Skatt på pension – så fungerar det

I samband med att din pension betalas ut gör utbetalaren ett skatteavdrag på beloppet. Hur mycket skatt som dras beror på din ålder, var du bor och hur hög pension du får. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om beskattning av pension.

Skatt på pension – så fungerar det

Så fungerar beskattning av pension

Pension räknas som en form av inkomst och ska därmed beskattas i samband med utbetalning. Detta gäller såväl allmän pension (inklusive premiepension) som tjänstepension och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar. Det som avgör den exakta skattesatsen är hur stort det sammanlagda beloppet som betalas ut är, inte de separata beloppen från olika pensioner.

Läs också: Avkastningsskatt för tjänstepension – så fungerar det

Allmän pension

Pensionsmyndigheten gör endast skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun om du tar ut hela din allmänna pension, i annat fall drar de istället 30 procent eftersom de då antar att de är sidoarbetsgivare.

Källa: Pensionsmyndigheten

Tjänstepension och privat pensionsförsäkring

Pensionsbolagen som administrerar din tjänstepension respektive din privata pensionsförsäkring drar 30 procent i skatt på det belopp som betalas ut.

I praktiken innebär detta att det kan dras för mycket eller för lite skatt i förhållande till vad du totalt sett ska betala, vilket kan leda till att du får skatteåterbäring eller behöver betala kvarskatt. Det enda sättet att betala rätt belopp från början är att göra en skattejämkning hos Skatteverket, då anpassas skatteavdraget så att det ska hamna så nära den slutgiltiga skatten som möjligt.

Faktorer som påverkar skatten på pension

  • Ålder och storleken på din pension

Hur gammal du är avgör var brytgränsen går för när du behöver betala statlig inkomstskatt. Du som inte har fyllt 66 år före början av 2024 får ha en total årsinkomst på högst 615 300 kronor innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Om du däremot har fyllt 66 är det belopp över 697 300 kronor som är aktuella för statlig inkomstskatt. Det beror på att grundavdraget är högre för dig som har fyllt 66 år.

Källa: Skatteverket

Det högre jobbskatteavdraget för äldre resulterar i lägre skatt på arbetsinkomster. Från och med 2024 höjdes åldersgränsen så att det gäller från januari det år du fyller 67. Det högre grundavdraget för äldre medför lägre skatt både på lön och pension. Åldersgränsen för detta är oförändrad för 2024, det vill säga från januari det år du fyller 67.

Läs mer: Ta ut tjänstepension i förtid

  • Var du bor

Alla kommuner har olika skattetabeller – vilken skattesats som ska användas beror därmed på var du är skriven.

Så tar du reda på vilken skatt som ska dras

Det enklaste sättet att ta reda på hur mycket skatt du ska betala är att använda Skatteverkets verktyg Räkna ut din skatt. Där fyller du i uppgifter om var du bor och hur mycket pension du får så beräknar verktyget hur mycket skatt som ska dras.

Så undviker du restskatt som pensionär

Om du vill undvika att betala restskatt behöver du göra en skattejämkning på Skatteverkets hemsida. Det är något du behöver göra årligen och kräver att du tar reda på hur mycket pension som ska betalas ut. När du har skickat in blanketten återkommer Skatteverket med ett beslut som även skickas till Pensionsmyndigheten samt de pensionsbolag som förvaltar dina tjänstepensioner eller privata pensionsförsäkringar.

Läs mer: Jobba som pensionär

Vanliga frågor om skatt på pension

Hur mycket skatt betalar man på tjänstepension?

Pensionsbolaget gör ett skatteavdrag på 30 procent om du inte jämkar din skatt. I sådana fall används den skattesats som meddelats av Skatteverket.

Hur mycket får jag i pension efter skatt?

Det beror bland annat på hur hög pension du har och var du bor. Det exakta beloppet varierar därmed för olika personer.

Blir skatten lägre om jag väntar med att gå i pension?

Ja, i och med att grundavdraget är högre för dem som har fyllt 66 år (2024) betalar du mindre i skatt om du väntar med att gå i pension till dess.