ska användas till att förstärka din pension eller göra ditt arbetsliv mer flexibelt. Du kan även välja att avstå från flexpensionen till förmån för en högre lön.

Läs mer: Tjänstepension och ålder – åldersgränser att ha koll på

Hur fungerar flexpension?

Flexpension innebär att det sätts av en summa motsvarande en viss procentsats av din lön till din tjänstepension – utöver det avtal som ligger i grunden. Den exakta procentsatsen varierar beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, men vanligtvis ligger nivån på 0,4-2 procent av lönen. De flesta fackförbund har dock som målsättning att få upp flexpensionen till 2 procent.

Vad krävs för att få flexpension?

För att få flexpension behöver du omfattas av ett kollektivavtal där den ingår. År 2023 ingår flexpension i följande avtal:

 • ITP1 och ITP2
 • PA16 avdelning 1 och 2
 • AKAP-KR, AKAP-KL och KAP-KL
 • SAF-LO

För- och nackdelar med flexpension

Fördelar

 • Det avsätts mer pengar till din tjänstepension, vilket förbättrar din ekonomiska trygghet när du blir äldre.
 • Flexpension ger dig större möjlighet att bestämma över din egen tillvaro och gör att du kan lägga mer tid på annat än ditt arbete.
 • Att gå ner i tid kan leda till att du orkar arbeta längre, vilket ökar din allmänna pension.
 • Om du känner att du har tillräckligt hög pension utan flexpensionen kan du i vissa fall avstå från den och istället få högre lön. Det är dock inte alla arbetsgivare som erbjuder detta.

Nackdelar

 • Om du inte har haft flexpension i mer än 20-30 år kommer summan du har hunnit spara ihop inte räcka till att försörja dig eller kompensera för förlorad inkomst om du går ner i tid.
 • Att arbeta deltid istället för heltid minskar din pensionsgrundande inkomst, vilket i sin tur kan ge dig lägre allmän pension, a-kassa och sjukpenning.

Viktigt att känna till om flexpensionen

 • Ur ett skatteperspektiv är det mer fördelaktigt att vänta med att ta ut pensionen eftersom skattesatsen blir lägre ju äldre du är.
 • Det är inte självklart att din arbetsgivare kommer att godkänna att du går ner till deltid trots att du har flexpension i din tjänstepension. De måste dock ha mycket goda skäl till att avslå din ansökan.
 • Flexpension ska inte förväxlas med löneväxling, som är en individuell lösning där du avsätter mer pengar till din pension. Detta är endast fördelaktigt om du har en lön som överstiger 50 000 kronor efter löneväxlingen.

Läs mer: Så fungerar efterlevandeskydd för tjänstepensionen

Vanliga frågor om flexpension

Vem har rätt till flexpension?

Du får flexpension om du har ett kollektivavtal där förmånen ingår. Om så inte är fallet kan du löneväxla, vilket innebär att du byter en del av din lön mot högre tjänstepension.

Hur mycket flexpension får man?

Det avsätts motsvarande 0,4-2 procent av din lön till flexpensionen, den exakta procentsatsen beror på vilket avtal du omfattas av.

När får jag gå ner i arbetstid med flexpension?

Vid vilken ålder du har rätt att gå ner i arbetstid beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Läs i ditt avtal vad som gäller för dig.

Kan jag avstå från flexpension?

Ja, om din arbetsgivare ger dig den möjligheten kan du avstå från din flexpension och istället få högre lön.